Støy i kommunikasjon

Støy i kommunikasjon Når en bedrift kommuniserer budskap gjennom markedsføring, vil det alltid være en sjanse for at budskapet ikke kommer frem, blir tolket feil eller misforstått. For unngå at kommunikasjonen blir stoppet, må vi begrense støy. Støy er et av...

Tekst til nettside

Tekst til nettside Tekst er et av de viktigste elementene på nettsiden din. Gjennom tekst kan du vekke tillit, forme hvilket inntrykk leseren får av deg og styrke både omdømme og digital tilstedeværelse. Kommunikasjon mellom bedrift og kunde skjer via tekst. Du skal...

Skribent engelsk

Skribent engelsk En engelsk skribent er en nyttig ressurs for ethvert tekstbyrå. Grunnen til det er at en engelsk skribent har verdifull kunnskap som ingen andre har. Den engelske skribent vet hvordan man skriver en skikkelig god tekst på engelsk. Når det gjelder...

Oppskriftsbok skrive selv

Oppskriftsbok – skrive selv? Drømmer du om å lage din egen oppskriftsbok? Det å skrive selv kan kanskje virke utfordrende, men har du gode oppskrifter kan du potensielt gi ut boken og tjene penger på den. Mange hobbykokker eksperimenterer med ulike råvarer og...

Medieviter

Medieviter En medieviter en person som har tatt gått høyere utdanning og studert medievitenskap. Dette er en yrkestittel som tar utgangspunkt i forskjellige grader. Det betyr at dersom du har enten bachelorgrad, mastergrad eller doktorgrad i medievitenskap, så kan du...