48 38 14 88 post@dingruppen.no
CRO er viktig

CRO

CRO er en populær arbeidsmetode som benyttes innen markedsføring. Målet er å forbedre en nettside basert på tilbakemeldinger og analyse, slik at en høyere prosentandel av de besøkende gjennomfører bedriftens ønskede handlinger.

Har du en nettside hvor forbrukerne ikke engasjerer seg i høy nok grad? Finn ut hvordan CRO kan hjelpe deg!

Hva er CRO?

CRO er kort for «conversion rate optimization», og betyr på godt norsk «konverteringsoptimalisering». Prosessen handler med andre ord om å optimalisere graden av konvertering.

Innen markedsføring og salg handler konvertering om å konvertere fra å være en potensiell kunde, til å bli en faktisk kunde.

CRO omfatter en rekke tiltak som bedrifter utfører for at flere av nettsidens besøkende skal utføre en ønsket handling. Dette kan for eksempel være å:

 • Kjøpe produkter eller tjenester
 • Laste ned innhold
 • Fylle ut et kontaktskjema
 • Bestille vareprøver eller demoer 

Hvorfor er CRO nyttig?

For de fleste bedrifter vil en stor andel av de besøkende på nettsiden aldri utføre en ønsket handling – faktisk så mye som 98 %.

Dette betyr altså at det i gjennomsnitt kun er 2 % av de besøkende på et nettsted som faktisk kjøper varer, laster ned ønsket innhold, bestiller vareprøver eller lignende.

Ved å ta i bruk CRO kan bedriftens nettside øke denne prosentandelen, slik at flere enn tidligere gjennomfører ønskede handlinger.

Dette kan igjen hjelpe bedriften din å nå sine mål, enten det er økt omsetning eller flere kontakter i e-postlisten.

CRO er ikke et nytt fenomen, men det har blitt stadig mer aktuelt de siste årene.

I dag er det mange bedrifter som finnes utelukkende på internett, og det er derfor på nettsiden at kjøpsprosessen eller kundereisen starter.

Med nettsider og dagens teknologi er det langt enklere å optimalisere bedriftens konvertering enn det var før i tiden – da de fleste bedrifter holdt til i fysiske lokaler, kanskje uten nettside.

Det er nå mulig å ta i bruk effektive analyseverktøy for å forenkle prosessen med CRO betraktelig. CRO er også nyttig fordi det gir økt ROI (return on investment) på markedsføringen til bedriften din.

Markedsføring via Google Ads, bannerannonsering, Facebook-annonser og lignende medier som bidrar til økt trafikk til nettsiden, vil alle effektiviseres om siden din er konverteringsoptimalisert.

Her er noen av de viktigste grunnene til å benytte seg av CRO:

 • Flere salg – økt omsetning
 • Mer brukervennlige nettsider – noe som igjen bidrar til søkemotoroptimalisering
 • CRO medfører høyere ROI på bedriftens markedsføring
Konverteringsoptimalisering hjelper deg

Kom i gang med konverteringsoptimalisering

Før du kan implementere tiltak for å øke CRO på bedriftens nettside, er det viktig at du finner ut hva som forårsaker lavt engasjement på nettsiden din.

Først og fremst handler CRO om å øke brukeropplevelsen (UX) på nettsiden. Det finnes flere metoder for å analysere UX på nettsiden din.  

Google Analytics

Du bør først og fremst analysere data du har tilgjengelig i forkant av CRO. Hvis du har Google Analytics kan du effektivt spore bedriftens konverteringer, samt andre relevante ting på nettsiden din.

Ved hjelp av Google Analytics kan du se hvor i konverteringsprosessen forbrukerne detter ut, og deretter gjøre undersøkelser for å finne ut hvorfor dette skjer.

Heatmaps

Hotjar eller lignende verktøy lar deg gjøre anonymiserte opptak av forbrukere som benytter nettsiden din.

Slik kan du følge med på hvordan brukere faktisk benytter og navigerer rundt på nettsiden din, for eksempel ved hjelp av heatmaps.

Dette vil gi deg verdifull informasjon om hvor eventuelle flaskehalser og hindringer befinner seg. 

Heatmaps eller clickmaps gir deg oversikt over forbrukernes bruksmønster på siden.

Analyser hvordan musepilen beveger seg, og se hvor forbrukerne klikker hyppig eller mindre hyppig. Dette er et genialt verktøy for deg som arbeider med CRO.

A/B-testing

Med A/B-testing lager du en versjon-B av den opprinnelige nettsiden din (versjon A). Gjør endringer på innhold eller oppsett i betaversjonen av siden, og veksle mellom å bruke de to nettsidene.

Slik kan du se om forbrukerne endrer atferd eller om CRO økes ved bruk av en av sidene. Lag gjerne enda flere versjoner også, og veksle aktivt mellom disse.

