48 38 14 88 post@dingruppen.no
Endringsledelse

Endringsledelse

Endringsledelse er et begrep som brukes i henhold til at noen tror det er mulig å få endringer til å skje. I en endringsprosess er det ofte er en person som går i bresjen for de aktuelle endringene. Det er altså et begrep som handler om at en person har en ledende rolle i endringsprosessen.

Dette er et begrep som høres ganske komplisert ut, men som egentlig ikke så vanskelig som det høres ut. I tillegg er finnes det mye teori som er relevant for dette begrepet.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på begrepet endringsledelse. Vi vil forsøke å definere begrepet på en så enkel måte som mulig, og vi vil ta en titt på relevant teori.

I tillegg vil vi se hvilken effekt tekst som virkemiddel kan ha i en prosess hvor endringsledelse er nødvendig.

Motta gratis 500 ord!

Endringsledelse definisjon

Endringsledelse er et sammensatt ord, og dette ordet er laget av to meningsbærende ord. Disse ordene er endring og ledelse. Når disse ordene står alene, så handler de om at noe forandrer seg og at det er noen som har ansvaret for noe.

Endringsledelse kan altså defineres evnen til å lede andre i en endringsprosess uansett hvor tøff den aktuelle prosessen er. Dette er et ansvar lederen påtar seg når vedkommende trer inn i stillingen, så det er viktig å være sitt ansvar bevisst.

Sannsynligheten for at arbeidstakerne vil ha forskjellige holdninger mot det å gjøre endringer, er veldig stor.

Derfor er det veldig viktig at lederen sørger for at hver enkelt arbeidstaker føler at de blir hørt. De viser sjelden motvilje for å være ondskapsfulle.

For noen høres begrepet endringsledelse ganske komplisert ut, men du har kanskje hørt begrepet prosjektledelse før?

Dette er to begreper som har noen likheter, og det kan bli enklere å forstå når en har muligheten til å se det i kontekst med noe annet.

Endringsledelse teori

Endringsledelse er et begrep som har mye teori knyttet til seg. Det er nok også litt av grunnen til at noen synes at dette virker som et ganske komplisert begrep.

Det er mange teoretikere som har forsøkt å formidle sin tolkning av dette begrepet.

Noen av teoretikerne som har omtalt endringsledelse i sin litteratur er Burnes, Caldwell, Higgs og Rowland, Miller, Karp, Kotter og Woodward og Hendry.

Tekst som virkemiddel

Tekst som virkemiddel i endringsledelse

Tekst er et verdifullt virkemiddel i endringsledelse. Lederen må være i stand til å formidle hensikten med endringene til arbeidstakerne sine på en god måte, og det kan for eksempel gjøres via en tekst.

En viktig del av endringsledelse er altså å kommunisere det som skal skje til arbeidstakerne på en god måte.

Lederen er avhengig av en vellykket kommunikasjonsprosess for å få arbeidstakerne med på å gjøre endringene. Kanskje er det også slik at noen av arbeidstakerne fungerer på en måte som gjør at de må ha forståelse for noe før de klarer å gjøre det.

Hva er en av de enkleste måtene å kommunisere på i en slik arbeidssituasjon? Det er å bruke tekst!

Motta 500 ord gratis

Hos Din Gruppen AS kan alle nye B2B-kunder motta 500 ord gratis. Dette er et uforpliktende tilbud, så du får altså muligheten til å benytte deg av våre tjenester uten at det koster deg en eneste krone den aller første gangen.

Hva er det du venter på? Ta kontakt for å benytte deg av dette gode tilbudet allerede i dag!

Motta gratis 500 ord!