48 38 14 88 post@dingruppen.no
En digital strategi vil hjelpe bedriften godt på nett.

Digital strategi

Digital strategi er relevant for alle som jobber med digital markedsføring.

Med en god digital strategi kan du bidra til verdiskapning for bedriften!

I din strategi vil du blant annet tydeliggjøre mål og tiltak for å nå disse.

Vi skal nå se nærmere på hvordan du kan lage en digital strategi, og hva den bør inneholde!

Tenk nøye over hvilke metoder du bruker for digital markedsføring.

Hva er en digital strategi?

En digital strategi hjelper bedrifter å tydeliggjøre digitale tiltak som må gjennomføres for å nå spesifikke mål.

En god strategi kan først lages når du vet hvilke mål bedriften bør oppnå. Du bør også ha oversikt over nåværende progresjon mot målet.

Deretter kan du bestemme hva slags tiltak bedriften skal iverksette for å nå målene. Målet med en digital strategi er å velge de beste tiltakene.

Derfor er det nødvendig å lage et system som tillater deg å måle hvorvidt de enkelte tiltakene har effekt. Etter hvert som du ser hva som fungerer og ikke, vil du kunne forbedre strategien og få dyrebar erfaring.

Din strategi bør besvare hvordan bedriften kan tilpasses det digitale samfunnet og kundens adferdsmønster på nett.

Husk at en strategi bør finpusses over tid, og at ressursene bør brukes der verdiskapningen er størst. For å kunne lage et slikt fundament er det spesielt fem punkter som er sentrale å huske på:

 

  • Visjoner
  • Oppgaver
  • Forventninger
  • Digitale tiltak
  • Mål
Kommunikasjon i flere kanaler er helt nødvendig i dag.

Hvordan lage en digital strategi?

Når du skal lage en digital strategi for bedriften, bør du først og fremst vurdere hvor stor effekt strategien bør ha, og vurdere hvordan de digitale tiltakene kan implementeres.

Du bør også tenke over hva som er det ultimate målet ved å digitalisere virksomheten. Ønsker du for eksempel å nå ut til en større kundebase, eller vil du oppnå større konverteringsprosent?

Finn også ut hvordan bedriften kan nå målene. En digital strategi kan gjerne inneholde delmål, da dette kan gjøre prosessen mer motiverende.

Så snart du har oppnådd et delmål vil du kunne strebe etter neste delmål – hele veien til det endelige målet. Her bør du tydeliggjøre hvilke oppgaver og digitale tiltak som må gjøres for å nå målene.

I en digital strategi bør du også belyse hvilke plattformer bedriften ønsker å bli mer synlig i. Kanskje du vil fokusere på sosiale medier, eller vil du heller satse på andre kanaler – som nettaviser eller Google sin treffliste?

Sistnevnte kan for eksempel oppnås ved økt fokus på søkemotoroptimalisering. Til slutt bør du tenke over nøkkeltallene, og kartlegge hvordan disse kan forventes å se ut om målet nås helt eller delvis.

En digital strategi bør også gi informasjon om hvordan bedriften kan måle hva slags effekt diverse tiltak og implementeringer har. Her er for eksempel Google Analytics et nyttig verktøy.

En digital strategi bør for øvrig inneholde informasjon om ansvarsfordeling. Hvordan kan de ansatte i bedriften fordele ansvaret seg imellom, for at resultatene skal kunne oppnås på en mest mulig effektiv måte?

Det er best å jobbe i team når man legger strategier for bedriften.

Vi hjelper deg å nå målene!

Din Tekstforfatter hjelper deg med engasjerende innhold som gjør det lettere å lykkes i dagens digitale verden.

Vi skriver blant annet søkemotoroptimaliserte tekster som gjør at du kan rangere høyere i Googles søkeresultater. Vi kan også hjelpe deg med bloggposter og innlegg til sosiale medier.

Kontakt oss i dag for å nå målene du har satt i en digital strategi! Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!