Til slutt vil du kunne ta i bruk analyseverktøy som Google Analytics og se om nytt innhold eller et mer brukervennlig design på nettsiden hadde betydning for CRO.

Velg så den nettsiden som eventuelt ga høyest CRO. Prosessen kan gjentas på nytt helt til siden er konverteringsoptimalisert.

Tilbakemeldinger fra brukerne

Under CRO kan også tilbakemeldinger fra dem som benytter nettsiden – altså forbrukerne – bidra til å gi deg verdifull informasjon.

Du får da et direkte innblikk om UX på nettsiden din. Du kan for eksempel ha en liten spørreundersøkelse på nettsiden din, der forbrukerne svarer på hva som er bra eller mindre bra med nettsiden.

Dame som tenker på ulike plattformer for kvalitet

CRO med kvalitetsinnhold

I mange tilfeller skyldes lav konverteringsgrad at nettsiden din mangler engasjerende eller interessant innhold.

Kanskje du har en nettside med mange halvhjertede produktbeskrivelser og en kjedelig «Om oss»-side?

Det finnes mange former for innhold du kan ha på nettsiden din for å øke konverteringsgraden. CRO kan f.eks. gjennomføres med; 

 • Blogginnlegg
 • Lærerike artikler
 • Produktbeskrivelser
 • Kategoritekster

Høy språklig kvalitet

Noe av det som kjennetegner innhold av høy kvalitet, er at teksten har et godt og lettlest språk. Sørg for at tekstens lesbarhet er god, og at teksten ikke inneholder grammatikkfeil eller skrivefeil.

Slurvefeil kan gi potensielle kunder et dårlig førsteinntrykk, noe som igjen reduserer sjansen for at de konverterer til faktiske kunder.

For å oppnå så god språklig kvalitet som mulig, kan du for eksempel få hjelp av et tekstbyrå.

Du kan enten få hjelp med korrektur av tekst, eller få tekst laget fra bunnen av. Bruk i så fall et tekstbyrå med erfaring innen CRO og markedsføring.

CTA

Det er lurt å ha innhold med en oppfordring til leseren, noe som også kalles CTA (call to action). Dette går ut på at teksten avsluttes med oppfordringer som «Klikk her for mer informasjon», «Sjekk ut tilbudene våre her», «Motta en gratisprøve ved å klikke her» – eller lignende.

En CTA gjør det lettere for forbrukerne å vite hvordan ønsket handling utføres, og kan derfor være nyttig når du jobber med CRO.

Virkemidler

Dersom du har markedsføringstekster på nettsiden din, er det lurt å ta i bruk diverse virkemidler i teksten din. Dette kan for eksempel være språklige virkemidler som metaforer, kontraster, besjeling og lignende.

Språklige virkemidler kan bidra til å tydeliggjøre innholdet ditt eller skape gode assosiasjoner hos forbrukeren. Dette øker sjansen for konvertering.

Det finnes også en rekke virkemidler som aktivt benyttes i reklametekster. Du kan for eksempel spille på forbrukernes følelser, noe som er et effektivt virkemiddel innen B2C-salg.

Content marketing

Content marketing eller innholdsmarkedsføring kan i mange tilfeller være nyttig når du jobber med CRO.

Innholdsmarkedsføring går ut på at du deler innhold (f.eks. på nettsiden eller via sosiale medier) som engasjerer forbrukerne og er av verdi for dem. Dette er innhold som ikke oppfattes som reklame, og er derfor mer interessant for forbrukerne.

Innholdsmarkedsføring er med på å bygge tillitt hos besøkende på nettsiden. Dette øker sjansen for at målgruppen din faktisk gjennomfører et kjøp eller gjør andre ønskede handlinger neste gang de besøker nettsiden din.

Innhold tilpasset målgruppen

Noe som er viktig å tenke på når du driver med CRO, er at innholdet du presenterer på nettsiden må være skreddersydd for akkurat din målgruppe.

Kommunikasjon til ulike målgrupper vil foregå på ulike måter, avhengig av både kultur, alder, kjønn, geografisk lokalitet og interesser.

Med tekstinnhold som er tilpasset din målgruppe, vil du ofte kunne se en økning i konverteringsrate. Skreddersydd innhold er med andre ord et smart verktøy om du arbeider med CRO, så sørg for å gjøre deg kjent med målgruppen.

Finn ut hva målgruppen interesserer seg for, og hvordan det er best å kommunisere et budskap til dem.

Husk også at det er forskjell på hvordan du bør kommunisere med privatkunder og bedriftskunder.

Rettes innholdet mot privatkunder er det for eksempel vanlig å spille på følelser, mens innhold for bedriftsmarkedet som regel baseres på mer logisk argumentasjon.

