48 38 14 88 post@dingruppen.no
Din artikkel kan i dag publiseres hvor som helst og leses av hvem som helst.

Artikkel

Artikkel er en populær form for tekst som hyppig benyttes både i tidsskrifter, aviser, leksikon, magasiner og skoleoppgaver.

Faktisk er artikkelen blant de vanligste sjangrene innen sakprosa, både i arbeidslivet og på skolen.

Med artikler kan du formidle informasjon på en effektiv og oversiktlig måte – dersom du mestrer sjangeren vel å merke.

Selv om du kanskje har skrevet en del artikler i skolesammenheng opp gjennom årene, er det ikke sikkert du føler deg helt trygg på sjangeren.

For hvordan skal egentlig en artikkel bygges opp, og hvordan blir artikkelen best mulig? Vi skal nå se nærmere på hvordan en artikkel skal utformes.

Start med blanke ark, og konsentrer deg om å organisere innholdet!

Hva kjennetegner artikkel som sjanger?

I en artikkel er saklighet noe som står sentralt. Det er derfor avgjørende at du benytter sikre kilder, som for eksempel tidsskrifter eller et leksikon.

Mange sverger til kilder som Wikipedia, der du finner informasjon om det meste mellom himmel og jord. Slike kilder bør imidlertid unngås dersom det finnes mer saklige kilder som kan brukes.

Med gode kilder kan du enklere bygge saklige argumenter og påstander. Foruten det å være kildekritisk, bør du vie oppmerksomhet til oppgaveteksten (dersom du har fått utdelt dette).

Hva nøyaktig er det du skal skrive om? Deretter gjelder det å organisere informasjonen du ønsker å skrive om.

Teknologi har gjort det å skrive en artikkel enklere enn noensinne.

Innledning

Enhver artikkel bør ha en god innledning. I innledningen skal du – på en mest mulig oversiktlig måte – presentere hva artikkelens tema er.

Innledningen kan med fordel være kortfattet, men samtidig informativ nok til at leseren vet hva teksten skal handle om. En innledning kan være både scenisk, komparativ, historisk og dagsaktuell.

Det er også vanlig å stille åpne og retoriske spørsmål i innledningen, slik at leserens nysgjerrighet pirres. Hele poenget med innledningen er at leseren skal ønske å lese videre.

Inkluder gjerne noen hint om hva artikkelen skal handle om videre. Dette gir leseren oversikt over og informasjon om hva som kan læres ved å lese teksten.

Hvem som helst kan skrive artikkel i dag hvor som helst!

Hoveddel

En artikkel skal også ha en hoveddel. Her skal du presentere ulike fakta, samt diverse påstander og standpunkter.

Tekstens hoveddel utgjør som regel størsteparten av artikkelen, og bør deles opp i flere avsnitt.

Ha gjerne korte avsnitt for å gjøre teksten lettere å lese. En grei huskeregel er å ikke overskride fire tekstlinjer per avsnitt.

Det er smart å starte hvert avsnitt med en såkalt temasetning, noe som gir leseren en idé om hva de ulike avsnittene skal handle om.

Temasetninger gjør dessuten teksten mer oversiktlig og lettlest. Etter temasetningen, kan resten av avsnittet gjerne utdype temaet den aktuelle setningen tar opp. Dette kan gjøres ved å inkludere holdbare og troverdige argumenter!

Argumenter utdyper enkelt forklart påstandene du presenterer. Et argument kan for eksempel være en forklaring, et eksempel eller en presisering.

Argumentene utgjør til sammen resonnementer, altså tankerekker som fører til logiske slutninger eller en endelig konklusjon. Det er disse resonnementene som gjør artikkelen din informativ.

Gode artikler overbeviser leseren til å ta en ekstra titt.

Avslutning

Når du skriver en artikkel er det også viktig å lage en god avslutning. Avslutningen skal først og fremst markere artikkelens sluttpunkt, og inneholder gjerne en konklusjon på tekstens problemstilling.

Det er flere vanlige «feil» som går igjen når en skriver avslutningen til en artikkel. Husk at du ikke skal introdusere ny informasjon eller nye temaer i avslutningen.

Det er også viktig at du ikke repeterer tekst du allerede har presentert tidligere i artikkelen. En annen vanlig tabbe er å ikke besvare spørsmålet du stilte i innledningen.

Du bør skrive en avslutning som passer til artikkelens innledning, slik at teksten fremstår som mest mulig helhetlig.

Det finnes faktisk flere former for avslutninger som kan benyttes i en artikkel. Vi skal nå se nærmere på noen av de mest populære variantene!

Dine artikler kan deles og leses i en rekke medier i dag.

Sammendrag eller svar

Hvis du stilte et retorisk eller åpent spørsmål innledningsvis, kan dette besvares i artikkelens avslutning.

Du kan gjerne lage et kort sammendrag av de viktigste funnene som ble gjort i hoveddelen også, slik at leseren i praksis kan hoppe direkte fra innledningen til sammendraget. Unngå å repetere for mye.

 

Sirkelkomposisjon

Det er også vanlig å benytte seg av sirkelkomposisjon i artikler. Dette betyr i praksis at artikkelen avsluttes på samme måte som den ble innledet.

Hvis du for eksempel startet innledningen med en form for påstand, kan du avslutte artikkelen ved å svare på denne.

 

Forutseende avslutning

En annen populær måte å avlutte en artikkel på, er ved å «spå fremtiden» basert på resonnementene en har laget.

Har du for eksempel skrevet en artikkel om mobilbruk blant unge mennesker, kan en forutseende avslutning se ut som dette;

«Det er ingenting som tyder på at ungdom vil bruke mobiltelefonen mindre i årene som kommer».

 

Tydeliggjør teksten

Benytt deg gjerne av såkalte styrkemarkører når du skriver en artikkel. En styrkemarkør bidrar til å tydeliggjøre artikkelens innhold, og det kan derfor være smart å benytte disse underveis i artikkelen – kanskje spesielt i hoveddelen.

Styrkemarkører kan for eksempel være «på bakgrunn av», «følgelig», «først og fremst», «derfor», «i tillegg til» og lignende.

En profesjonell tekstforfatter skriver godt, og gjerne med støtte fra andre proffer.

Trenger du hjelp til å skrive en artikkel?

Det er mye som skal tas hensyn til når en artikkel utformes. Både innledning, hoveddel og avslutning byr på mange fallgruver. Er du usikker på hvordan din artikkel bør utformes, eller sliter med å finne gode nok kilder?

Eller mangler du rett og slett inspirasjonen som trengs for å komme i gang med artikkelen? Da bør du la Din Tekstforfatter ta seg av skrivingen.

Vi har tekstforfattere med god erfaring innen artikkelskriving, og gjør gjerne jobben for deg. Med nødvendig kompetanse innen rettskriving, grammatikk og teknikk, kan du være sikker på at din artikkel blir som tiltenkt.

Vi har erfaring med å skrive artikler innen en rekke ulike temaer og fagfelt, og kan skrive artikler selv om intrikate og kompliserte emner.

Hvis du ikke har benyttet deg av et tekstbyrå tidligere, er du kanskje litt usikker på hvordan dette fungerer. Kanskje du også lurer på hvor god kvalitet du kan forvente på din artikkel?

Ikke fortvil. Vi tilbyr deg 500 ord gratis, slik at du kan teste tjenestene våre helt uforpliktende. Ta kontakt med oss i dag om du trenger hjelp med din artikkel! 

Motta gratis 500 ord!