48 38 14 88 post@dingruppen.no
Kommunikasjon

Dobbeltkommunikasjon

Når vi kommuniserer med kunder vi ikke kjenner, kan det oppstå dobbeltkommunikasjon. Dette skaper problemer og kunden vil misforstå budskapet og det som blir formidlet.

Årsaken til dobbeltkommunikasjon skyldes kroppsspråk og tonefall som motstrider den uttrykte informasjonen. Muntlig verbal kommunikasjon er vanskelig, og misforståelser skjer stadig vekk.

God kommunikasjon er viktig for å skape relasjoner til kunder og bruker. I verbal kommunikasjon kan det fort oppstå forvirring og usikkerhet, da vi ikke vet hvilke verdier og normen mottaker har, og hvordan dette påvirker samtalen. 

For å sikre god og effektiv kommunikasjon, gjelder det å satse på skriftlig kommunikasjon. Forbrukere stoler mer på tekst og det er lettere å få frem budskapet på en helhetlig måte som treffer kunden.

Motta gratis 500 ord!

Dobbeltkommunikasjon forklaring

Dobbeltkommunikasjon kan oppstå når du sier én ting, men forteller noe annet med kroppsspråk. Avsender kan si to motstridende ting i samme utsagn. Han kan uttrykk noe med ord, men si noe annet med tonefall og kroppsspråk.

Når avsender bruker ufullstendige setninger, uklare ord, tunge faglig utrykk og sjargonger, kan dette også føre til dobbeltkommunikasjon. Stress, dårlig lytting, ulikheter og relasjoner kan være katalysatoren til dobbeltkommunikasjon.

I stressende situasjon hvor det er travelt og du har mange baller i luften, er det lett å gi ufullstendig informasjon. Dårlig tid gjør det også vanskelig å lytte til kunden hvilket forhindrer en toveis kommunikasjon.

Har vi fordommer mot de vi kommuniserer med, kan både salgspersonell og kunde mistolke budskapet. Vi er alle ulike og har forskjellige verdier. Dette betyr også at vi tolker budskap på forskjellige måter, spesielt gjennom muntlig verbal kommunikasjon. 

Dobbeltkommunikasjon konsekvenser

Konsekvensene av dobbeltkommunikasjon er usikkerhet, forvirring og motstridene informasjon. Når informasjonen ikke stemmer overens med måten den blir uttrykt på, oppstår det forvirring. 

Den største konsekvensen er at mottaker ikke forstår hva avsender egentlig mener, og hva de prøver å formidle. De aller fleste stoler mer på kroppsspråket til formidleren, og derfor er dobbeltkommunikasjon svært vanlig i jobbsammenheng.

Når du skal skape gode relasjoner til brukere, kollegaer og kunder, et god kommunikasjon viktig. Mistolker kunden budskapet, mister du effekten av det du prøver å formidle. 

I markedsføring er det ekstra viktig å være bevisst på hvem mottakeren av budskapet er. Du må formidle informasjon på en måte som målgruppen kan forstå og relatere til. Helhetlig, treffsikker og skreddersydd kommunikasjon, er ikke alltid lett når formidlingen skjer muntlig.

Dobbeltkommunikasjon

Sikre god kommunikasjon med tekst

Når kroppsspråk og tonefall sier en ting, men ordene sier noe annet, skapes det usikkerhet og forvirring. Nettopp derfor viser forskning at vi finner skriftlig verbal kommunikasjon mer troverdig enn muntlig verbal kommunikasjon.

I en tekst kan du forme budskapet etter mottaker. Vet du hvem målgruppen er? Da vet du også hvilke verdier og interesser de har, og ikke minst hvordan de tilegner seg informasjon og tolker budskap.

Med tekst kan du sikre god kommunikasjon ved å ta hensyn til formidlingsplattform og mottaker. Budskapet kan skreddersys ved hjelp av formidlingsteknikker, og du kan bruke de rette ordene og et vokabular som målgruppen forstår.

Gjennom tekst kan du unngå misforståelser og dobbeltkommunikasjon. Dette er særdeles viktig i markedsføring og innholdsproduksjon. Du skaper også en tillit mellom bedrift og kunde, og blir en tilbyder mottaker kan relatere til og kjenne seg igjen i.

Motta 500 ord gratis

Hvis du vil sikre god kommunikasjon i alle ledd og på tvers av plattformer, gjelder det å taste på tekst som er skreddersydd for din unike målgruppe.

Med hjelp fra en tekstforfatter, kan du sikre helhetlig kommunikasjon som både formidler budskapet ditt og snakker til målgruppen på en måte de forstår.

Vi i Din Tekstforfatter jobber daglig med forskjellige målgrupper, og vet hva som må til for å nå ut til dine kunder. Alle tilegner seg informasjon på ulike måter, og vi sitter på teknikkene som legger til rette for god og forståelig kommunikasjon.

Ta kontakt med oss i dag og for tydelig og effektiv kommunikasjon. Akkurat nå får du de første 500 ordene helt gratis. Fyll ut skjema og ta en uforpliktende prat med oss i Din Tekstforfatter.

Motta gratis 500 ord!