48 38 14 88 post@dingruppen.no

Derfor er EAT viktig når du skriver tekster

I 2018 kom Google ut med nye oppdateringer av kjernealgoritmen deres som fokuserer på kvaliteten på innholdet på nettstedet. Oppdateringen gjør at upålitelige sider med dårlige nettekster simpelthen blir utelatt fra søkeresultatene, samtidig som plasseringene for nettsider med kvalitetsinnhold forbedres. Det er med andre ord vanskelig å gjøre seg synlig på nettet med en hjemmeside med dårlig innhold og upålitelige kilder.

I dag er det viktigere enn noensinne å ha godt innhold som ekspertartikler og andre former for troverdig og meningsfull lesning. Det er mange bloggere, hjemmesider og bedrifter som er gode på dette, og NorgeCasino er et bra eksempel på et nettsted med ekspertinnhold. De har innsett hvor viktig det er med E-A-T, noe du kan bli klokere på i artikkelen nedenfor.

Gjør deg synlig med E-A-T 

Det som Googles oppdatering fra 2018 fokuserer på er de såkalte E-A-T-faktorene. Det er i prinsippet ikke noe nytt, for Google har i flere år brukt disse faktorene i forbindelse med manuell gjennomgang av nettsteder.

I tillegg til Googles mer enn 200 forskjellige parametere som er inkludert i de forskjellige algoritmene, har de også en gjeng på rundt 1000 «nettstedsrevisorer». Dette er virkelige mennesker av kjøtt og blod som manuelt går gjennom alle nettstedene som Google mener oppfører seg merkelig i søkeresultatene, eller får utslag på bestemte måter i de underliggende algoritmene.

De tre faktorene som er sentrale i arbeidet som nettstedsrevisorene utfører handler om:

  • Expertise
  • Autoritet
  • Troverdighet

Eller forkortet E-A-T eller EAT i henhold til tilsvarende engelske termer.

De tre EAT-faktorene er relatert på en slik måte at innholdet på både hver side og nettstedet generelt må fremvise tilstrekkelig kompetanse slik at siden, dens forfattere og eierne av nettstedet eller nettbutikken fremstår med den nødvendige autoritet og troverdighet for det temaet eller emneområdet som de enkelte sidene og hele nettstedet under ett er ute etter å bli ranket for. 

Gode tekster er ikke nok i seg selv

Det er altså ikke nok å bare ha fantastiske artikler med suverent innhold. Hele kunnskapsnivået på nettstedet, autoriteten og troverdigheten til de enkelte forfatterne og eierne må også være på topp, for ellers risikerer man å komme langt ned på søkeresultatene. 

EAT-faktorene har etter hvert blitt mer og mer viktige i Google-algoritmene, og ser nå ut til å være en del av kjernealgoritmene. Ikke i form av manuelle gjennomganger av nettstedene eller nettbutikkene, men vurdert av Google-algoritmer på en intrikat måte.  

Hvis du har opplevd et stort fall – eller en overraskende stigning i rangeringen av nettstedet ditt eller nettbutikkens viktigste søkeord, skyldes det sannsynligvis at Google har inkludert EAT-faktorene i beregningene sine. Du skal huske på at algoritmeendringene fungerer på begge måter. Hvis nettstedet ditt har større troverdighet, autoritet eller et høyere kunnskapsnivå enn Google tidligere vurderte, vil du kunne se økninger i et eller flere av nettstedets eller nettbutikkens søkeord.