48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvordan analysere en tekst

Når du skal analysere tekst er det først og fremst viktig å se på hele teksten i et helhetlig perspektiv. Det er også viktig å se an teksten i forhold til hvor teksten skal brukes og ikke minst i forhold til hvem som er mottaker.

Når du skal analysere en tekst er det derfor vesentlig å lese teksten ut fra en mottakers perspektiv. En tekst kan skrives til mange ulike formål og for mange ulike kanaler.

Dermed kan en tekst altså fremstilles på mange ulike måter i forhold til hvor den skal publiseres. Den kan eksempelvis publiseres i relasjon til markedsføring, en bokutgivelse, eller på nett i forbindelse med blogg. 

Skal du analysere tekst, så er det fort gjort å føle at en sitter helt bomfast.
Skrivemaskinen var i århundrer en god venn for mennesket!

Slik kan du tolke og analysere tekst 

Når du skal utføre en analyse av tekst ser du først og fremst på innhold og tekstens oppbygging. Deretter foretar du en analyse i forhold til tekstens form og virkemiddelbruk i forhold til ønsket målgruppe.

Det er også viktig å vurdere teksten i forhold til ønsket budskap og i forhold til om dette budskapet har nådd frem til mottaker på en tilfredsstillende måte.

Hvis du skal foreta en analyse av tekst i relasjon til markedsføring er det derimot viktig å se an hvilke resultater som er oppnådd i forhold til tid og ressurser.

En analyse av markedsføringsteksten vil deretter kunne bistå om du ønsker å finne muligheter for forbedringer. Hvis markedsføringen har vært vellykket kan du ved å analysere teksten finne setninger og ord som kan benyttes i en ny markedsføring.

Innholdsmarkedsføring og analyse

En tekst som skrives på grunnlag av at den skal benyttes i en markedsføring betegnes også som innholdsmarkedsføring. Dette er en skriveteknikk som først og fremst benyttes ved produksjon av tekst som skal spres til personer som innehar interesser som sammenfaller med bedriftens målgruppe som eksempelvis kunder og klienter.

En innholdsmarkedsføring vil fungere godt om leseren kan finne igjen elementer som også var tilstede ved en forhenværende tekst som kan knyttes til samme bedrift.

En god tekst vil fungere om mottakergruppen kan relatere teksten til tidligere markedsføringer. En tekst som skal benyttes i markedsføring kan skrives på mange måte avhengig av hvor den skal publiseres.

En analyse av tekst i forbindelse med innholdsmarkedsføring vil tilsi at det analyseres hvorvidt teksten har vært vellykket eller ikke i forhold til ønsket resultat.

Det er her viktig å se på faktorer som blant annet om teksten er lærerik eller inspirerende, personlig eller upersonlig og om kvaliteten er god nok.

Innholdsmarkedsføring vil også medføre bruk av nøkkelord. Ved en analyse av en slik tekst er det også nødvendig å se om valg av nøkkelord har medført riktige resultater i forhold til bruk av eventuelle andre nøkkelord.

Analyse av tekst gir gode resultater

En analyse av en tekst vil gi gode resultater om du klarer å se teksten an i forhold til ønskelige resultater. Ønskelige resultater kan blant annet være økt antall besøkende på bedriftens nettside.

Videre kan gode resultater vise seg i form av flere salg eller eventuelt flere kundehenvendelser i forhold til tidligere.