48 38 14 88 post@dingruppen.no
En mann gir sin tale.

Eksempel på retorisk analyse av tale

Ønsker du å analysere bruk av retorikk i en tale? Retorikk handler om kunsten å overbevise. Sjekk ut vårt eksempel på retorisk analyse av tale!

Vi har alle kjennskap til ikoniske taler som «I have a dream» av Martin Luther King, eller «The Gettysburg address» av Abraham Lincoln.

Hvorfor er noen taler mer minneverdige enn andre? Hvorvidt en tale påvirker publikum handler i stor grad om retorikk. Altså kunsten å overbevise.

En god tale benytter ulike retoriske appellformer. Vi snakker da gjerne om etos, patos og logos. Dette er blant elementene som er med i vårt eksempel på retorisk analyse av tale.

Å skrive en god tale krever konsentrasjon.

Kairos, etos, patos og logos

Før du sjekker ut vårt eksempel på retorisk analyse av tale, er det greit å lære litt om diverse uttrykk som benyttes under retoriske analyser.

Kairos kan beskrives som tidspunkt eller timing for talen. Har talen blitt avholdt på et tidspunkt som er relevant for talens innhold? Tar talen opp noe som er dagsaktuelt?

Etos handler om hvorvidt talen er tillitsvekkende. Stoler publikum på det talen formidler, fordi taleren er troverdig? En rekke ting påvirker troverdighet, som yrkesstatus og språk.

Logos handler om fornuft. For at en tale skal virke fornuftig, må den underbygges av troverdige argumenter. Patos handler om hvorvidt talen vekker publikums følelser.

Gode taler handler om forberedelser.

Retorisk analyse steg for steg

Med et eksempel på retorisk analyse av tale, vil du enklere kunne analysere din egen tekst. Se hvordan vi går frem, steg for steg.

Husk at vårt eksempel på retorisk analyse av tale kun er veiledende. Du kan gjerne ta bort eller tilføye elementer om du finner det nødvendig.

 

 1. Si litt om forfatteren
 2. Hva slags tekst er det forfatteren har laget? (F.eks. tale)
 3. Hva er hovedtemaet i talen?
 4. Si noe om tekstens kairos
 5. Hvem er forfatterens målgruppe? (Hvem er talen rettet mot?)
 6. Hvilke språklige funksjoner dominerer talen? (Informativ, appellativ, ekspressiv?)
 7. Diskuter talens etos, logos og patos
 8. Hvilke språklige virkemidler brukes, og hvorfor? (Gjentakelser, humor, ironi, metaforer, sammenligninger, besjeling…)
 9. Bruker forfatteren indirekte eller direkte argumentasjon?
 10. Kunne noen elementer ha vært droppet i talen? Har talen forbedringspotensial?
 11. Kommer synspunktet til forfatteren tydelig fram?
 12. Er din mening annerledes enn forfatterens?
 13. Inkluder kilder om nødvendig
Du bør tenke godt over dine salgsargumenter.

Appeller til publikum med en god tale

For at du skal kunne appellere til publikum, må med andre ord talen din virke troverdig, fornuftig og vekke følelser hos lytteren.

Du kan gjerne ta utgangspunkt i vårt eksempel på retorisk analyse av tale, og sjekke hvorvidt din egen tale vil appellere til publikum.

Dersom du er usikker på hvordan du skal skrive en tale som appellerer, kan en taleskriver hjelpe deg.

At en tale virker troverdig og fornuftig er kanskje spesielt relevant for politiske taler. En tale i et bryllup spiller mer på følelser, altså patos.

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

Bestill en appellerende tale!

En tale som appellerer til fornuft, følelser og lytterens oppfatning av høy troverdighet, er en god tale.

Din Tekstforfatter lager unike taler som skrives fra bunnen av. Vi leverer deretter en ferdigskrevet tale til deg som er klar for fremføring.

Vi tar gjerne utgangspunkt i dine instruksjoner og ønsker for talen, slik at den fremstår som mest mulig personlig og unik.

Bestill tale til konfirmasjon, bryllup, 17. mai eller andre anledninger via vår nettbutikk. Du vil motta den ferdige talen i løpet av kort tid. Appeller til ditt publikum!