48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvordan skrive en argumenterende tekst?

En argumenterende tekst tilsier en tekst der en sak presenteres med utgangspunkt i ulike sider. Du benytter argumentasjoner som veier både for og imot sakens kjerne. Før du begynner å skrive teksten er det viktig at du planlegger og strukturer teksten på en oversiktlig måte.

En god argumenterende tekst skal gi leseren en god oversikt over de ulike sidene ved samme sak, slik at leseren selv sitter igjen med en forståelse om hva saken handler om. Dette en form for tekst som gjerne kan skrives med samme struktur som en artikkel.

Argumenterende tekst kan fort bli like opphetet som en boksekamp.
Det er ikke alltid en argumenterende tekst tilfredsstiller begge sider av saken…

Flere sider av samme sak

En god og argumenterende tekst vil med en god struktur fremheve ulike standpunkter på en saklig måte. Det finnes alltid flere sider av samme sak og med en riktig skriftlig fremstilling vil disse ulike standpunktene bli fremstilt på en måte som er forståelig for mottaker.

En argumenterende tekst veier for og imot flere sider av samme sak slik at leseren både raskt og effektivt kan sette seg inn i saken uten at teksten blir for komplisert å lese. Det er viktig at tekstens innledning fenger leseren og at leseren allerede her oppfatter hva teksten skal handle om.

Form og struktur

Tekstens form og struktur bør avgjøres før du begynner å skrive. Du vil på denne måten unngå gjentakelser og en fremstilling som gjerne kan virke forstyrrende for den som skal lese teksten.

En argumenterende tekst struktureres gjerne likt som en artikkel. Det kan være lurt å bruke en fremstilling som både er kortfattet og direkte når du skriver denne type tekster.

Teksten bør inneholde både overskrift og mellomtitler for å gjøre teksten oversiktlig og lesbar. Tekstens innledning skal redegjøre for sakens kjerne.

Deretter skal de ulike argumentene presenteres på en saklig måte i hoveddelen. Du som skribent kan også tydeliggjøre ditt eget standpunkt om dette er ønskelig.

Argumenterende tekst i artikler

Struktur blir ofte benyttet når det skrives ulike former for artikler. For at en artikkel skal fenge fra første stund er det viktig med en klar og tydelig overskrift.

Overskriften kan gjerne skrives etter at den argumenterende teksten er ferdig. For å fremheve ulike sider av saken kan du med fordel benytte virkemidler som diskusjon og argumenter for og imot sakens kjerne.

I hoveddelen skal fakta og informasjon presenteres oversiktlig og ryddig. Først og fremst bør teksten redegjøre for de viktigste faktorene i teksten. Deretter kan de mindre viktige faktorene etterhvert fremstilles slik at de ulike sidene blir presentert.

Avslutningen kan struktureres slik at de viktigste faktorene blir gjengitt en gang til for å gi leseren en oversikt over hva teksten handlet om.

Argumenterende tekst i digitale medier

En argumenterende tekst bør fremstilles som meget ryddig og oversiktlig om teksten skal publiseres i digitale medier. Leserne vil slik raskt danne seg et bilde av hva teksten handler om.

Argumenterende tekst i artikkelform  benyttes gjerne i digitale medier som nettmagasiner, blogg, tidsskrifter eller bedriftsider.

Dette er tekster som også kan skrives for bruk på nettsider for økt søkeoptimalisering i forhold til søkemotorer som Bing og Google.

Du vil på denne måten kunne tilpasse teksten i forhold til ønsket målgruppe slik at du oppnår flere besøk på din nettside.