48 38 14 88 post@dingruppen.no
Den omvendte pyramiden er et kjent konsept innenfor markedsføring.

Den omvendte pyramiden

Den omvendte pyramiden er en skrivemodell som benyttes hyppig innen journalistikk.

Denne modellen handler enkelt forklart om at det viktigste innholdet presenteres først, mens mindre viktig innhold presenteres etter hvert.

Vi skal nå se nærmere på hva den omvendte pyramiden er, hvordan og når den tas i bruk, samt hvilke fordeler modellen har.

Hvordan du bygger opp artikler er veldig viktig for resultatet.

Hva er den omvendte pyramiden?

Innen journalistikk er den omvendte pyramiden en metafor som beskriver oppbygningen av en artikkel.

Se for deg en opp ned pyramide der den mest sentrale teksten kommer først, mens påfølgende tekst har gradvis fallende viktighetsgrad.

Jo bredere pyramiden er, jo viktigere er med andre ord innholdet.

I spissen nederst er innhold som i prinsippet kan kuttes bort fra artikkelen, uten at dette nødvendigvis går ut over tekstens kvalitet eller nyhetsverdi.

 

Fisken – pyramidens fetter

Den omvendte pyramiden omtales ofte i samme kontekst som «Fisken», som er en annen skrivemodell som ofte benyttes innen journalistikk.

Fisken er beskriver hvordan fiskens hode og bitt skal fange leseren i begynnelsen av teksten, og friste vedkommende til å lese videre.

I fiskens kropp presenteres viktig informasjon, mens hovedpoenget gjerne kommer til slutt.

Tenk nøye over hvordan teksten bygges opp med elementer.

Fordeler med skrivemodellen

Den omvendte pyramiden byr på flere fordeler. Muligheten for å kutte bort den nederste teksten i artikkelen er nyttig dersom teksten ikke skal overgå et visst antall ord.

Det er med andre ord lett å tilpasse artikkelen dersom det skulle være plassmangel.

En annen fordel med modellen er at leseren enkelt kan få med seg innholdet i alle artiklene vedkommende er interessert i, uten å nødvendigvis lese gjennom all teksten.

Dagens mennesker er ofte travle, og da er det for eksempel greit å kunne lese nyheter raskt og effektivt mens en er på farten.

Spesielt de som leser på mobil har lite oppmerksomhetsspenn.

Slik anvendes den omvendte pyramiden

Dersom du benytter deg av den omvendte pyramiden når du skriver en nyhetsartikkel eller lignende, bør den viktigste informasjonen alltid komme først.

Start gjerne med en lokkende eller fengende overskrift. Denne skal forklare leseren hva artikkelen handler om. Deretter presenterer du ingressen, som byr på den viktigste informasjonen i artikkelen.

En huskeregel kan være å begynne med konklusjonen. Dette kan kanskje føles bakvendt, da de fleste er vant til å jobbe på motsatt måte.

På skolen lærte du gjerne å starte med en innledning og problemstilling, og så presentere funn, empiri og drøfting, for deretter å konkludere.

I nyhetssaker blir ofte konklusjonen avslørt allerede i overskrift eller ingress.

I det første avsnittet blir middels viktig informasjonen presentert, mens de kommende avsnittene blir stadig mindre viktige.

I slutten av artikkelen kommer ofte detaljer om det som allerede er presentert tidligere i artikkelen, altså utfyllende stoff.

Denne delen trenger absolutt ikke å være kjedelig, selv om den kanskje er mindre viktig.

Hvilken vei skal du ta?

Når benyttes den omvendte pyramiden?

Skrivemodellen er spesielt populær innen sjangeren nyhetsartikler, og benyttes ofte i aviser og andre nyhetsmedier.

Du kan imidlertid også benytte deg av den omvendte pyramiden i andre artikler, dersom det lar seg gjøre.

 

Få skrivehjelp!

Din Tekstforfatter kan hjelpe deg med å anvende den omvendte pyramiden i tekstene dine, enten det er artikler eller noe annet.

Vi skriver fengende og interessante tekster som leseren får mye utbytte av. Kontakt oss i dag for mer informasjon!

Vi gir nå alle nye kunder de første 500 ordene gratis! Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg i dag!

Motta gratis 500 ord!