Brukervennlighet på nettsiden

Foruten selve innholdet på siden din, er det viktig at nettsiden er brukervennlig. Dette kan til en viss grad knyttes opp mot innhold, da velskrevet tekstinnhold, bilder og videoer er med på å gjøre nettsiden meningsfull og forklarende.

Brukervennlighet handler imidlertid også om hvordan nettsiden er strukturert og bygget opp.

Menyer

For en best mulig brukeropplevelse kan du for eksempel passe på at menyer er oversiktlige og logisk inndelt. Ha gjerne en hovedmeny med kategorier som deretter deles inn i underkategorier.

Menyer har stor betydning når du arbeider med CRO, og du kan merke tydelige forskjeller om du forbedrer menyene under A/B-testing.

Mobilvennlig side?

Brukervennlighet handler også om å ha en responsiv nettside som er mulig å bruke fra forskjellige enheter.

Mange av brukerne dine besøker sannsynligvis nettsiden fra mobil eller nettbrett, og da er det viktig at nettsiden skaleres for en best mulig opplevelse. Mobilvennlige sider blir mer og mer aktuelt.

Kundeservice

Også kundeservice er relevant for CRO. Dersom kunden står fast eller har spørsmål, vil vedkommende sannsynligvis ikke gå videre i kjøpsprosessen før han eller hun får svar.

Dersom du ikke har lett tilgjengelig kundeservice, vil kunden kanskje forlate nettsiden og gå til en av konkurrentene dine. Tilby gjerne kundeservice både over e-post, chat og telefon.

Det er en prosess å jobbe med CRO

En kontinuerlig prosess

CRO er ikke gjort over natten. Faktisk er CRO en kontinuerlig prosess, da det hele tiden dukker opp nye muligheter som tillater nettsiden å bli endre bedre eller mer effektiv.

For best mulig suksess, er det derfor viktig å jobbe kontinuerlig og systematisk med CRO over tid.  

I gjennomsnitt vil én tredjedel av testene som utføres i forbindelse med CRO gi bedriften positive resultater.

Dette høres kanskje ikke så mye ut, men se for deg at det etter hvert har blitt utført 30 eller 300 tester.

Testingen vil da resultere i henholdsvis ti eller hundre ganger bedre lønnsomhet for bedriften. Her er det altså gode muligheter for å nå målene sine.

Hva er forskjellen på SEO og CRO?

Uttrykk som søkemotoroptimalisering (SEO) og konverteringsoptimalisering (CRO) kan kanskje være litt vanskelig å skille fra hverandre, i hvert fall om du ikke har mye erfaring med markedsføring.

Begge deler omhandler optimalisering og kan føre til økt salg. Så hva er egentlig forskjellen mellom de to? 

SEO handler om å optimalisere innholdet på nettsiden din for at det lettere skal kunne tolkes av søkemotorer som Google.

Det betyr at søkemotoroptimalisering av nettsiden din gjør at forbrukerne lettere finner siden din når de utfører et søk i Google.

SEO kan oppnås ved bruk av relevante søkeord, god tekststruktur, korte setninger og bildetekster.

CRO på sin side handler altså om å optimalisere graden av konvertering på nettsiden, noe som kan oppnås ved å ha interessant innhold, brukervennlige løsninger og god struktur på tekstinnhold og nettside. 

SEO og CRO går med andre ord hånd i hånd. Begge er viktige å fokusere på om du ønsker å tiltrekke flest mulig potensielle kunder til nettsiden din, for så å sørge for at de faktisk gjennomfører et kjøp. 

Vi hjelper deg med CRO!

Ønsker du å utføre CRO på nettsiden din, fordi du mener at besøkende ikke konverterer i stor nok grad? Det er et smart valg!

Det kan imidlertid være vanskelig å komme i gang, spesielt om du ikke vet nøyaktig hvordan nettsiden din kan forbedres.

Dersom du trenger hjelp med CRO-innhold til nettsiden din, er det heldigvis hjelp å få!

Din Tekstforfatter jobber hyppig med CRO, og hjelper bedrifter å nå sine mål. Enten du er ute etter at potensielle kunder utfører flere kjøp, foretar nedlastninger eller noe annet, vil vi hjelpe deg å nå målet.

Vi passer naturligvis på at innhold vi lager til nettsiden din er tilpasset målgruppen.

Vi lager innhold til content marketing, reklameinnhold, artikler, guider, produktbeskrivelser, kategoritekster og mye mer.

Tekstene du mottar har et presist og tydelig språk som appellerer til mottakerne dine, og som øker sjansen for konvertering.

Vi skriver også innhold som er søkemotoroptimalisert, slik at flest mulig finner siden din i Google.

Kontakt oss i dag om du trenger hjelp med CRO eller SEO!

Akkurat nå tilbyr vi dessuten 500 ord gratis, slik at du kan teste våre tjenester innen CRO kostnadsfritt.

Motta gratis 500 ord!