Hvordan skrive intervju?

Hvordan skrive intervju? Hvordan skrive intervju på en best mulig måte? Et godt intervju skal gjøre det mulig for intervjuobjektet å dele sine synspunkter, uten at det legges ord i munnen på vedkommende. Spørsmålene du stiller i et intervju kan gjerne være kritiske,...

Hvordan skrive klage?

Hvordan skrive klage? Hvordan skrive klage på vedtak fra NAV eller andre offentlige eller kommunale etater? En velskrevet klage kan både forkorte og forenkle klageprosessen. Dersom du er uenig i svaret på en søknad eller et vedtak, har du som regel rett til å klage....

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse En innholdsfortegnelse kan være svært nyttig å ha dersom du ønsker å gjøre teksten din mer oversiktlig for leseren. Med sidetall og kapitler finner leseren enkelt frem til ønsket informasjon. De fleste bøker og lengre dokumenter har en...

Kronikk

Kronikk Med en kronikk kan du dele meninger og synspunkter med allmennheten – for eksempel i en avis eller på andre plattformer. Teksten minner mye om en artikkel, men skiller seg ut på visse punkter. Det å skrive en kronikk gir deg en gyllen mulighet til å sette noe...

Innholdsfortegnelse Word

Innholdsfortegnelse Word En innholdsfortegnelse i Word er et nyttig redskap dersom du har et lengre Word-dokument som du ønsker å gjøre oversiktlig for leseren. Men hvordan lage den? I innholdsfortegnelser listes innhold opp i en liste. Som regel finnes...