48 38 14 88 post@dingruppen.no
Det er viktig å analysere taler

Analyse av tale

Ønsker du å analysere en tale for å finne ut hvilke retoriske appellformer den tar i bruk? Vi skal her vise deg hvordan du gjennomfører en analyse av tale – helt enkelt!

Ved hjelp av en analyse av tale eller lignende tekster, kan du enkelt finne ut nøyaktig hva som gjør at talen overbeviser sitt publikum.

Retorikk er et viktig begrep når man snakker om taler. Store talere har som regel velutviklede retoriske egenskaper, og mestrer kunsten å overbevise sine lyttere.

Taler

De ulike appellformene innen retorikk

Er du usikker på hvordan du gjennomfører analyse av en tale? Det finnes flere fremgangsmåter, og du bør ha kunnskap om enkelte uttrykk – som etos, patos og logos.

Appellformene handler om hvordan talen overbeviser lytteren. Her er det flere ting som spiller inn, som følelser, fornuft og troverdighet.

Etos – vekker talen tillit?

En analyse av en tale bør si noen ord om talens etos-appell. Etos handler om talens grad av troverdighet.

En tale kan for eksempel oppfattes som mer troverdig dersom den presenteres av en taler med høy faglig status, eller dersom taleren har et autoritært eller tydelig kroppsspråk. 

Logos – er talen fornuftig?

I en analyse av en tale vil du også ta hensyn til talens logos, altså grad av fornuft. En tale som ikke virker fornuftig, vil heller ikke kunne overbevise lytterne.

Talens logos-appell kan forsterkes dersom det benyttes gode argumenter, et faglig språk og dersom det vises til faktiske eksempler. Taleren bør også ha motargumenter. 

Patos – vekker talen følelser?

Dersom lytternes følelser settes i sving av en tale, kan det trygt sies at talens påvirkningsgrad er stor.

En tales patos-appell kan påvirkes av ting som kontraster, gjentakelser, metaforer og lignende virkemidler.

Notisblokk, penn og mobil i veske

Retorisk analyse – steg for steg

Dersom du skal utføre analyse av tale eller lignende innhold, kan det være greit å ha en viss struktur på analysen. 

Her er et eksempel på hvordan du kan gå frem når du skal analysere en tale. Husk at du kan utelate eller legge til elementer om ønskelig.

 

  1. Introduser forfatteren av talen eller taleren
  2. Si noen ord om talens art og tema
  3. Er talens timing (kairos) god?
  4. Hvem er målgruppen?
  5. Hva slags språklige funksjoner benyttes i talen? Er den appellativ, ekspressiv eller referensiell?
  6. Diskuter talens etos, logos og patos
  7. Inneholder talen språklige virkemidler, og hvordan påvirker disse lytteren?
  8. Har talen argumenter eller motargumenter? Direkte eller indirekte?
  9. Kunne visse elementer ha vært utelatt fra talen?
  10. Hvilke meninger har taleren eller forfatteren? Skiller disse meningene seg fra dine egne meninger?
Illustrasjon av hvordan man skriver tale

Alle taler er ulike

En analyse av tale utføres stort sett på større offentlige taler. Dette kan for eksempel være kongens nyttårstale, eller en politisk tale.

Taler som «I have a dream» av Martin Luther King Jr. er populær å analysere. Dette er en tale som påvirker lytterne i stor grad. Klarer du å finne ut hvordan? 

Bestill en tale i dag

Dersom du ønsker å fremføre en tale som virkelig når ut til lytterne, kan en taleskriver hjelpe deg. En taleskriver kan ta i bruk språklige virkemidler, etos, patos eller logos, slik at talen blir best mulig.

Trenger du en tale til et spesifikt formål? Da kan Din Tekstforfatter hjelpe deg. Vi lager ferdige taler fra bunnen av, og leverer en unik og fengene tale til deg. 

Bestill tale via nettbutikken vår!