48 38 14 88 post@dingruppen.no
Containere på kaia er en naturlig del av distribusjon i markedsføring.

Distribusjon markedsføring

Distribusjon i markedsføring handler om hvordan en bedrifts varer og tjenester fordeles gjennom handel.

Kort fortalt: Hvordan kommer et produkt seg fra produsent til kunde? Vi ser nærmere på prosessen i denne artikkelen!

Pakker skal i dag sendes verden over.

Hva er egentlig distribusjon?

Enkelt forklart betyr distribusjon «utdeling» eller «fordeling». Distribusjon kan deles inn i to kategorier – én for markedsføring eller handel, og én som handler om selve transporten av varer, altså fysisk distribusjon.

Snakker en om fysisk distribusjon, er det snakk om transport av varer fra A til B (for eksempel via fly, lastebil eller tog).

Innen markedsføring handler distribusjon om alle aktiviteter som gjør at bedriften kan dirigere tjenester eller varer fra produksjon, hele veien til forbrukerne.

Det finnes en rekke distribusjonskanaler for distribusjon markedsføring, og her spiller både distributører, importører, detaljister og grossister en viktig rolle.

Pakker helt hjem har blitt populært som et ledd av distribusjon i markedsføring.

Aktiviteter innen distribusjon markedsføring

Det finnes en rekke aktiviteter som gjennomføres av bedrifter når produkter og tjenester skal distribueres.

For distribusjon markedsføring trengs blant annet aktiviteter som salg, lagring og risikoovertagelse.

Bedriften må også vurdere distribusjonsform, distribusjonsgrad (hvor mange mellomledd skal brukes?), og distribusjonskanal

Lastebiler kjører millioner av kilometer verden rundt hver eneste dag.

Markedsmiks

En markedsmiks, kjent som «marketing mix» på engelsk, beskriver fem ulike verktøy en bedrift kan benytte for å oppnå økt salg av en tjeneste eller vare.

Disse verktøyene kalles gjerne «de fem p-ene», og inkluderer pris, produkt, personale, påvirkning og plass. Sistnevnte handler om distribusjon.

Distribusjons markedsføring inngår altså i markedsmiksen. Har du produkter som skal selges må du bestemme deg for hvilke distribusjonskanaler du vil benytte.

Enkelte produsenter har egne kanaler, som f.eks. IKEA. Denne produsenten selger varene sine direkte i varehuset, mens andre selger produktene sine via butikker – som Tine eller Toro.

Distribusjon i markedsføring går ofte fra mobil til mobil.

Hvordan oppnå effektiv distribusjon?

For at bedriften din skal kunne fordele produkter eller tjenester mest mulig effektivt, gjelder det å markedsføre varene på en god måte.

Salg er helt avgjørende for å kunne oppnå god distribusjon markedsføring. Det er her flere faktorer som spiller inn, som konkurranse fra andre lignende bedrifter, markedets behov, kostnader og lignende.

Det er uansett viktig for bedriften å kommunisere godt med alle involverte parter. Det er blant annet helt avgjørende at produktet markedsføres riktig – ellers vil salgene mest sannsynlig utebli.

For å nå ut til målgruppen på en mest mulig effektiv måte, gjelder det å ha gode markedsføringstekster, interessante nyhetsbrev og selgende reklame.

Et tekstbyrå kan hjelpe bedriften din å nå ut til forbrukerne. Med reklametekst som er skreddersydd for akkurat din målgruppe, vil sannsynligheten for salg øke.

Dette vil igjen gjøre distribusjon markedsføring enklere å gjennomføre, da grossister i større grad vil selge produktet eller tjenestene dine gjennom sine kanaler.

Målet med distribusjon er selvfølgelig at kunden får pakken sin raskt.

Få hjelp til å skrive markedsføringstekster!

Dersom du har behov for markedsføringstekster som reklame, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne.

Din Tekstforfatter har lang erfaring med skriving av tekst relatert til markedsføring – enten det er nyhetsbrev eller reklame.

Vi hjelper deg gjerne, og kan raskt og effektivt levere tekster som hjelper bedriften din å bli mer synlig.

Hvis du er usikker på hvorvidt tjenestene våre er noe for deg, kan du nå motta 500 ord gratis – uten forpliktelser.

Slik kan du se med egne øyne at vi leverer markedsføringstekster av god kvalitet, noe som er et viktig ledd innen distribusjon i markedsføring.

Få hjelp av en erfaren tekstforfatter som fokuserer på SEO og høy tekstkvalitet, i dag!

Motta gratis 500 ord!