48 38 14 88 post@dingruppen.no
Biografi

Biografi

En biografi kan gi omverdenen verdifull innsikt i en persons livshistorie. Hos bokhandlerne finner du ofte egne hyller dedikert til nettopp biografiske verk, enten det er kjendiser, politikere eller andre som portretteres.

Det å skrive en biografi kan være interessant og spennende, men det kan være utfordrende å vite hvordan man skal sette i gang.

Finnes det for eksempel regler for oppsett eller skrivemåte? Det skal vi nå se nærmere på.

Motta gratis 500 ord!

Hva er en biografi?

En biografi kan defineres som et menneskes livshistorie, eller en såkalt levnetsbeskrivelse.

Biografien kan ofte være en faktabasert beskrivelse av ytre begivenheter som har funnet sted i den aktuelle personens liv.

Biografiske verk kan imidlertid også være mer omfattende skildringer av personen.

I slike tilfeller vil ofte både personlig liv, virke, årsakssammenhenger og utvikling av karakter beskrives.

Biografier er ofte vitenskapelige, noe som for eksempel er vanlig om det skrives en biografi om noen som levde for lenge siden.

Sjangeren kan imidlertid også ha en mer populærvitenskapelig tilnærming, eller utgis i form av en såkalt biografisk roman. 

Hva er forskjellen på selvbiografi og biografi?

Teksten til en biografi er som regel utarbeidet av en annen en personen selv. Dersom man skildrer sitt eget liv i en biografi, kalles verket vanligvis en «selvbiografi» eller «autobiografi».

Det finnes mange politikere og kjente personer som utgir selvbiografier. Det er imidlertid like vanlig at forfattere eller andre skriver om de aktuelle personene – ofte i samarbeid med personene selv.

Dersom miljø- og tidsskildringer fremtrer som vesentlige i verket, kan selvbiografien skli over i sjangeren memoarlitteratur.

Hvordan skrive biografi

Hvordan skrive biografi?

Det å skrive en biografi trenger slettes ikke å være en innviklet prosess. Skriver du en biografi om andre enn deg selv, er det normalt å omtale vedkommende i tredjeperson.

Et eksempel på dette er «Da Harald vokste opp…». Skriver du om deg selv, skriver du typisk sett i «jeg-form» (førsteperson).

Du har nokså stor frihet når det kommer til oppsett av biografien. Det er imidlertid vanlig med en noenlunde kronologisk fortellerstil, der man gjerne snakker om tidlige år og oppvekst først.

Deretter vil man gradvis nærme seg nåtid eller hovedpersonens siste leveår (om vedkommende er død).

Her er et eksempel på elementer som er vanlige å inkludere i en biografi: 

·       Navn, fødested og fødeår

·       Tidlige år / oppvekst

·       Eventuell utdannelse og yrke

·       Eventuelle politiske meninger eller ting personen engasjerer seg for i samfunnet

·       Familieliv

·       Bragder og oppnåelser

Biografi mal

Dersom du planlegger å skrive en biografi, er det mulig å finne en biografi mal på nett som kan brukes.

Husk likevel på at det ikke står skrevet i stein hvordan en biografi skal utformes, og du har derfor mulighet til å endre på oppsett og lignende.

Det å bruke en biografi mal kan være et nyttig hjelpemiddel, men husk at det kan være like nyttig å se på eksempler av andres biografier.

Eksempler på biografi

Biografi eksempel

Skal du lage en biografi, men er usikker på hvordan du bør gå fram? Da kan det være nyttig å se på et biografi eksempel.

Det finnes nemlig mange velkjente og populære biografier som kan være til inspirasjon for deg.

Hos bokhandlerne og bibliotekene finner du som regel egne seksjoner satt av til nettopp biografiske verk. Her kan du finne mange skjulte skatter!

Trenger du noen tips til biografier som er verdt å sjekke ut? Her er noen tips:

· «Kongen forteller» (biografi om kong Harald V)

· «Et lovet land» (selvbiografi av Barack Obama)

· «Kjell Aukrust – en biografi» (biografi om Kjell Aukrust)

Motta hjelp til å skrive

Det å skrive en biografi kan være utfordrende dersom du ikke kjenner sjangeren godt nok fra før.

Det kan hjelpe å lese andre biografier før du setter i gang. Husk imidlertid også på at du kan få hjelp til å skrive en biografi – enten det er om deg selv eller andre.

Din Tekstforfatter gir deg skrivehjelp, og kan skrive en fengende og spennende biografi for deg.

Kontakt oss i dag om du ønsker en prøvetekst på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!