48 38 14 88 post@dingruppen.no
Allusjon er et virkemiddel i språket som får deg til å tenke.

Allusjon

Allusjon er et språklig virkemiddel som bidrar til å skape assosiasjoner hos mottakeren. Dette kan igjen gi leseren en mer omfattende forståelse av tekstinnholdet du ønsker å formidle.

Er du nysgjerrig på hva allusjon er, hvordan det brukes og hvilke fordeler det kan ha for teksten din? Eller lurer du kanskje på hvorfor allusjon i det hele tatt brukes? Da bør du lese videre!

En tekstforfatter i dag må kjenne til mange virkemidler.

Hva er allusjon?

Enkelt forklart er en allusjon et lån fra – eller en hentydning til – en annen tekst. Teksten det lånes fra kan være alt fra en sangtekst eller et filmsitat, til en klassisk bok.

Det er viktig å huske på at allusjon som litterært virkemiddel kun fungerer dersom den som leser teksten din forstår hva som er lånets kilde.

Det skal med andre ord være åpenbart at teksten du har lånt, er nettopp lånt. Det skal ikke være behov for å legge inn kildehenvisninger når du benytter deg av allusjon.

Dette er nemlig noe leseren likevel skal – eller bør – forstå. Noen tekster er så kjente at «alle» tar referansen. Andre tekster med allusjon må rettes mot en spesifikk målgruppe.

Bibelen er en vanlig bok innen allusjon.

Eksempler på tekster du kan alludere

Du kan for så vidt benytte deg av allusjon uansett hvilken tekst du refererer til, så lenge det er overveiende sannsynlig at leseren forstår at teksten er alludert.

Det er imidlertid mest vanlig å bruke allusjon på tekster som er «allment kjent», som for eksempel Bibelen, eller kanskje til og med gresk mytologi.

I mange artikler og reklametekster kan du for eksempel lese overskrifter som «Ti bud for deg som skal på norgesferie» eller lignende. Her er det en tydelig referanse til Bibelen og De ti bud.

Bibelen er faktisk den skriftlige kilden det alluderes hyppigst til. Det er heller ikke uvanlig å bruke allusjon på kjente ordtak eller sitater fra filmens verden.

Veivalget innenfor en tekst er viktig å tenke over før du bruker virkemidler.

Hva er poenget med allusjon?

Allusjon er et nyttig virkemiddel når du skal skrive en tekst, da det kan bidra til å vekke minner eller assosiasjoner hos leseren.

Ved å referere til allerede kjente tekster, sanger og filmer som leseren har meninger om, kan du overføre leserens følelser og assosiasjoner til teksten din.

Slik kan du påvirke leserens inntrykk av budskapet du formidler!

Du kan med god effekt bruke allusjon som virkemiddel innen markedsføring.

Allusjon innen markedsføring

Innen markedsføring og produksjon av reklame er det ofte et viktig poeng å påvirke mottakerens følelser.

Klarer du å vekke mottakerens følelser og minner, kan dette ha en positiv smitteeffekt over på produktet eller tjenesten du forsøker å markedsføre.

Sånn sett er allusjon et kraftfullt virkemiddel i reklametekster og -kampanjer.

Brusfabrikken Hansa har blant annet lansert mineralvann ved navn «Eventyr-Brus». På etiketten er det et bilde som er hentet fra Rødhette og ulven, der Rødhette bærer på en kurv med brus.

Dette er et eventyr mange nordmenn har sterke minner tilknyttet, noe som gjør Hansas allusjon effektiv. Mange drømmer seg bort til det kjente eventyret når de ser brusen.

Et sitat kan bli en klisje ved for hyppig bruk.

Siter med måte

Selv om allusjon er et viktig og effektivt språklig virkemiddel, er det viktig å vite hva du gjør. Les gjerne gjennom noen tekster der allusjon benyttes, slik at du kan se hvordan du refererer til andre tekster i praksis.

Husk at øvelse gjør mester. Skulle du stå fast, er det likevel hjelp å få, for eksempel fra et profesjonelt tekstbyrå.

Det er viktig å ikke overdrive bruken av allusjon i teksten, og det er i tillegg greit å kjenne målgruppen sin veldig godt.

Skriver du for eksempel en tekst for «heavy metal»-fans, er det ikke noe i veien for å alludere til kjente låter i denne kategorien.

Du kan imidlertid ikke forvente samme effekt fra «mannen i gata»!

Å lære seg språk godt, slik som spansk, er et mål for mange.

Andre språklige virkemidler

Det finnes en rekke språklige virkemidler du kan benytte deg av når du skriver en tekst, foruten allusjon. Felles for dem alle er at de hjelper deg å få et mer rikt og variert språk.

Språklige virkemidler kan benyttes i mange ulike tekstsjangre, og gjør det også lettere å kommunisere et budskap til leseren.

 

Besjeling

Blant de mest kjente språklige virkemidlene finner du besjeling. Enkelt forklart handler dette virkemiddelet om å gi menneskelige egenskaper og kvaliteter til gjenstander, dyr og fenomener.

Det kanskje mest klassiske eksempelet på besjeling, er når noen sier at «klokken går». En klokke har naturligvis ikke bein å gå på, likevel forstår de fleste hva som menes.

 

Repetisjon

Et annet velkjent språklig virkemiddel er gjentakelse. Ved å repetere handling, ord, setninger eller tekstens avsnitt, bidrar du til at mottakeren husker innholdet bedre.

Dette er også et velkjent prinsipp innen sang og musikk, der refrenger ofte gjentas flere ganger på rad. Spesielt innen reklame blir repetisjon hyppig brukt. Slik husker mottakeren produktet!

 

Kontraster

Også kontraster benyttes hyppig innen tekstforfatting, i likhet med allusjon. Kontraster kan beskrives som ulikheter, noe som gir økt grad av spenning i teksten.

Du kan for eksempel belyse fordeler og ulemper ved noe, og slik få fram kontraster i teksten. Ellers kan du dra fram motsetninger som lys og mørke, godt og ondt eller lykke og sorg.

 

Metaforer

Ved siden av allusjon, kan du også bruke metaforer som et språklig virkemiddel i teksten din. Å anvende en metafor betyr rett og slett at du gir noen eller noe en egenskap som egentlig tilhører noe annet.

En typisk metafor er for eksempel «du er en blomst», noe som kan ansees som et kompliment – da blomster er vakre. Metaforer spriter opp teksten!

Gode tekster kan fort bety mye penger i hånden.

Få skrivehjelp!

Dersom allusjon fortsatt virker ganske gresk for deg, er du langt fra alene. Så hvorfor ikke la Din Tekstforfatter ta seg av skrivingen?

Vi kan ta i bruk språklige virkemidler som allusjon i teksten din, slik at du er sikker på at teksten vekker assosiasjoner hos målgruppen din.

Vi har lang erfaring å utvikle tekst som er skreddersydd for spesifikke mottakere. Enten du har behov for en klassisk artikkel, reklametekst, produktbeskrivelser, fagartikler, kategoritekster eller et manus, kan vi hjelpe deg.

Alle våre tekstforfattere har utmerkede skriveferdigheter og lang erfaring, noe som sikrer deg innhold av høy kvalitet.

Ta gjerne kontakt med oss i dag dersom du har spørsmål om teksttjenestene våre!