48 38 14 88 post@dingruppen.no
Kommunikasjon

Dobbeltkommunikasjon eksempler

Det finnes mange dobbeltkommunikasjon-eksempler som viser hvilke negative effekter denne kommunikasjonstypen kan ha. Et motstridende budskap kan forvirre, særlig innen markedsføring!

For at et budskap skal være mest mulig effektfullt og ha innvirkning på mottakeren, er det viktig at budskapet ikke er motstridende. Innen dobbeltkommunikasjon finnes eksempler på virksomheter som sier én ting, mens bedriftens filosofi skulle tilsi noe annet.

Vi skal nå se nærmere på et par dobbeltkommunikasjon-eksempler. Finn ut hvordan du kan sikre at budskapet ditt ikke blir tvetydig eller dobbeltmoralsk!

Motta gratis 500 ord!

Hva er dobbeltkommunikasjon?

Dobbeltkommunikasjon kan defineres som det å si én ting, mens kroppsspråket eller tidligere kommunikasjon tilsier noe annet. Det kan også kalles for dobbeltkommunikasjon hvis avsenderen sier to motstridende ting i ett og samme utsagt. 

I dobbeltkommunikasjon-eksempler vil du gjerne se at det ikke er samsvar mellom ord og handling, eller mellom liv og lære. Handlinger taler gjerne sterkere enn ord.

I de fleste tilfeller er dobbeltkommunikasjon utilsiktet og ikke noe avsender gjør bevisst. Det finnes likevel dobbeltkommunikasjon-eksempler på at det å gi et tvetydig budskap gjøres med viten og vilje. I så fall brukes gjerne dobbeltkommunikasjonen som et virkemiddel for å fremheve et poeng.

Dobbeltkommunikasjon konsekvenser

Dobbeltkommunikasjon-eksempler viser at tvetydig kommunikasjon kan ha uheldige konsekvenser. Dette gjelder kanskje spesielt innen markedsføring. Hvis en bedrift står for miljøvennlige løsninger, kan det kanskje oppfattes som dobbeltkommunikasjon om bedriften samtidig oppfordrer til å fly.

Hvilke konsekvenser kan dobbeltkommunikasjon ha? Det kanskje mest åpenbare er at mottakerne blir forvirret eller opplever usikkerhet. For bedrifter kan dobbeltkommunikasjon medføre svekket tillitt blant målgruppen. Det kan også føre til at budskapet i markedsføringen ikke får ønsket effekt.

Dobbeltkommunikasjon

Eksempler på dobbeltkommunikasjon

Det finnes mange gode dobbeltkommunikasjon eksempler. Se for deg en mor eller far som sier følgende til tenåringen sin: «Ja vel, så vær ute til klokken tolv da … Men egentlig får du ikke lov!».

Det er også dobbeltkommunikasjon eksempler fra virkeligheten. Mange har for eksempel reagert på at norske myndigheter reklamerer for pengespill gjennom Norsk Tipping, samtidig som de snakker om at pengespill er skadelig.

Dobbeltkommunikasjon-eksempler er også å finne i det daglige. Enkelte er kanskje miljøbevisste og vil ikke forurense miljøet, samtidig som de kommuniserer at de vil dra på ferie med fly for å shoppe. Dobbeltkommunikasjon kan være så mangt! 

Motta 500 ord gratis

Ulike dobbeltkommunikasjon eksempler viser oss at tvetydig kommunikasjon kan føre til forvirring eller usikkerhet hos mottakerne. Bedrifter som driver med markedsføring bør være ekstra forsiktige med dobbeltkommunikasjon, da både navn og rykte kan ta skade av tvetydighet. 

Det kan være utfordrende å lage markedsføringstekster som overbeviser mottakerne i størst mulig grad. Dersom du er usikker på hvordan du skal skrive annonser, nyhetsbrev, blogginnlegg eller lignende, kan Din Tekstforfatter hjelpe deg.

Vi har ekspertise innen markedsføringstekst, og sørger for at teksten har høy kvalitet. Samtidig passer vi på at teksten ikke er i strid med bedriftens filosofi eller etiske retningslinjer.

Kontakt oss i dag og motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!