48 38 14 88 post@dingruppen.no
Utdanning er en viktig del av arbeidslivet.

Akademisk språkvask

Akademisk språkvask er nyttig dersom du har en akademisk tekst som skal leveres inn eller publiseres.

Akademiske tekster skal ha en viss struktur, et formål og godt språk. Formålet med teksten er ofte å besvare en problemstilling, og det er derfor viktig at teksten er tydelig.

En akademisk tekst skrives gjerne av en fagperson eller andre personer i et fagmiljø – som studenter.

Det å skrive en akademisk tekst er ofte tidkrevende, da teksten ofte har et avansert og faglig språk med mange tunge begreper.

For de fleste som skriver en akademisk tekst er det viktig å lykkes med skrivemåte og struktur. Dersom du ikke har mye erfaring på området, kan dette medføre usikkerhet rundt kvalitet.

Med en akademisk språkvask kan du være sikker på at den språklige kvaliteten blir god nok.

Vi skal her se nærmere på når akademisk språkvask er nødvendig, og hvordan du skal gå fram!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene med akademisk språkvask helt gratis!

Motta gratis 500 ord!

Hjelp med akademisk skriving

Mange studenter og andre i fagmiljøer har behov for hjelp med akademisk skriving. Kanskje du har god forståelse for det faglige, men sliter med å få god flyt i teksten?

Eller har du kanskje problemer med særskriving, tegnsetting og rettskriving? Du er ikke alene!

En akademisk språkvask innebærer at teksten din gjennomgås av en korrekturleser eller språkvasker.

Vedkommende leser nøye gjennom teksten din, og sørger for at alle skrivefeil rettes opp i. Også grammatiske feil vil redigeres.

Akademisk språkvask handler også om å strukturere teksten på en god måte. Lange avsnitt og setninger kuttes ned på og skrives om.

Dette sørger for at teksten din blir lettere å lese, uten at noe informasjon går tapt. Språkvask er rett og slett omfattende korrekturlesing!

En god språkvask sikrer at blyantene vaskes før skriving!

Korrekturlesing online

Fordelen med akademisk språkvask er at du ikke trenger å møte opp fysisk hos et tekstbyrå med dokumentene dine.

Alt kan gjøres over nett, noe som er både tidsbesparende og enkelt. Korrekturlesing online er perfekt for travle mennesker i et fagmiljø.

Korrekturlesing online er en enkel prosess. Du tar først kontakt med ditt tekstbyrå, og deretter sender du dokumentene inn via e-post eller lignende.

Akademisk språkvask utføres, og så snart teksten er klar vil den returneres til deg.

Språkvask av tekst innebærer ofte å bokstavelig talt vaske bort (med viskelær) mye tekst!

Korrekturlesing engelsk

Akademisk språkvask gjennomføres ikke bare på norsk. Har du kanskje en engelsk publikasjon eller oppgave som trenger en siste finpuss?

Finn et tekstbyrå som kan gjennomføre språkvask av engelskspråklige akademiske tekster!

Det å skrive en akademisk tekst på engelsk kan være utfordrende. Teksten skal ikke bare inneholde riktige faglige begreper på et annet språk enn ditt eget, den skal også ha god flyt.

En språkvasker sørger for at teksten får høy språklig kvalitet fra innledning til konklusjon.

Korrektur er en viktig del av jobben for en språkvasker.

Få hjelp med akademisk språkvask!

Akademisk språkvask er noe studenter og andre i fagmiljøer har bruk for dersom en akademisk tekst skal lages.

Akademiske tekster har ofte spesifikk krav til struktur, språk og oppbygging. Sørg for at teksten din blir godt mottatt av leserne!

Din Tekstforfatter tilbyr akademisk språkvask, og passer på at teksten din når sitt fulle potensial.

Ikke la irriterende skrivefeil, ugunstig setningsformulering eller lange avsnitt stoppe deg. Kontakt oss i dag for en gratis språkvask av 500 ord!

Motta gratis 500 ord!