48 38 14 88 post@dingruppen.no
AIDA

AIDA

AIDA er en markedsføringsmodell som blir benyttet hyppig av bedrifter og markedsførere. Før i tiden var det ikke uvanlig at reklamer bestod av enkle slagord som «Bruk produktnavn!» eller lignende.

I dagens samfunn kreves det som regel litt mer overbevisning for å få forbrukerne til å bli kunder. Dette skyldes blant annet økt konkurranse mellom ulike aktører, og at forbrukerne i dag treffer på reklame i alle kanaler.

Både på Facebook, Instagram og LinkedIn, så vel som i Google, aviser og blogger, finnes det annonser og annen reklame.

Ved å se på markedsføringsmodellen AIDA kan du få oversikt over kommunikasjonsprosessen, og dermed tilpasse markedsføringen deretter.

Motta gratis 500 ord!

Hva er AIDA?

AIDA-modellen tar for seg de forskjellige fasene forbrukerne gjennomgår i forkant av et kjøp. Modellen kan betraktes som et hjelpemiddel – eller snarere en huskeregel – for markedsførere og bedrifter som vil synliggjøre produkter eller tjenester. AIDA står for:

  • Attention (oppmerksomhet)
  • Interest (interesse)
  • Desire (ønske)
  • Action (gjennomføring av kjøp)

Grunntanken bak AIDA-modellen er at det tar tid å overbevise forbrukere om at de har et behov som må dekkes. Du som markedsfører må derfor geleide forbrukeren gjennom hele kommunikasjonsprosessen.

Først må du fange kundens oppmerksomhet – for eksempel med oppsiktsvekkende bilder eller tekst. Deretter skal vedkommende fatte interesse for produktet du selger, og bli genuint interessert i det.

Neste målsetning er at kunden skal ønske seg tjenesten eller produktet du selger. Fremhev produktets fordeler, slik at kunden får et ønske om å eie det. Hvordan kan produktet ditt dekke et behov kunden har? Det endelige målet er at forbrukeren skal utføre en handling (f.eks. kjøp)

AIDA i 2021

AIDA-prinsippet i 2021

I 2021 er AIDA-prinsippet like aktuelt som før – om ikke enda mer aktuelt. Dette skyldes den stadig økte informasjonsflyten i samfunnet.

I dag utsettes forbrukerne for markedsføring og reklame enten de er på sosiale medier eller leser nettaviser.

Det er kanskje først og fremst på digitale plattformer du når ut til dagens forbrukere, og ikke nødvendigvis via fysiske brosjyrer og plakater.

Digital markedsføring er ypperlig for deg som planlegger å ta i bruk markedsføringsmodellen AIDA.

Fang kundens oppmerksomhet med en spennende annonse på Facebook, og ha gjerne et overraskelsesmoment som skaper interesse. Du kan for eksempel benytte deg av video.

Passer AIDA-modellen din bedrift?

Markedsføringsmodellen AIDA passer for de aller fleste bedrifter som har et produkt eller en tjeneste de ønsker å selge.

Enten du selger biler, feriereiser, sko, mat, utstyr til dyr eller dansetimer, kan AIDA hjelpe deg å nå dine mål.

Dersom du er usikker på hvordan du kan utnytte modellen til din favør, kan du få hjelp av et reklamebyrå eller tekstbyrå.

AIDA-markedsføring for best effekt

AIDA-markedsføring for best effekt

For at du skal lykkes best mulig med AIDA-modellen innen markedsføring, er det viktig å ha kunnskap om målgruppen. Skal for eksempel reklamen rettes mot ungdom, er det greit å kommunisere med ord og uttrykk som appellerer til dem.

Deretter bør du sette et klart mål for markedsføringsbudskapet ditt. Skal markedsføringen utløse et kjøp, påvirke mottakerens holdninger, eller ønsker du bare å spre informasjon? En klar målsetning er avgjørende for å skulle lykkes med markedsføring.

Du bør så tenke over hvordan du skal argumentere overfor budskapets mottakere. Dine argumenter vil bli avgjørende for hvorvidt du appellerer til fornuft, holdninger eller følelser hos mottakeren.

Tenk også over hvilken kanal du markedsfører gjennom. Gjør du alt dette, vil AIDA kunne bli et svært nyttig verktøy.

Motta hjelp til dine tekster!

AIDA er en markedsføringsmodell som beskriver prosessen forbrukere går gjennom før et kjøp utføres. Prosessen går ut på å vekke kundens oppmerksomhet og interesse, og deretter trigge et ønske hos kunden. Det endelige målet er at vedkommende skal utføre en handling.

Din Tekstforfatter har lang erfaring med å lage markedsføringskampanjer og annonsetekster. Vi arbeider etter markedsføringsmodellen AIDA, slik at du enklest mulig når ut til målgruppen din. Kontakt oss i dag om du ønsker å motta en gratis prøvetekst på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!