Fagartikkel 2020 guide

Fagartikkel er en viktig måte å kommunisere på for en rekke bedrifter. Flere av oss vil på et eller annet tidspunkt måtte skrive en fagartikkel. Å skrive en fagartikkel kan være utfordrende for mange

Dersom du benytter noe tid til å sette deg inn i sjangeren kan det derimot være både givende og lærerikt. I denne guiden for 2020 vil vi gi deg gode råd for å mestre tekstforfatting av fagartikkel.

En fagartikkel krever god inspirasjon fra en rekke kilder, samt litt kaffe!
Det kan være utfordrende å skrive, men med kilder og kaffe går alt an!

Fagartikkel har en egen struktur

Fagartikkel er en egen sjanger. Fagartikkelen tar for seg et gitt emne eller problem, har gjerne som mål å presentere kartlagt kunnskap og er som regel drøftende. Fagartikkelen har en relativt fast grunnstruktur, som inkluderer tittel, innledning, hoveddel, avslutning og kildeliste.

Med tittelen ønsker du nødvendigvis å vekke interesse og leselyst. Samtidig er det viktig å tilpasse tittelen til den konteksten artikkelen skal inn i, målgruppe og innholdet som sådan. En artikkel i et ukeblad er noe ganske annet enn en fagartikkel i et medisinsk tidsskrift. Undersøk gjerne liknende fagartikler for inspirasjon.

Innledningens viktigste funksjon er å gi leseren informasjon om hva fagartikkelen handler om. Det finnes ulike typer fagartikler, men de fleste inneholder gjerne en tydelig begrenset problemstilling, som presenteres innledningsvis. Noen innledninger oppsummerer hovedinnholdet i artikkelen. Husk at det også er viktig å skape engasjement og nysgjerrighet.

En fagartikkel er nok først og fremst litt tørr, men bør også gjøre leseren interessert.
Din artikkel skal være faglig, men samtidig skal leseren kunne nyte teksten til en viss grad.

I hoveddelen skal du redegjøre for emnet og informasjonen du har samlet, samt drøfte problemstillingen. Det er viktig at hoveddelen deles inn i avsnitt med undertitler for struktur og god leseropplevelse. Et godt tips er å begynne hvert avsnitt med et implisitt eller eksplisitt spørsmål, som besvares i løpet av avsnittet. Ikke glem å referere til kilder!

I avslutningen skal du oppsummere svaret på problemstillingen din og gjenta de viktigste momentene fra hoveddelen. Du må gjerne sette funnene dine inn i en større sammenheng og kontekst, men vær obs på å ikke komme med ny informasjon.

En fagartikkel skal avsluttes med en kildeliste. Husk å være kildekritisk og benytt gjerne kilder fra flere fagmiljøer med ulike synspunkter. Dette gir artikkelen både faglig tyngde og dynamikk.

Planlegging, fokus og kontekst

For en fagartikkel er det sentralt at fokus, formål og relevans er tydelig definert. Det er derfor viktig å avklare noen grunnleggende spørsmål før du begynner skrivingen. Hvorfor skriver du artikkelen? Hva ønsker du å undersøke? Hvilken kunnskap kan artikkelen bidra med? Hvilken berettigelse har den i samtiden? De beste fagartiklene har ofte tydelige begrensninger når det kommer til emne og problemstilling. Det er derfor viktig at du setter av god tid til planleggingen av artikkelen.

Husk å tilpasse artikkelen til det formatet den skal presenteres i og til hvem den skal leses av. Skal artikkelen presenteres i et fagtidsskrift, en avis, nettside eller boksamling? Er målgruppen andre fagpersoner eller er det noen uten denne kompetansen?

Språk vil være viktig i din artikkel, og det er derfor behjelpelig å benytte flere personer i skriveprosessen.
Jo flere hjerner som jobber med teksten, jo bedre resultater oppnår din bedrift.

Språk i din fagartikkel

Når du skriver en fagartikkel er det viktig at du benytter fagets språk. Artikkelen må ha et begrepsmessig klart, presist, korrekt og konsekvent språk.

Dersom du skal skrive en fagartikkel til noen som ikke vet mye om emnet, må du tilpasse fagspråket til mottakeren, men ikke gå bort i fra fagets språk som sådan.

Tilbakemelding og korrektur

Selv om vi gjerne ønsker å skrive den perfekte teksten på egen hånd, trenger de fleste både tilbakemelding og korrektur på fagartiklene sine. Det er viktig å huske på at en tilbakemelding er ment til å gjøre teksten bedre, ikke til å komme med kritikk som sådan.

Se på tilbakemelding som en mulighet til å løfte artikkelen til et nytt nivå og korrektur som en allmenn nødvendighet. En fagartikkel skal til syvende og sist bli et godt faglig, men også rent kvalitativt resultat!