48 38 14 88 post@dingruppen.no
AIDA-modellen

AIDA-modellen

AIDA-modellen blir brukt til å vise oss hva som skjer når en forbruker blir påvirket av markedsføring. Det er altså forbrukerteori, og denne modellen har fire trinn.

AIDA er en forkortelse for fire engelske ord, og står for Attention, Interest, Desire og Action. Dette er ord som vi kjenner på norsk som oppmerksomhet, interesse, ønske og handling.

Dette er en modell som danner grunnlaget for de fleste produkter vi finner innenfor reklame- og markedsføringsbransjen. Denne modellen er noe de fleste markedsførere benytter seg av.

Motta gratis 500 ord!

Hva er AIDA-modellen?

AIDA-modellen handler om hvordan du får en potensiell kjøper til å kjøpe det du selger. Gjennom denne modellen lærer du om de ulike trinnene det er viktig å være bevisst, for at du skal få det til å skje.

For at en reklame skal være vellykket, så må alle de fire trinnene brukes. Disse fire begrepene går hånd i hånd, og uten en av dem er sjansen for at reklamen har den ønskede effekten svært liten.

Derfor er det viktig at du bruker AIDA-modellen riktig. For hvis du ikke gjør det, så er det ikke sikkert at du klarer å selge det du ønsker å selge.

AIDA-modellen på norsk

Det første ordet i AIDA-modellen er attention eller oppmerksomhet. Når du jobber med markedsføring, så er jobben din å selge noe. Da må du også være i stand til å fange oppmerksomheten til potensielle kjøpere.

Det holder imidlertid ikke bare å få oppmerksomheten deres. Du må også vekke den potensielle kjøperen sin interesse, og det gjør du gjennom å presentere produktet eller tjenesten din på en måte. Poenget med dette er at forbrukerne skal tenke at de trenger det aktuelle produktet. 

Når forbrukeren begynner å tenke at produktet eller tjenesten din er noe de trenger, så begynner de å ønske seg det. Da har du kommet enda et skritt lenger på veien mot en vellykket påvirkningsprosess.

Hvis alle de tre forestående trinnene er vellykket, så vil det kunne høre til at forbrukeren handler. For å øke sannsynligheten for at det siste trinnet også blir vellykket, så kan det være lurt å gi forbrukeren den informasjonen de trenger for å gjøre nettopp dette.

Markedsføring

AIDA-modellen i markedsføring

AIDA-modellen er noe du bør være bevisst gjennom hele prosessen når du jobber med markedsføring. Dette er en modell som er relevant uansett hvilket format det er du jobber med.

Men det å bruke AIDA-modellen riktig garanterer imidlertid ikke salg til flere millioner. Her er det mange andre faktorer som også spiller inn. Du bør fokusere på å få det til å høres enkelt ut.

Et eksempel på dette er artikler om hvordan en kan gå ned i vekt. Det er en grunn til at overskriftene sier noe slikt som ‘’Gå ned i vekt på 1-2-3!’’ og ikke ‘’Reduser mat- og sukkerinntaket og gjennomfør 45 minutters økter på treningssenteret fire ganger i uken’’. Førstnevnte høres jo så mye enklere ut!

Slik drar du nytte av modellen

Selv om AIDA-modellen er et nyttig verktøy, så er det også andre ting du må tenke på for at modellen skal ha ønsket effekt.

Det å kommunisere budskapet ditt til riktig målgruppe, er like viktig for at påvirkningsprosessen skal være vellykket, som det er å bruke AIDA-modellen riktig.

Motta gratis 500 ord!