48 38 14 88 post@dingruppen.no
Målet med salg er selvfølgelig alltid et håndtrykk og fullført salg.

B2B definisjon

«B2B definisjon» er noe mange søker etter i Google.

For hva er egentlig B2B? Og hva er forskjellen mellom dette og B2C – et annet uttrykk mange er usikre på?

Her kan du lese mer om hva B2B er, og hva som kjennetegner markedsføring og salg fra bedrift til bedrift!                                                                     

Et håndavtrykk er målet med B2B salg.

En enkel B2B definisjon

Vi ønsker ikke å komplisere ting unødvendig mye, og gir deg derfor en enkel B2B definisjon.

B2B står for «business to business» og kan defineres som markedsføring eller salg som foregår bedrifter imellom.

B2B betyr altså «bedrift til bedrift» på norsk, og er aktuelt for alle bedrifter som har målgruppen sin på bedriftsmarkedet.

En god markedsføringsstrategi krever mye planlegging.

Et eksempel på B2B

En B2B definisjon er kanskje ikke så enkel å forstå uten et konkret eksempel. Se for deg et firma som produserer røntgenapparater.

Dette er naturligvis ikke produkter «mannen i gata» kjøper, og de færreste privatpersoner er på jakt etter et røntgenapparat til personlig bruk.

På bedriftsmarkedet finnes det imidlertid flere potensielle kunder. Aktuelle B2B-kunder finnes i både privat og offentlig sektor.

Dette er virksomheter som har bruk for røntgenapparater. Firmaet som produserer røntgenapparatene vil derfor markedsføre produktene til disse virksomhetene.

Vi håper dette gjorde vår B2B definisjon enda klarere!

LinkedIn er en populær kanal for B2B markedsføring.

Hva skiller B2B fra B2C?

I tillegg til vår B2B definisjon, ønsker vi å gi deg en definisjon på hva B2C er. I motsetning til B2B, handler B2C om bedrifter som henvender markedsføring og salg mot privatpersoner.

B2C står altså for «business to customer», eller «bedrift til kunde» som det blir på godt norsk. Det er flere ting som skiller B2B fra B2C.

 

Større salgsbeløp

Som eksempelet med røntgenapparater vi brukte for å tydeliggjøre vår B2B definisjon kanskje antydet, er det ofte store summer involvert.

Røntgenapparater, CT-maskiner og lignende koster ofte millioner av kroner. Det samme gjelder mange andre varer innen B2B-salg.

Dette skiller B2B fra B2C, hvor salgssummen som regel er mye lavere.

 

Lengre kjøpsprosess

Noe vi ikke fikk presisert i vår B2B definisjon, er at B2B-salg ofte har en mye lenger kjøpsprosess enn B2C-salg.

Dette er en direkte konsekvens av at beløpene som er involvert ofte er veldig høye. Det er heller ikke sjelden at det er flere beslutningstakere involvert.

B2B-salg tar ofte uker eller måneder, i motsetning til B2C-salg som ofte handler om kjappe avgjørelser.

Som privatperson bruker du neppe mange måneder på å avgjøre hvilke joggesko eller hva slags iskaffe du skal kjøpe.

 

Ulike virkemidler i markedsføringen

Noe annet som ikke kommer fram av vår B2B definisjon, er at B2B-markedsføring ofte innebærer tekstinnhold med logiske argumenter og harde fakta.

B2C-markedsføring på sin side, har ofte annonser og annet markedsføringsmateriell der det spilles på følelser eller lignende.

Det er viktig å strekke seg ut i flere kanaler.

Trenger du hjelp?

Vi håper vår B2B definisjon gjorde deg litt klokere! Dersom du har bruk for tekstinnhold for B2B-markedsføring, kan Din Tekstforfatter hjelpe deg.

Vi lager blant annet innhold for content marketing, inbound marketing, LinkedIn-annonser og Google-annonser.

Kontakt oss nå for å motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!