48 38 14 88 post@dingruppen.no
ROI er i digital markedsføring et viktig mål.

Digital markedsføring ROI

Digital markedsføring og ROI henger tett sammen. Hvor mye du får igjen for innsatsen din blir målt hyppigere og bredere enn noensinne før. Hvordan kan du utnytte dette for best mulige resultater?

ROI, Return On Investment på engelsk, er ganske enkelt et mål på din avkastning. Tallet regnes ut ved å dele profitten på investeringen. Tjente du 200 kr og brukte 100 kr, har du en ROI på 2,0.

De fleste digitale markedsførere i dag skryter av sin ROI når de skal lande kunder. Dette er tross alt et kjempeviktig sammenligningsgrunnlag. Dersom du kan tjene det dobbelte på å velge A over B, er valget enkelt.

Motta gratis 500 ord!

Er ROI alltid viktigst?

Naturligvis finnes det unntak der du ikke bør velge leverandøren som tilbyr best ROI. Uetisk praksis er et godt eksempel på dette, da det i lengden vil ende opp med å skade merkevaren din.

Allikevel er ROI i det store og det hele det beste målet for å sammenligne leverandører. Dette er også et viktig mål dersom du driver digital markedsføring internt.

Du kan nemlig bruke ROI til å sammenligne annonser, landingssider, medier, og mye mer. Hvilke er det som egentlig gir deg best avkastning, og dermed fortjener aller mest oppmerksomhet fra deg?

Statistikk og analyser er viktig for annonsering.

Bruk digital markedsføring med ROI som pekepinnen

Mange får sjokk når de benytter data for å føre strategien i bedriften. Antagelser befester seg raskt, men uten data til grunne, er disse ofte feilaktige og svake for å måle faktiske resultater.

Realiteten mange møter er at mange av de kanalene de har brukt titusener på, ikke har en bedre ROI enn kanaler de nærmest har ignorert. Selv om disse kanalene ga mer penger inn i kassa, var det grunnet en «overinvestering».

Hadde investeringene heller gått til kanalene med best ROI, kunne bedriften vokst dobbelt så raskt, om ikke raskere. Grunnet motstanden mot endringer, er det selv her mange som nekter å skifte strategi.

ROI bør derimot, innenfor fornuftighetens rammer, alltid være en pekepinn på din digital markedsføring. Velg Facebook over LinkedIn dersom førstnevnte har bedre ROI, selv om sistnevnte kanskje virker mer passende!

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

God tekst hjelper deg langt på vei!

Selvfølgelig er det ikke bare kanalene/mediene som spiller inn på ROI. Som nevnt vil forskjellige annonser og landingssider gi forskjellig avkastning. Store deler av dette handler om teksten.

Gode tekster som engasjerer målgruppen, vil garantert gi bedre ROI. Dersom du skal investere i annonser, nettsidetekst, brosjyrer, eller annen digital markedsføring med tekst, er det viktig å velge ordene med omhu.

Din Tekstforfatter har erfaring i å levere digital markedsføring med ROI i det øvre sjiktet. Våre profesjonelle tekstforfattere sørger for at en økt prosentandel vil konvertere, enten det er snakk om annonser eller bloggtekster.

Kontakter du oss i dag, vil du motta de første 500 ordene helt gratis hos oss!

Motta gratis 500 ord!