48 38 14 88 post@dingruppen.no

Disposisjon til masteroppgave

En disposisjon til masteroppgave kan spare deg for feilsteg når du skal skrive oppgaven din. Din masteroppgave-disposisjon lar deg nemlig lage en tydelig oppgavestruktur før du setter i gang.

Disposisjoner benyttes hyppig når større oppgaver skal skrives. Enkelt forklart er en disposisjon en plan for hvordan innholdet i en skriftlig oppgave skal utformes.

Her kan du lære mer om hvordan en disposisjon til masteroppgave kan utformes. Finn ut hvilke innholdsmomenter du bør inkludere i skissen din.

Disposisjon til masteroppgave

Hvordan skrive disposisjon til masteroppgave?

En disposisjon til masteroppgave er i mange tilfeller en skjematisk eller punktvis oversikt over ulike momenter i innholdet. Du kan med andre ord betrakte disposisjonen som en skisse.

Det finnes ulike måter å skrive en masteroppgave på, og vi skiller som regel mellom empirisk og teoretisk masteroppgave.

En masterskisse bør i alle fall inneholde enkelte grunnmomenter. Ta gjerne utgangspunkt i følgende elementer når du skal lage en disposisjon til masteroppgave:

 • Innledning (bakgrunn)
 • Litteraturdel
 • Problemstilling
 • Data
 • Metode
 • Analyse
 • Etikk
 • Tidsplan
 • Referanser

Disposisjon for empirisk masteroppgave

En empirisk masteroppgave bygger på data som innhentes gjennom erfaring. Dette innebærer som regel at du som skriver oppgaven utfører egen «forskning», enten det er i form av intervjuer, laboratorieundersøkelser eller lignende.

Når du skriver en empirisk masteroppgave kan du bruke følgende disposisjon:

 • Innledning
 • Teori
 • Data
 • Metode
 • Beskrivelse av felt
 • Analyse 1
 • Analyse 2
 • Konklusjon

Disposisjon for teoretisk masteroppgave

En teoretisk masteroppgave baserer seg på en gjennomgang av eksisterende teori. Teori kan for eksempel være forskningsartikler som innhentes via ulike tidsskrifter og databaser.

Med en teoretisk tilnærming kan du gå for følgende disposisjon til din masteroppgave:

 • Innledning
 • Teorifelt
 • Beskrivelse av problemstilling
 • Analyse 1
 • Analyse 2
 • Konklusjon
Oppbygging av masteroppgave

Oppbygging av masteroppgave er viktig

Det å ha en masteroppgave-disposisjon er et svært nyttig hjelpemiddel for alle som skal skrive en masteroppgave. Din disposisjon for masteroppgave gir deg en tydelig oversikt over oppgavens struktur, og du får en konkret plan for gjennomføring.

En disposisjon til en masteroppgave skal være innrettet slik at den er overbevisende både med tanke på fremgangsmåte og gjennomførbarhet. Det er derfor essensielt å tydeliggjøre resonnementet sitt i skissen.

Sørg for at valg av metode er gjennomtenkt. Du bør også tenke over presentasjonen av det teoretiske rammeverket, ha en tidsplan for utførelse og avgrense oppgaveomfanget. Alt dette kan presiseres i skissen din.

En masterskisse hjelper deg kort fortalt med å lage en masteroppgave som er utformet etter gjeldende standarder.

En disposisjon sparer deg for feilsteg

En god disposisjon for masteroppgave reduserer sjansen for feilsteg underveis. Du sikrer blant annet at oppgavens oppbygning blir korrekt. Disposisjonen gir deg også mulighet til å reflektere over hvilke arbeidsmetoder som bør benyttes, og du får en klar tidsplan for arbeidet.

Det å lage en skisse av oppgaven er som regel en obligatorisk del av prosessen når en masteroppgave skal skrives. Det samfunnsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo har blant annet skisseskriving av masteroppgaven som en obligatorisk del av pensum. 

Som regel vil du lage en skisse som kan gjennomgås sammen med en veileder. Vedkommende vil komme med innspill og rettelser, slik at du er sikker på at oppgaven din får et best mulig utgangspunkt.

Masteroppgave disposisjon

Planlegg din masteroppgave med disposisjon i dag

Det å skrive en masteroppgave er krevende. Sannsynligvis er dette en av de viktigste oppgavene du noensinne vil skrive. En disposisjon for masteroppgave kan betraktes som en skisse med stikkord og overskrifter, og danner grunnlaget for videre arbeid.

Din Tekstforfatter tilbyr korrektur og språkvask av masteroppgaver, og sikrer at det endelige resultatet blir best mulig.

Kontakt oss i dag om du vil vite mer!

Motta gratis 500 ord!