48 38 14 88 post@dingruppen.no
En attest skrevet i gullpenn er det nok mange som ønsker seg.

Attest Mal

Jobbsøkere opplever gjerne at etterspørselen for attester har gått ned de siste årene. Men i noen sektorer blir du fortsatt bedt om å legge ved attester sammen med vitnemål når du sender inn en jobbsøknad.

Det er alltid lurt å be om en attest når du avslutter et arbeidsforhold. Dette vil nemlig være et bevis på at det som står på CV-en din faktisk stemmer.

Det lønner seg alltid å spørre om en attest så snart du slutter i en jobb. Da vil arbeidstaker ha deg ferskt i minne. Selv om du ikke blir bedt om å legge ved attester når du søker jobb, kan dette påvirke søknadsprosessen din på en positiv måte.

Selv om din tidligere arbeidsgiver har brukt en attest mal og ikke gjort den personlig, vil du som jobbsøker fremstå ryddig og organisert om du sender denne sammen med søknaden din.

Det er selvfølgelig en fordel om attesten inneholder positive kommentarer fra din tidligere arbeidsgiver, men dette skal først og fremst være et bevis på at opplysningene i CV-en din stemmer. Mangler du attester, er det mulig å etterspør attester fra tidligere arbeidsgivere.

Har det gått lang tid siden du avsluttet arbeidsforholdet, får du som regel en attest skrevet etter en mal. Ønsker du en mer personlig attest, vil det derfor lønne seg å spør om dette så snart du avslutter et arbeidsforhold.

PS: CV er enda viktigere enn attest.

Les mer: https://dintekstforfatter.no/skrive-cv-tips/ 

Attest på mail er en god mulighet.

Hva er en attest?

En attest er et skriftlig bevis på at du har jobbet hos en tidligere arbeidsgiver. Dette fungerer på mange måter som en kvalitetssikring av at de opplysningene du har oppført på CV-en din faktisk stemmer.

Er du ung vil det være ekstra fordelaktig og ha attester, slik at søknaden blir mer utfyllende. Noen arbeidsgivere foretrekker at jobbsøkere legger ved attester når de sender inn et søkerbrev, mens andre ønsker heller å snakke direkte med referansene til den som søker.

En attest vil uansett være nyttig å ha, da det er et konkret bevis på hvilken stilling du har hatt, hvor lenge du var i rollen samt en kort oppsummering av hvilke arbeidsoppgaver du hadde.

 

Attest på mail

En stor fordel en kan dra nytte av i dag, er å motta attest på mail. Dette går raskt unna, og både arbeidsgiver og arbeidstaker får her en digital kopi å se til.

Vi gir alltid våre ansatte attest på mail av de ovennevnte årsakene. Trenger du hjelp til å skrive en attest for ansatt? Kontakt oss i dag for en hyggelig samtale!

Attest mal for arbeidsgiver gir en enklere jobb med å skrive.

Attest mal for arbeidsgiver

På samme måte som at det ikke finnes en konkret mal for en jobbsøknad, er det heller ikke et fast oppsett eller en spesifikk attest mal som må følges.

Det er likevel visse opplysninger som er nødt å være med i en attest, for at den skal kunne gi nye arbeidsgivere den informasjonen de trenger å kvalitetssikre søkeren.

Er du en arbeidsgiver og skal skrive en attest, må du sørge for å få med arbeidstakerens navn og fødselsdato, så vel som varigheten av arbeidsforholdet og hvilke oppgaver som ble utført. Her kan du også legge ved kommentarer om arbeidstakeren hvis du ønsker det.

Skal du skrive en attest for en tidligere arbeidstaker, finnes det eksempler ute på nettet. Det kan være nyttig å ta en titt på en attest mal, for å se hvilket oppsett som blir brukt av andre arbeidsgivere, men du velger selv hvordan du utformer attesten.

Det viktigste er at all den nødvendige informasjonen om arbeidstakeren er inkludert i attesten. Mange arbeidsgivere velger å skrive attester uoppfordret når en arbeidstaker sier opp arbeidsforholdet. Men selv om arbeidstakeren har rett på en attest, trenger du ikke skrive en før du blir bedt om dette. 

Før i tiden ble attester sendt med post.

Forskjellige typer attest

Det finnes en håndfull forskjellige typer attester. I praksis er tross alt alle attester forskjellige, men vi har nedenfor valgt ut en rekke grupperinger det kan være lurt å være oppmerksom på.

 

Arbeidsattest

Arbeidsattest er den best kjente attesten, og det er denne du har lest mest om i vår artikkel. Denne attesten inneholder konkret informasjon om arbeidet og arbeidstaker. Alle andre attester går inn under denne.

 

Attest ved nedbemanning

Nedbemanning forekommer stadig. Attest ved nedbemanning kan være lurt å ha. På den måten kan du bevise til din neste arbeidsgiver at du mistet den forrige jobben grunnet nedbemanning og ikke manglende kvalifikasjoner.

 

Attest sykefravær

Attest til sykefravær kan være veldig viktig – begge veier! Du vil neppe at tidligere arbeidsgiver nevner hvor mye syk du var. Samtidig kan det være veldig fint om det blir nevnt hvor lite syk du var også!

 

Attest på engelsk

Attest på engelsk er selvfølgelig viktig om du skal jobbe i utlandet. Kontakter du oss i dag, kan vi gi deg en attest mal på engelsk. Da kan du fremstå godt, også internasjonalt!

 

Utleie attest

Der de ovennevnte attestene er rettet mot arbeidslivet, finnes det også andre steder hvor attest er viktig. Den kanskje vanligste er utleie. Her kan du også for øvrig vise frem arbeidsattest, men utleie attest er best.

Attest mal i Word

Attest mal Word

Attest mal i Word gir deg en rask vei til å skrive attesten du trenger. Kontakt oss i dag ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi har klare maler for attester, og vi hjelper deg gjerne med å finpusse attesten.

Det er viktig å gi den ansatte en god avskjed. La oss hjelpe deg med det!

Hjelp til attest!