48 38 14 88 post@dingruppen.no
Allegori Definisjon

Allegori definisjon

Allegori er et virkemiddel som brukes til å formidle et budskap, men uten å si det med rene ord. Avsenderen spiller ballen til mottakeren, og så skal sistnevnte tolke budskapet.

Dette er noe som ofte blir brukt til å beskrive noe som ikke har en form i den fysiske verden. Allegori benyttes altså i henhold til noe som er abstrakt.

Motta gratis 500 ord!

Hva er allegori?

En allegori beskrives best som et språklig virkemiddel. Dette virkemiddelet handler om å kommunisere et budskap der mottaker selv skal tolke hva som sies.

Det finnes mange eksempler på dette, selv om det ikke alltid er like tydelig. Allegori forekommer i mange ulike formater, og som regel er den av enten politisk eller moralsk karakter.

Allegori vs. Metafor

Allegori og metafor er to veldig like begreper. Derfor blir de veldig ofte blandet med hverandre. Det er ingen tvil om at de er like, men de har ikke samme betydning.

Allegori brukes, som sagt, til å formidle et abstrakt budskap. Metafor, derimot, hjelper deg med å beskrive noe som er fremmed ved å bruke andre kjente ord. Allegori og metafor brukes i tillegg til å beskrive konsepter av ulik størrelse.

Et perfekt eksempel på en allegori er historien om Noas ark. Kort fortalt, så er det en historie om det å ta vanskelige valg.

Det er imidlertid sjelden at en metafor er av en så symbolsk karakter. Dette virkemiddelet er langt enklere å oppdage. Dagligtalen er faktisk full av dem – å lete etter en nål i en høystakk, for eksempel.

Allegori og Allusjon

Allegori og allusjon

Et annet begrep allegori ligner på, er allusjon. Her ligger likheten også i skrivemåten av de individuelle ordene. Mens en allegori er en hel enhet, så brukes en allusjon til å beskrive noe i en litt mindre skala.

En allusjon er noe som ofte forekommer i litteratur. Du vet at det er en allusjon når du leser noe som henviser til en annen tekst. Også her er historien om Noas Ark et godt eksempel. Det kan, for eksempel, snakkes om uten at det spesifiseres at det er det skribenten mener.

Allegori i litteratur

Når allegori dukker opp i litteraturen, omtales det som regel som en allegorisk tekst. I en slik tekst er det sjelden noen tvil i at dette er en allegori.

Når allegorien er enkeltstående, så står den alene. Da er det heller ikke like enkelt å huske den etterpå. Men allegori kommer sjelden alene i litteraturen. En allegorisk tekst er, som regel, full av ulike typer allegorier.

Derfor er allegorisk tolkning viktig i markedsføring

Allegorisk tolkning er veldig viktig i all slags markedsføring, og grunnen er ganske enkel. Budskapet er nemlig ikke alltid synlig på overflaten.

Da er det din oppgave som mottaker å se forbi det overfladiske, og bruke hodet ditt til å finne ut hva det egentlige budskapet i teksten faktisk er.

Motta gratis 500 ord!