48 38 14 88 post@dingruppen.no
Allitterasjon

Allitterasjon

Alliterasjon er lydlikhet mellom konsonanter i trykksterke stavelser eller i begynnelsen av ord. Det språklige virkemiddelet er særlig populært i dikt. Allitterasjon og bokstavrim er synonyme begreper.

Språket vårt har mange nyttige virkemidler, og allitterasjon er en av de første vi blir kjent med innenfor dikt. Dette er en form for rim der flere trykksterke ord benytter samme konsonant.

Det kan dessuten benyttes konsonantkombinasjoner og ulike vokaler. Vi vil dermed i denne gjennomgangen av allitterasjon primært fokusere på trykksterke ord med samme konsonant.

Motta gratis 500 ord!

Allitterasjon effekt

Effekten av allitterasjon er poetisk i sin natur. Teksten får en helt annen flyt når trykksterke stavelser benytter konsonanter med lydlikhet.

Flere kjente forfattere benytter allitterasjon i dag, og det har vært et kjent fenomen i historien. Det er derimot ikke bare innen skjønnlitterære tekster at allitterasjon brukes – dette fungerer godt i markedsføring også.

Allitterasjon eksempel

Det finnes mange gode eksempler på allitterasjon. Nedenfor ser du vårt eksempel:

Din Tekstforfatter trener troppene daglig med tekster.

Her er selvfølgelig konsonanten «t» sentral i allitterasjonen. Merk dessuten at konsonantkombinasjonen «tr» i frasen «trener troppene» gir ekstra trykk i setningen.

Bokstavrim

Er bokstavrim og allitterasjon det samme?

Bokstavrim og allitterasjon er synonymer og brukes om hverandre til tider. Folk flest bruker derimot bokstavrim, og dette er dermed det mer folkelige begrepet.

I det store og det hele brukes «allitterasjon» kun som et faglig begrep i tekstbøker og av språkvitere. Du kan derfor med trygghet heller bruke ordet «bokstavrim» om det er lettere for deg.

Perfekte rim for musikk

I tillegg til at allitterasjon er perfekt for dikt, brukes det også mye i musikk. Dette gjelder da spesielt innen rap, som ofte kan regnes som dikt det er satt musikk til.

Allitterasjon er såpass kraftfullt innenfor musikken, i den grad at det gir god flyt med sine rim på konsonanter. Rappere som raskt kommer seg gjennom vers med allitterasjon lager god klang.

Et godt tips!

Slik kan bedriften din bruke allitterasjon

Det er derimot ikke bare i skjønnlitterære tekster at allitterasjon kan være nyttig. Også innen markedsføring er bokstavrim meget kraftfullt, og dette kan skape mer konverterende tekster.

Din Tekstforfatter benytter stadig vekk allitterasjon som et språklig virkemiddel i våre tekster. Faktisk er dette et av våre favorittvirkemiddel, da det er enkelt å bruke og med stor effekt.

Dersom du skal skrive en kort annonse eller reklametekst som skal fange oppmerksomheten til kunden, bør du vurdere allitterasjon. Kanskje kan dette piffe opp teksten til det nivået du trenger?

Motta hjelp til å piffe opp teksten

Din Tekstforfatter hjelper privatpersoner og bedrifter over hele Norge med å skrive mer virkningsfulle tekster. Allitterasjon er utvilsomt et verktøy du kan dra nytte av.

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvor en skal starte, og naturligvis kreves det en del kreativitet. Vi har et team med profesjonelle skribenter som ikke er redd for en utfordring.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat, så ser vi hvordan vi kan hjelpe deg!

Motta gratis 500 ord!