48 38 14 88 post@dingruppen.no
Mann som viser Årsrapport

Årsrapport

Årsrapport er et dokument bedriften må levere årlig til sine aksjonærer. Her fremstilles det hvordan bedriften har gjort det i året som gikk. En god årsrapport kommuniserer tydelig.

Når en bedrift vokser seg stor og til å ha flere aksjonærer, er det viktig å overholde de mange ansvarene som kommer med. Blant disse finner vi for eksempel å skrive en årsrapport.

Dette dokumentet som skal utformes årlig, kan oppleves som litt av en hodepine. Midt i en hektisk periode skal en tross alt levere en (helst) flott rapport til sine aksjonærer om årets resultater.

Motta gratis 500 ord!

Hva er en årsrapport?

En årsrapport er et dokument som leveres årlig og fremstiller bedriftens økonomiske situasjon og utvikling. Dette er viktig informasjon for aksjonærer som hjelper deres beslutninger.

Dessuten skal denne informasjonen også deles med offentligheten. Derfor postes den gjerne på nettsidene til bedriften, slik at enhver kan finne rapporten om de måtte ønske det.

Årsrapport innhold

En årsrapport inneholder først og fremst et årsregnskap. Dette regnskapet skal inneholde disse elementene:

  • Resultat
  • Balanse
  • Kontantstrømoppstilling
  • Noter

Videre må en årsrapport også inneholde det som kalles en årsberetning, som har følgende elementer:

  • Beskrivelse av årsregnskapet
  • Kommentarer

I tillegg til disse nødvendige elementene, er det mange bedrifter som gjør langt mer ut av sine årsrapporter. Det viktigste er selvfølgelig å kommunisere best mulig til din målgruppe.

Hvem skriver din årsrapport?

Hvem skriver din årsrapport?

Hvem er det som skriver din årsrapport? Er de egentlig kvalifiserte til det, og bruker de tiden sin best mulig når de skriver denne rapporten for bedriften?

Mange bedrifter bør stille seg selv spørsmålet om det kan være lurere å heller sette ut arbeidet med å skrive årsrapport. Da fristiller du den ansatte og setter heller proffene til oppgaven.

En årsrapport er tross alt et veldig viktig dokument. Det er nettopp dette dokumentet som sikrer tilfredshet hos aksjonærer og ofte interesse hos nye aksjonærer.

Få hjelp til tekst!

Din Tekstforfatter kan hjelpe deg med årsberetningen i din årsrapport. Vi har skrevet tekster for flere hundre norske bedrifter om diverse emner. Vi ønsker veldig gjerne å hjelpe deg også.

Ta kontakt med oss på e-post, så kan vi diskutere dine behov – gjerne over en kopp kaffe.

Motta gratis 500 ord!