48 38 14 88 post@dingruppen.no
En autorisert oversetter synes nok maskinoversettelser er fyfy.

Autorisert oversetter

En autorisert oversetter har bevilling fra norske myndigheter til å gjennomføre alle slags oversettelser.

Autorisasjonen gjelder kun for språkparet oversetteren har gjennomført eksamen i.

Det finnes også vanlige, profesjonelle oversettere.

Når kan du spare penger og velge en vanlig oversetter, og når må du benytte en autorisert oversetter? Vi skal nå forklare dette nærmere!

Du kan i dag prøve en autorisert oversetter helt gratis hos Din Tekstforfatter. Fyll ut skjemaet nedenfor, og motta de første 500 ordene kostnadsfritt!

Motta gratis 500 ord!

Oversettelse av juridiske dokumenter

En autorisert oversetter kan som sagt oversette alle slags tekster for språkparet vedkommende har spesialisert seg i.

Det er imidlertid mest vanlig å benytte statsautoriserte translatører når mottaker (som regel en offentlig etat i et land) krever dette.

Offentlige etater som ofte krever at oversettelser av dokumenter må gjøres av en oversetter med autorisasjon, er politi, rettsvesen og skattevesen.

Og dokumenter som sendes til disse etatene er stort sett av juridisk eller finansiell art.

En autorisert oversetter vil for eksempel oversette en rekke ulike attester, beviser, bevillinger, vedtekter og andre dokumenter. Her er noen eksempler:

 

  • Navnemeldinger
  • Avtaler
  • Arvedokumenter
  • Fullmakter
  • Skatteattester
  • Politiattester (også kjent som vandelsattester)
  • Tinglysninger
  • Firmaattester
  • Legeattester
  • Vitnemål
Pass er en av mange dokumenter en autorisert oversetter kan hjelpe deg med å oversette.

Oversette dokumenter til engelsk

En autorisert oversetter vil typisk oversette dokumenter av overnevnte art til engelsk. Det kan for eksempel være snakk om en legeattest, noe som kan være aktuelt dersom du har søkt deg inn på pilotutdanning i utlandet.

Det å oversette tekster til engelsk er populært, siden etater i de fleste land kan tolke det engelske språk.

Dette er tross alt et «internasjonalt» språk de fleste forstår. Innimellom kreves det imidlertid at den oversatte teksten er på et annet fremmedspråk.

Det er viktig å være god i engelsk for å oversette til dette språket.

Autorisert oversetter for norsk til engelsk?

I mange tilfeller vil det ikke være behov for at oversetteren du velger er autorisert. Skal du for eksempel oversette en markedsføringstekst fra norsk til engelsk, holder det at du benytter en «vanlig» oversetter.

Behovet for å benytte en autorisert oversetter melder seg først når mottaker krever dette. Det er som nevnt stort sett universiteter, politi og statlige etater som setter slike krav.

Oversettelser er nå bare et tastetrykk unna.

Oversette vitnemål

Dersom du skal søke deg inn på en utdanningsinstitusjon i utlandet, vil det ofte være behov for å oversette et norsk vitnemål til engelsk.

Dette for at universitetet eller utdanningsinstitusjonen skal kunne tolke dine ferdigheter og oppnåelser.

En autorisert oversetter kan hjelpe deg med oversetting av karakterutskrifter og vitnemål fra norsk til engelsk – eller andre språk du måtte behøve.

Oversettelse av vitnemål er populært med tanke på antall utenlandsstudenter.

Statsautorisert translatør Trondheim, Bergen og Oslo

Du finner enkelt en autorisert oversetter i de største norske byene, som Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger.

Det er imidlertid ikke krise dersom du ikke har en statsautorisert oversetter i nærheten.

Et oversettelsesbyrå på nett kan enkelt hjelpe deg – uansett hvor du måtte befinne deg.

Bestill autoriserte eller ordinære oversettelser på nett, og få oversettelsene du trenger raskt og effektivt.

Enten du bor i Oslo eller andre steder i landet, kan du bruke oversettere på nett.

Motta hjelp i dag!

En autorisert oversetter har mottatt autorisasjon fra staten til å kunne oversette juridiske og finansielle dokumenter, samt andre tekster.

Dette kreves ofte når mottakeren er en offentlig etat eller lignende. I de fleste tilfeller kan imidlertid en ordinær, profesjonell oversetter benyttes.

Din Tekstforfatter lager oversettelser av høy kvalitet, for eksempel fra språk som svensk, dansk, og engelsk, til norsk. Kontakt oss i dag, og motta en gratis prøvetekst på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!