48 38 14 88 post@dingruppen.no
AIDA markedsføring er en av mange planer en har foran seg som gründer.

AIDA markedsføring

AIDA markedsføring er et viktig konsept innen forbrukerteori. AIDA-modellen beskriver enkelt forklart de ulike stegene i en såkalt påvirkningsprosess av forbrukerne.

Dersom du skal lage annonser, reklame, tilbudskataloger eller lignende, bør du hele tiden ha AIDA markedsføring i bakhodet.

Å benytte seg av AIDA markedsføring kan være avgjørende for hvorvidt reklamekampanjen din blir vellykket eller ikke.

Vi skal nå se nærmere på hva AIDA markedsføring egentlig er, og samtidig belyse fordelene ved å ta modellen i bruk.

Oppmerksomhet er en viktig del av AIDA markedsføring.

Hva er AIDA markedsføring?

AIDA er en forkortelse for Attention, Interest, Desire og Action. På godt norsk handler altså AIDA-modellen om å skape oppmerksomhet, interesse, ønske og handling hos forbrukeren.

Mestrer en dette vil reklame og annonser ha tiltenkt effekt, der forbrukeren kjøper tjenesten eller produktet som reklameres for.

 

Oppmerksomhet

Det første steget innen AIDA markedsføring er å fange forbrukerens oppmerksomhet. Dette kan være lettere sagt enn gjort, da reklame fort kan forsvinne i mengden dersom den ikke skiller seg ut.

For å fange mottakerens oppmerksomhet, er det derfor viktig å ta i bruk smarte virkemidler. Dette kan for eksempel være stoppeffekt.

Reklame med stoppeffekt får forbrukeren til å stoppe opp og følge med. Stoppeffekt kan oppnås på flere måter – blant annet ved å sjokkere, provosere eller skape interesse.

Det er for eksempel vanlig å benytte kjendiser i reklame for å fange forbrukerens oppmerksomhet. Også fargebruk, oppsiktsvekkende påstander eller lignende kan ha stoppeffekt.

 

Interesse

Så snart forbrukerens interesse er fanget, bør reklamen gjøre vedkommende genuint interessert i tjenesten eller produktet som markedsføres.

Her bør du spille på fordelene forbrukeren kan oppnå ved å benytte det som reklameres for – enten det er klær, mat, kosmetikk, reise eller noe annet. Forklar forbrukeren hvordan hans/hennes ønsker blir oppfylt.

 

Ønske

Det tredje steget innen AIDA markedsføring er å få mottakeren til å ønske å eie eller kjøpe produktet eller tjenesten.

Dette kan oppnås ved å lykkes med forrige punkt – å skape interesse. Forbrukeren bør for eksempel få innsyn i hvordan tjenesten eller produktet kan bidra til å gi økt faglig eller sosial status.

 

Handling

Hele hensikten med AIDA markedsføring og reklame er å få mottakeren til å gjennomføre en handling, altså å kjøpe eller støtte det som reklameres for.

For at mottakeren skal kunne gjennomføre denne handlingen, er det viktig at vedkommende informeres om hvordan dette praktisk gjøres.

Link til produktet, oppgi kontaktinformasjon og gjør det enkelt for kunden å handle.

Som tekstforfatter har en mye informasjon en skal gå gjennom!

Få hjelp til markedsføring!

AIDA markedsføring er en ganske enkel modell for påvirkning av mottakeren, men det kan likevel være utfordrende å benytte modellen i praksis.

Dersom du ønsker hjelp med AIDA markedsføring, kan Din Tekstforfatter gjøre jobben for deg. Dyktige tekstforfattere med erfaring innen markedsføring vil da hjelpe deg med markedsføringsinnholdet.

Vi sørger for at AIDA markedsføring rettes mot din spesifikke målgruppe, slik at sjansen for salg øker betraktelig. Alle stegene i AIDA-modellen tas hensyn til.

Forbrukernes oppmerksomhet fanges, noe som igjen åpner for å skape interesse og et ønske om å kjøpe produktet eller tjenesten.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om AIDA markedsføring! Du kan også motta 500 ord helt gratis ved å fylle ut skjemaet nedenfor!

Motta gratis 500 ord!