48 38 14 88 post@dingruppen.no
Dialogtekster

Dialogtekster

Har du behov for dialogtekster? En dialog er en samtale mellom to eller flere personer. Når du skal inkludere replikker i tekst gjelder det å vite hvordan du skal gå frem.

Dialogtekster benyttes både i romaner, teaterstykker og undertekster til film og TV. Teksten beskriver en dialog – altså en samtale – som foregår mellom ulike parter.

Vi skal her se nærmere på hva dialogtekster er, og hvordan de benyttes i det daglige!

Dialogtekst

Hva er dialogtekster?

Dialogtekster er tekst som gir leseren innblikk i en samtale mellom to eller flere parter. Enten du leser en kriminalroman, novelle eller leser underteksten i en film, vil du kunne se dialoger og replikker.

Dialogtekster kan gi leseren innblikk i en samtale i bøker. Replikker og dialoger gjør ofte teksten mer engasjerende og spennende.

Når det er snakk om undertekster på TV og film, er dialogteksten der normalt sett for at seeren skal kunne tolke handlingen på tross av hørselsproblemer eller mangel på lyd.  

Dialogtekst i en reklamesnutt kan for eksempel være nyttig dersom bedriften din skal lage en reklamefilm som skal vises på Facebook. Mange har lyden avskrudd på sosiale medier, men med dialogtekster og undertekster kan du sørge for at budskapet når ut likevel.

Dialogtekst

Hvordan bruker vi dialogtekster?

Dialogtekster skiller seg ikke så mye fra ordinær tekst, men det er vanlig å tydeliggjøre overfor leseren at det er snakk om replikker. Dette er spesielt viktig i bøker og andre tekster, slik at det fremkommer tydelig hva som er karakterens replikker.

Replikker i dialogtekst markeres ofte med anførselstegn («»). Dette gjør det lettere for leseren å vite hvem som sier hva. Her er noen eksempler på hvordan replikker i tekst presenteres:

«Har du hørt siste nytt?» spurte hun skjelvende.

«Ja, jeg kan ikke tro det» svarte han med blikket festet i bakken.

Noen forfattere og journalister velger å heller bruke replikkstrek, også kjent som tankestrek (–), i skjønnlitterære tekster og intervjuer. Skal du gjengi noe ordrett fra en skriftlig kilde benyttes som regel anførselstegn. I undertekster på TV benyttes som regel replikkstrek.

Motta 500 ord gratis

Enten du skal skrive en skjønnlitterær bok, et intervju eller har behov for undertekster, kan en god dialogtekst være relevant. Kort fortalt er dialogtekster tekst som beskriver en dialog mellom to eller flere parter. Replikkene markeres gjerne med tegn som anførselstegn eller replikkstrek.

Dersom du trenger hjelp til undertekster eller trenger dialogtekster til andre formål, kan Din Tekstforfatter hjelpe deg. Vi sørger for at replikker i dialogen blir oversiktlige for mottakeren.

Kontakt oss i dag og motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!