48 38 14 88 post@dingruppen.no
Digital storytelling

Digital storytelling

Digital storytelling handler om å fortelle hvem din bedrift er i det digitale. Hva kjennetegner bedriften, og hvilke historier kan dere fortelle som engasjerer målgruppen deres?

Det er ikke alltid like lett å vite hva en skal si innen markedsføringen. Mange ender opp med ganske dabbe budskap uten form og innhold. Det er her storytelling har en ide om å gi mer liv.

Digital storytelling er spesielt, da det kun begrenser seg til det digitale. Hvordan forteller din merkevare en historie til målgruppen på nett? Dette er et viktig spørsmål å besvare i 2021.

Motta gratis 500 ord!

Hva er digital storytelling?

Hva er egentlig digital storytelling? Disiplinen kan defineres som en teknikk for å fortelle målgruppen hvem bedriften er gjennom digitale kanaler, slik som nettside, SoMe, e-post og lignende.

Fordelen med dette er utvilsomt spredningen og hvordan en kan målrette budskapet. Innenfor fysisk storytelling er det vanskelig å kunne spre budskapet til en spisset målgruppe på en effektiv måte.

Slik kan du bruke digital storytelling for din bedrift

Digital storytelling kan benyttes for alle bedrifter. Det viktigste er at bedriften i seg selv forstår at den har historier å fortelle. Målgruppen elsker å lese om alt fra nyansettelser, til erfaringen med å være gründer.

Men dette er bare historier. Storytelling handler minst like mye om hvordan historiene fortelles. En god digital storyteller vet å dra inn de riktige ordene for å holde leseren interessert.

Tips til bedre tekster

Tips til bedre tekster

For å skrive bedre tekster, er det viktig å ha en god verktøykasse. Skribentene hos Din Tekstforfatter pugger litterære virkemidler, noe som gjør at vi har mange triks å trekke ut av ermet.

Dersom du trenger tips til bedre tekster, tar vi gjerne en prat om dette. Vårt beste tips er uansett å lese det andre skriver. Se bare vår egen jobb med digital storytelling i våre kanaler.

Få hjelp til digital storytelling

Trenger du hjelp til digital storytelling? Det er ingen lett oppgave å begi seg ut på dette dersom du ikke tidligere har jobbet med å skrive gode historier.

Her er det viktig å skille på det å skrive godt og det å fortelle. Flere har evnen til å skrive grammatisk riktig og formulere seg bra, men det å fortelle en god historie er dessverre en helt annen sak.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger hjelp til digital storytelling!

Motta gratis 500 ord!