48 38 14 88 post@dingruppen.no
Dubbemanus

Dubbemanus

Trenger du et dubbemanus? Dubbere kan betraktes som oversettere som lager manus for TV- eller filmstudioer, der de gjengir dialogen på et nytt språk. Dette er for eksempel vanlig på barne-TV.

Med et dubbemanus kan innholdet fra TV-sendinger og lignende gjøres tilgjengelig for mottakere som ikke kan originalspråket. Ved å ta utgangspunkt i manuset kan ny stemme legges på klippet, slik at for eksempel barn og unge forstår innholdet.

Vi skal nå se nærmere på hva et dubbemanus er, og hvordan det brukes!

Motta gratis 500 ord!

Hva er et dubbemanus?

Et dubbemanus er en skriftlig oversettelse av dialogen som foregår i en film, et TV-program eller lignende. Dette manuset kan kanskje fremstå som en helt ordinær oversettelse, men det er flere ting som skal tas i betraktning.

Replikkene i et dubbemanus må for eksempel være av tilsvarende lengde som originalen, slik at den som skal legge inn ny stemme kan følge originaldialogen best mulig. Både munnbevegelser og rytme bør kunne gjenskapes best mulig.

Et originalmanus er ofte på fransk eller engelsk, og det er derfor viktig at den som lager dubbemanuset har god språklig kunnskap. Vedkommende bør kunne både originalspråket og språket det oversettes til i dubbemanuset.

Personen som lager dubbemanus, må også ta hensyn til kjente ordtak som ofte benyttes i serien. Har dette blitt dubbet tidligere, bør dubbemanuset ta utgangspunkt i de samme uttrykkene. Det samme gjelder sangtekster.

Bruke dubbemanus

Slik brukes et dubbemanus

Et dubbemanus vil danne utgangspunktet for skuespilleren og eventuell regissør som dubber innholdet. Du kan betrakte dubbemanuset som et viktig arbeidsdokument for dubberen.

Basert på det som står i dubbemanus, vil personen som dubber legge på ny lyd der replikker forekommer. Vedkommende må sørge for at replikkene følger munnbevegelsene til personene eller de animerte karakterene best mulig. Dette vil gi et mest mulig realistisk resultat.

Det endelige resultatet vil naturligvis avhenge av kvaliteten på selve dubbingen, men det er ikke tvil om at dubbemanuset danner grunnlaget for et godt resultat. 

Vi hjelper deg med manus

Et dubbemanus er et skriftlig manus som benyttes av dubberen. Teksten kan betraktes som en oversettelse av de originale replikkene i en TV-serie, film eller lignende.

I dubbemanuset bør replikkene være av samme lengde som originalen, og man må også ta hensyn til munnbevegelser, ordtak, rim og rytme.

Dersom du har behov for et dubbemanus, er det viktig å få hjelp av erfarne manusforfattere. Din Tekstforfatter har lang erfaring med manus, og kan lage dubbemanus av høy kvalitet.

Kontakt oss i dag og motta en gratis prøvetekst på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!