48 38 14 88 post@dingruppen.no
Digital transkribering online bør utføres med godt lydutstyr.

Digital transkribering

Digital transkribering er unektelig en viktig innovasjon. Der en før lyttet til samtaler og skrev ned, kan en i dag ta opp og transkribere senere. Dette gir stor fleksibilitet.

For eksempel nyter journalister godt av digital transkribering. De kan nemlig sørge for at de får med seg all den viktige informasjonen. Dette gjelder også studenter som bruker intervjuer i oppgaver.

I denne artikkelen skal vi gå kort innpå hvor viktig digital transkribering er. Trenger du hjelp til denne tjenesten for din bedrift? Fyll ut skjemaet nedenfor, og motta de 500 første ordene gratis hos oss!

Motta gratis 500 ord!

Auto transkribering

For det første er det verdt å nevne at teknologien har kommet langt innenfor digital transkribering. I dag kan nemlig auto transkribering sørge for automatisk transkripsjon av mange engelske tekster.

Det er uten en tvil en tidsbesparende mulighet, som kanskje spesielt journalistene jubler for. Allikevel kommer den med sine nedsider. Auto transkribering bommer nemlig fort en hel del.

Verdt å merke, er det at norske tekster ikke har noe godt forhold til auto transkribering helt spesifikt. Språket har ikke robotene lært seg godt nok enda. Derfor trenger du hjelp til transkripsjon!

Transkribering fra byrå blir ofte utført ved hjelp av det beste utstyret.

Verbatim transkripsjon

Verbatim transkripsjon betyr at man skriver akkurat det som blir sagt i løpet av en samtale. Dersom en for eksempel transkriberer et avhør, vil dette være helt essensielt.

Til motsetning er ikke verbatim transkripsjon like viktig dersom det er snakk om et intervju. Det vil si, en ønsker fortsatt riktig informasjon, men om et par fyllord utelates, er det ingen krise.

Dersom du ønsker verbatim transkripsjon, vil dette dessuten ta mye lengre tid. Auto transkribering på engelsk er for eksempel ikke klar for dette, slik at du selv må fylle inn og rette opp i småfeil.

Støy er ikke bra for verbatim transkripsjon.

Transkribere lydfiler

Å kunne transkribere lydfiler, er den beste nyheten innenfor digital transkribering. Selvfølgelig har lydopptak eksistert lenge, men det er ikke før i nyere tid det har blitt brukt hyppig.

Dessuten har lydfilene utviklet seg til å kunne bli sendt over nett. Dette er fremfor kassetter, som altså da måtte bæres med seg rundt.

Vi kan lovprise oss over at vi ikke trenger å notere ned med penn alle ordene som blir sagt i en samtale!

God lyd er det viktigste ved transkribering.

Motta hjelp nå!

Trenger du hjelp til digital transkribering? Din Tekstforfatter har god erfaring innenfor denne disiplinen, og vi hjelper deg gjerne med oppgaven din!

Vi har blant annet erfaring med transkribering av intervju for NTNU. Her har vi oversatt en rekke forskningsintervjuer for videre prosjekter.

Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene med transkribering helt gratis hos oss!

Motta gratis 500 ord!