48 38 14 88 post@dingruppen.no
En appellativ tekst påvirker brukeren til å klikke på mobilen for eksempel.

Appellativ tekst

Appellativ tekst har evnen til å påvirke mottakeren i større eller mindre grad.

Dersom du for eksempel skal lage en reklametekst, vil du kunne dra nytte av appellativ tekst.

Dette øker sjansen for at mottakeren faktisk kjøper produktet eller tjenesten du markedsfører.

Du kan her lære mer om hva en appellativ tekst er, samt hvordan disse skrives!

Fakta og statistikk er perfekt til overbevisning.

Hva er en appellativ tekst?

En appellativ tekst er enkelt forklart en sakprosatekst som har ett overordnet mål – nemlig å påvirke leseren.

Ordet «appellativ» har sitt utspring fra tekstens evne til å «appellere» til mottakeren, enten det handler om å selge et produkt eller å overbevise vedkommende på andre områder.

Kjøp i nettbutikk er et naturlig mål for en appellativ tekst.

Hvordan påvirke mottakeren?

Innen markedsføring benyttes det ofte kommunikasjonsmodeller, og disse er gunstige å ta i bruk dersom du skal skrive en appellativ tekst.

Kommunikasjonsmodellene tar nemlig for seg hvordan budskapet ditt kan nå fram til mottakeren slik at vedkommende påvirkes til å utføre en handling – som for eksempel å handle i nettbutikken din.

En kommunikasjonsmodell beskriver hvordan et budskap overføres fra en sender og videre til en mottaker.

Hvor godt budskapet når fram, handler om hvor godt mottakeren kan tolke koden. Dersom det er mye støy, altså hindringer, kan dette påvirke hvorvidt mottakeren oppfatter budskapet.

Dette bør du ha i bakhodet når du skriver en appellativ tekst. Det er blant annet viktig at mottakeren forstår budskapet du ønsker å formidle i en appellativ tekst.

Her handler det om å kjenne målgruppen sin, samt å kommunisere på et språk som er forståelig for mottakerne.

Klarer ikke målgruppen din å forstå budskapet, er det heller ikke mulig å påvirke dem.  

For å påvirke målgruppen i størst mulig grad, er det også en fordel å ha god kjennskap til deres interesser og livsstil.

Slik kan du lage innhold som treffer mottakerne på en effektiv måte. En appellativ tekst bør fange mottakernes oppmerksomhet og holde på den lengst mulig for å ha effekt.

Salgstrakt er et fint verktøy for å identifisere målgruppens sted i kundereisen.

Virkemidler i teksten

Når du skriver en appellativ tekst kan du med fordel ta i bruk virkemidler som øker sjansen for at du klarer å appellere til mottakerne.

Du kan for eksempel spille på følelser, noe som ofte gjøres i reklametekster. Humor er også et effektivt virkemiddel, da forbrukeren vil forbinde produktet eller tjenesten din med positivitet.

Du kan også skrive en appellativ tekst ved å benytte utsagnsverb som «påstå», «hevde», «uttale» og «fastslå».

Dette bidrar til å gjøre budskapet ditt mer troverdig. Bruk også plussord, altså ord som fremhever positive kvaliteter ved det du skal selge.

Eksempler på plussord er «sikker», «sterk», «troverdig» og «pålitelig».

 

  • Spill på følelser
  • Bruk humor
  • Benytt utsagnsverb
  • Inkluder plussord i teksten
Mulighetene for å skrive er gode i dag med moderne utstyr.

Få hjelp til å skrive appellativ tekst!

Dersom du ønsker en appellativ tekst – for eksempel til markedsføring – kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne.

Din Tekstforfatter har lang erfaring med appellativ tekst, både til reklame og andre formål.

Vi skriver gjerne teksten for deg, og sørger for at den vil appellere til mottakerne i målgruppen din.

Ta kontakt med oss i dag dersom du vil vite mer om hvordan en appellativ tekst skrives!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du dessuten de første 500 ordene hos oss helt gratis!

Motta gratis 500 ord!