48 38 14 88 post@dingruppen.no
Du trenger ikke dra til København for å få fatt i en dansk tekstforfatter!

Dansk Tekstforfatter

Har du behov for å oversette norske tekster til dansk, eller danske tekster til norsk?

Eller trenger du rett og slett å nå en dansk målgruppe med skreddersydde tekster på deres morsmål? Da har vi en god nyhet til deg!

Visste du at Din Tekstforfatter opprinnelig ble startet i Danmark? Din Tekstforfatter i Norge er faktisk et datterselskap av det danske tekstbyrået ved samme navn.

Her finner du over 90 tekstforfattere, alle med ulik bakgrunn og kompetanse, kjønn og etnisitet.

På tvers av Norge og Danmark har Din Tekstforfatter et utrolig mangfold, noe som kan gagne deg og din bedrift i stor grad.

Dette mangfoldet fører til at vi alltid kan levere relevante, målrettede og gode tekster av høy kvalitet.

Siden vi er et datterselskap av den danske Din Tekstforfatter, jobber vi også tett sammen ved behov.

Dersom du skulle trenge tekster oversatt fra dansk til norsk, fra norsk til dansk eller rett og slett ønsker tekster skrevet på dansk av dansker – vel, da kan vi enkelt ordne en god avtale for deg.

Fyll ut skjemaet nedenfor, så mottar du 500 ord gratis i dag!

Motta gratis 500 ord!

Har du en dansk målgruppe? 

Mange norske bedrifter, selskaper og organisasjoner har i dag målgrupper utenfor egne landegrenser. I Danmark finnes det kjøpesterke folk, som mang en norsk bedrift kan tjene på å markedsføre seg mot. 

Det eksisterer en stille konsensus i Danmark, Norge og Sverige, om at nordiske selskap, bedrifter og merker er troverdige og til å stole på.

Nettopp derfor har man allerede fått unnagjort en del av markedsføringsjobben dersom man for eksempel velger å sikte seg inn på Danmark.

Selv om dansker i stor grad stoler på nordmenn, er det likevel viktig å markedsføre til målgrupper i landet på rett måte.

Det får du best til ved å benytte deg av en dansk tekstforfatter, som både kan språket inn og ut, og som er kjent med kulturen i Danmark.

Husk at det som er et godt salgsargument i Norge, kanskje ikke resonerer like godt i Danmark.

Ved bruk av en dansk tekstforfatter, kan du ta fatt på Danmark.

Hvorfor velge Din Tekstforfatter?

Dersom du planlegger å nå ut til en dansk målgruppe, vil du vinne mye på å benytte deg av Din Tekstforfatter. Vi kan nemlig ta oss av all kommunikasjon ut mot vårt danske moderselskap, og sikre deg en optimal pris.

I Danmark har tekstforfatterne fra Din Tekstforfatter lang erfaring med alle typer tekster.

Her finner du flinke skribenter fra ulike bakgrunner, som alltid vektlegger kvalitet i sine tekster. Disse tekstforfatterne kjenner også godt det danske publikum, og vet hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Ønsker du å nå ut til både Norge og Danmark, kan vi i den norske Din Tekstforfatter gjerne hjelpe deg med dine norske tekster, for så å sende de over til Danmark for oversettelse og optimalisering.

PC, kaffekopp, og internett, er alt vi trenger!

Test oss ut helt gratis!

Dersom du vurderer å inngå en avtale med oss, men ikke er helt sikker på om vi kan utføre den type tekstoppdrag du har behov for, kan du teste oss ut helt uten kostnader eller forpliktelser.

Hos Din Tekstforfatter får våre nye kunder 500 ord, helt gratis. Dermed kan du få et ordentlig inntrykk av hvordan vi skriver, og om vi er en passende match for deg.

Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet nedenfor – så tar vi oss av resten!

Motta gratis 500 ord!