48 38 14 88 post@dingruppen.no
Dobbeltkommunikasjon

Eksempel på dobbeltkommunikasjon

Ved å se på et eksempel på dobbeltkommunikasjon, vil du fort skjønne at denne formen for kommunikasjon kan være forvirrende for mottaker. Finn ut hvordan du unngår tvetydighet!

Dobbeltkommunikasjon er noe vi kan støte på både i dagliglivet og i media. Det er for eksempel ikke uvanlig at en virksomhet kan reklamere for eller utføre handlinger de i prinsippet bør være imot.

Et typisk eksempel på dobbeltkommunikasjon er en miljøvennlig bedrift som reklamerer for ikke-miljøvennlige ting.

Motta gratis 500 ord!

Dobbeltkommunikasjon definisjon

Før vi ser nærmere på ulike eksempel på dobbeltkommunikasjon, er det greit å gi en liten definisjon på hva dobbeltkommunikasjon er. 

Dobbeltkommunikasjon kan defineres som det å kommunisere to ulike budskap som ikke er forenlige med hverandre. Det kan for eksempel være at kroppsspråket sier én ting, mens ordene dine sier noe helt annet. Dobbeltkommunikasjon kan også forekomme når ord og handlinger er uforenlige.

Noen ganger sier man to motstridende budskap når man snakker. Dette er også et eksempel på dobbeltkommunikasjon. Dersom noen sier «Huset mitt brant ned og jeg krasjet bilen, men jeg er i kjempegodt humør», er dette nokså tvetydig kommunikasjon. 

Dobbeltkommunikasjon konsekvenser

Kan dobbeltkommunikasjon ha konsekvenser? Ja, i mange tilfeller. Først og fremst kan et tvetydig budskap oppfattes som forvirrende hos mottakeren, noe som igjen kan resultere i usikkerhet. Budskapet kan også oppfattes som sarkastisk, selv om det kanskje ikke er det.

Særlig innen markedsføring kan det være greit å unngå dobbeltkommunikasjon (med mindre det er planlagt og med vilje, så klart). Hvis bedriften din har en tydelig filosofi og etikk som du ønsker å ivareta for omdømmets skyld, bør du passe på at markedsføringsbudskapet ikke motsier dette.

I verste fall kan potensielle kunder miste tiltro til bedrifter som står for noe, men sier eller gjør noe helt annet. Dette kan et eksempel på dobbeltkommunikasjon tydeliggjøre!

Kommunikasjon

Eksempler på dobbeltkommunikasjon

La oss se nærmere på et eksempel på dobbeltkommunikasjon. Se for deg at du foreslår for vennen din at dere kan gå på en fest sammen. Han eller hun ser alvorlig eller trist på deg og sider «Ja, det høres kjempemorsomt ut». Her er kroppsspråk og ansiktsuttrykk i strid med det som sies. 

Et annet eksempel på dobbeltkommunikasjon, er at en miljøvennlig virksomhet stadig velger å fly. Dette kommuniserer at virksomheten kanskje ikke er så grønn likevel.

Motta 500 ord gratis

Dersom en virksomhet skal lykkes med markedsføring, er det viktig at budskapet er troverdig og pålitelig i mottakerens øyne. I den forbindelse er det viktig å unngå dobbeltkommunikasjon. Et eksempel på dobbeltkommunikasjon er å markedsføre noe bedriften egentlig ikke står for. 

Det kan være vanskelig å lage gode reklametekster, annonser og blogginnlegg dersom du ikke har erfaring med dette. Din Tekstforfatter hjelper deg, og sørger for at kommunikasjonen er tydelig og tilpasset målgruppen.

Kontakt oss i dag og motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!