48 38 14 88 post@dingruppen.no
Denotasjon

Denotasjon

Denotasjon er et begrep som refererer til det konkrete innholdet av et ord. Alle ord betyr noe, som du kanskje har hørt i form av begrepet definisjon. Definisjon og denotasjon er nemlig to begreper med samme betydning.

De aller fleste vet hva en definisjon er. Det er nemlig dette begrepet som benyttes til vanlig. Denotasjon er derimot et begrep som ofte forbindes med fagterminologi.

Det er likevel nyttig å ha begreper som denotasjon i ordforrådet ditt. I denne artikkelen vil vi se nærmere på selve definisjonen av begrepet, samt hva det er som skiller det fra andre lignende begreper. I tillegg vil vi gi noen eksempler på det, både generelt og i kontekst.

Motta gratis 500 ord!

Denotasjon definisjon

Denotasjon er ikke så komplisert som det gjerne høres ut når du hører det for første gang. Det å skulle definere begrepet denotasjon, er egentlig ganske lett. En denotasjon er en nøyaktig beskrivelse av du ser foran deg.

Du kan enkelt finne denotasjonen til et ord. Til det trenger du bare en ordbok. Ordets denotasjon er det som står skrevet ved selve ordet i ordboken. Det gir oss noen flere detaljer om det aktuelle ordet.

Denotasjon og konnotasjon

Et annet begrep som ligner på denotasjon, er begrepet konnotasjon. Denotasjon og konnotasjon er to like uttrykk, som har forskjellige betydninger.

Mens begrepet denotasjon brukes til å beskrive det vi ser helt konkret, så handler konnotasjon om hvilke assosiasjoner vi får av det samme ordet. Konnotasjon er altså en form for assosiasjon, men konnotasjoner er ikke personlige på samme måte som assosiasjoner.

På samme måte som definisjon og assosiasjon går hånd i hånd, så gjør denotasjon og konnotasjon også det.

Denotasjon reklame

Denotasjon eksempel

Det finnes utallige eksempler på begrepet denotasjon. Som sagt, så er ordboken full av dem. Nedenfor vil også vi gi deg noen eksempler:

Bok – en samling av papir festet sammen.

Skole – en bygning hvor eldre og unge blir undervist i ulike fag.

Ferie – en periode hvor du har sammenhengende fri fra arbeid eller skole.

Denotasjon i reklame

Denotasjon er et viktig begrep i henhold til reklame. Det er essensielt når du skal gjøre en analyse av et medieuttrykk. En reklameanalyse, for eksempel.

Når denotasjon brukes til å analysere en reklame, så undersøker du på hva det er reklamen inneholder, helt konkret. Du konsentrerer deg bare om det du ser, og ikke det den aktuelle reklamen får deg til å føle.

La oss illustrere det med et eksempel. Se for deg at du sitter og ser på TV, og så ruller det en reklame for REMA 1000 over skjermen. Mennesker danser til kul musikk, og det gjør deg glad. Men denotasjonen som kommer fra det er rett og slett bare dansende mennesker.

En denotativ tekst utelater assosiasjon

En denotativ tekst inneholder ikke assosiasjoner. Fokuset i denne typen tekster, vil være på det konkrete innholdet i den gjeldende teksten.

Det vil si at hvis du har skrevet en skoleoppgave, så er det utformingen som er viktig. Når den nevnte skoleoppgaven fungerer som en denotativ tekst, så er den en strukturert samling av bokstaver, ord, setninger og tegnsetting.

Motta gratis 500 ord!