48 38 14 88 post@dingruppen.no
Oversettelser er nå bare et tastetrykk unna.

Autorisert translatør

Autorisert translatør er en oversetter som har godkjennelse fra Kunnskapsdepartementet. Oversetteren har dermed autorisasjon til å utføre oversettelser som krever statsautorisasjon, noe som for eksempel kan gjelde administrative dokumenter.

Lurer du på om du har bruk for en autorisert translatør, eller kan du kanskje sparepå å velge en «vanlig» oversetter?

Vi skal nå se nærmere på når det er behov for en autorisert translatør, og når det er like greit å bruke vanlige oversettelsestjenester!

Fyller du ut skjemaet nedenfor som bedrift, mottar du uansett de første 500 ordene gratis!

Hva er en autorisert translatør?

En autorisert translatør har fått autorisasjon fra staten til å gjennomføre oversettelser. I mange tilfeller er det nødvendig med en statsautorisert translatør.

Det kan for eksempel være behov for en autorisert translatør dersom viktige juridiske dokumenter skal sendes til et annet lands myndigheter.

Eksempler på slike dokumenter kan være rettsdokumenter, fullmakter og lignende. Dette fordi dokumentet kanskje inneholder sensitive eller viktige opplysninger, og mottakeren må kunne stole på at innholdet er korrekt.

Dersom en hvilken som helst oversetter hadde stått bak oversettelsen, hadde ikke mottakeren hatt denne garantien.

En autorisert translatør skal ha bestått en nokså omfattende eksamen innen oversettelse, og spesialiserer seg som regel innen én språkkombinasjon.

Oversetteren har da kompetansen som trengs for ulike oppdrag, og det hele er bevilget av Kunnskapsdepartementet.

En autorisert translatør kan bruke maskinoversettelser til hjelp.

Når har du bruk for en autorisert translatør?

Er du usikker på om du har bruk for en autorisert translatør? Da bør du først og fremst se på hva slags dokumenter du har behov for å oversette. Det har også noe å si hvem mottakeren av det oversatte dokumentet er.

Dersom mottakeren er en statlig instans, rettsvesen eller lignende, kan ofte en autorisert translatør være nødvendig å bruke.

 

Oversettelse juridiske dokumenter

Enkelte oversettelsesoppgaver gjennomføres hyppig av statsautoriserte translatører. Dette er typisk viktige dokumenter av juridisk art, eller viktige attester og kontrakter.

Her er noen eksempler på oversettelsesoppdrag en autorisert translatør typisk gjennomfører:

 

 • Arvedokumenter
 • Arbeidskontrakter og -attester
 • Fødsels- og dødsattester
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester fra lege
 • Viktige avtaledokumenter
 • Adopsjonspapirer
 • Fullmakter
 • Bevis på gjennomført kurs
 • Tinglysninger
 • Vigselsattester, seperasjonsbevilgninger eller skilsmissedokumenter¨

 

Stempel

En oversettelse som gjøres av en autorisert translatør vil som regel stemples av oversetteren.

Dette beviser overfor mottakeren at teksten er oversatt av en med ønsket kvalifisering og autorisasjon.

Ofte kreves et stempel for at oversettelsen skal være gyldig i mottakerlandet (dersom oversettelsen skal sendes til utlandet).

Husk at autorisert translatør er en beskyttet tittel, og derfor ikke skal kunne misbrukes av andre.

Programvare for oversettelser er meget nyttig.

Når kan en vanlig oversetter brukes?

Som beskrevet ovenfor, er det hovedsakelig viktige dokumenter som oversettes av en autorisert translatør. Dette benyttes hyppig av helsevesen, politi, domstoler og lignende oppdragsgivere.

Dersom du har andre ting som trenger å oversettes, kan du i det aller fleste tilfeller bruke en vanlig oversetter uten statsautorisasjon.

Dette vil som regel være mye billigere, og oversettelsen vil i de fleste tilfeller ha like høy kvalitet.

For å sikre at oversettelsen har høy kvalitet, anbefaler vi å benytte et tekstbyrå med erfaring innen oversettelser.

Da er du sikker på at du får hjelp av en oversetter som har kompetansen som trengs for å oversette teksten din.

Du trenger med andre ord ikke en autorisert translatør dersom det ikke er et svært viktig dokument du skal oversette, eller om dokumentet skal sendes til offentlige instanser eller lignende.

Privatpersoner kan lære mye engelsk for eksempel på egen hånd.

Hva kjennetegner gode oversettelser?

En oversetter trenger slettes ikke være autorisert translatør for å gi deg oversettelser av høy kvalitet.

Men hva kjennetegner egentlig en oversettelse som har høy kvalitet? Vi skal nå se nærmere på dette!

Naturlig flyt

En god oversettelse skal ha naturlig flyt, og bør ikke fremstå som «oversatt». Mange tekster – spesielt de som er maskinoversatt – har merkelige formuleringer som avslører at teksten er direkte oversatt.

En god oversetter vil – i likhet med en autorisert translatør – sørge for at teksten ikke oversettes ord for ord.

Ofte må setningsoppbygningen endres helt i den oversatte teksten sammenlignet med originalteksten. Ulike språk har ulik setningsoppbygging.

 

Tilpasset målgruppen

En autorisert translatør som oversetter viktige dokumenter vil ikke ha behov for å tilpasse teksten til målgruppen, da dokumentet skal gjengis som det er – bare på et annet språk.

Når det gjelder markedsføringstekster, artikler og lignende, er saken ofte en annen. En reklametekst som oversettes fra svensk til norsk bør for eksempel appellere til nordmenn.

Da kan det være greit å spille på det typisk norske, noe som er et velkjent virkemiddel innen reklame.

Det betyr kanskje at en svensk tekst som selger på svenske tradisjoner for å selge til svensker, bør endres litt om den skal ha samme selgende effekt på nordmenn.

 

Fri for feil

En god oversettelse skal ikke bare ha god flyt og skreddersys for målgruppen, den skal også være uten grammatikkfeil, tegnsettingsfeil, skrivefeil og lignende.

Dette er noe en erfaren oversetter hos et tekstbyrå vil håndtere på tilsvarende måte som en autorisert translatør.

Oversettelser med skrivefeil vil sende ut negative signaler til leserne. Dette kan for eksempel innebære at du eller bedriften din ikke vil oppfattes som spesielt profesjonell.

Pass derfor på at du velger et tekstbyrå som holder like høy kvalitet som en autorisert translatør.

Tekstene dine kan reise verden rundt med dagens teknologi.

Få hjelp av en autorisert translatør!

En autorisert translatør er i enkelte tilfeller nødvendig å benytte. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom du har behov for å oversette viktige dokumenter som fullmakter eller arvedokumenter.

I noen tilfeller vil ikke instansen du sender oversettelsen til godkjenne den med mindre den er oversatt av en autorisert translatør.

Dette gjelder spesielt om teksten skal sendes til myndigheter som politi eller rettsvesen.

I de fleste andre tilfeller vil en ordinær oversetter gjøre like god nytte, bare til en langt lavere pris.

Dersom du for eksempel har behov for en oversettelse av en artikkel eller markedsføringstekster, er vanlig oversetter det vanligste å benytte.

 

Kontakt oss!

For å forsikre at teksten din får så høy kvalitet som mulig, bør du få hjelp av et erfarent tekstbyrå.

Din Tekstforfatter har kompetansen som trengs for å få dine tekster oversatt. Vi har dyktige tekstforfattere og oversettere som hjelper deg raskt og effektivt.

Kontakt oss i dag for å motta en helt gratis oversettelse på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!