48 38 14 88 post@dingruppen.no
Akademisk tekst er å finne hos de mange bøkene i et bibliotek.

Akademisk tekst

Akademisk tekst setter strenge krav til både stil, innhold og språk.

Dersom du studerer på høgskole eller universitet, vil du i mange tilfeller bli bedt om å levere en akademisk tekst som skrives i tråd med oppgavens gitte krav.

Vi skal nå gi deg noen generelle tips som kan komme godt med om du skal skrive en akademisk tekst!

Mye av det akademiske avhenger av tekst.

Hva er en akademisk tekst?

En akademisk tekst er en tekst som skrives av en fagperson eller student innen et spesifikt fagområde.

Meningen med enhver akademisk tekst er å belyse, besvare eller undersøke en gitt problemstilling eller et spørsmål.

Et eksempel på en akademisk tekst kan være en innlevering eller en eksamensoppgave, som for eksempel en bachelor- eller masteroppgave.

Tekster som akademikere skriver kan potensielt nå en hel verden.

Hva kjennetegner en god akademisk tekst?

En akademisk tekst skrives som regel av noen som har god faglig kunnskap innenfor et gitt område.

Det er derfor krav til at teksten inneholder faktabasert informasjon som er innhentet gjennom forskning eller godkjent litteratur.

I tillegg bør en akademisk tekst ha en klar og ryddig struktur, samt en logisk oppbygning. Du bør dessuten ha god formuleringsevne når en akademisk tekst skal skrives.

En masteroppgave full av skrivefeil og orddelingsfeil kan utvilsomt gi et dårlig helhetsinntrykk.

Er du usikker på hvorvidt teksten inneholder skrivefeil eller grammatiske feil, anbefaler vi å få et tekstbyrå til å korrekturlese den!

Det finnes millioner av bøker med god informasjon til studier.

Hvordan skrive teksten?

Du vil som regel få klare instruksjoner fra utdanningsinstitusjonen når det kommer til tekstens utforming.

I de fleste tilfeller skal en akademisk tekst ha en avgrenset problemstilling, samt en presentasjon av det teoretiske utgangspunktet tidlig i teksten.

Deretter følger en drøfting av ulike metodiske valg, samt analysering av forskningsspørsmål.

Mange studenter og andre som arbeider i fagmiljøer har lært seg ulike vitenskapelige metoder, men er likevel usikre på hvordan en akademisk tekst skal skrives.

Generelt sett kan vi si at en akademisk tekst skal ha en innledning, hoveddel (inkludert teoridel samt en del for drøfting), og til slutt en avslutning. Altså ikke veldig ulikt artiklene du skrev på videregående!

En akademisk tekst er selvfølgelig mer omfattende enn mange av artiklene du har skrevet gjennom årenes løp.

Det er derfor lurt å sjekke ut eksempler på andre akademiske tekster før du setter i gang.

Dette vil gi deg en bedre idé om hvordan teksten skal utformes. Det kan også være greit å få tips fra medstudenter eller kolleger på veien.

I en akademisk tekst er det svært viktig med korrekt kildehenvisning, noe som skiller denne teksttypen fra mange andre artikler.

Du kan også inkludere vedlegg, samt diverse lister, tabeller og modeller. I noen tilfeller blir du også bedt om å skrive en caseoppgave.

Der skal du ta utgangspunkt i en spesifikk case. Dette kalles også for kasusstudie!

Mye handler om bare sette i gang å skrive.

Vi korrekturleser teksten din!

Dersom du har skrevet en akademisk tekst, kan du med fordel la noen se over den før innlevering.

Din Tekstforfatter har lang erfaring med korrekturlesing og språkvask, og sørger for at din oppgave har et best mulig språk før publisering eller levering.

Kontakt oss for tips om hvordan en akademisk tekst skrives, eller dersom du har behov for korrektur!

Vi tilbyr i dag de første 500 ordene med korrektur, språkvask, eller til og med tekstforfatting, helt gratis. Fyll ut skjemaet nedenfor for å motta tilbudet!