48 38 14 88 post@dingruppen.no
Fagtekst eksempel

Fagtekst eksempel

En fagtekst kan være nyttig i mange situasjoner. Mange aktører velger å bruke fagtekster for å virke mer seriøse og for å vise frem det de kan. Fagtekster vil fremheve en autoritet i kunnskap.

Skal man skrive om et omfattende tema, kan det være lurt å holde seg saklig og strukturert. Det er muligens enklere sagt enn gjort, men med rammene for en fagtekst, kan du oppnå gode resultater.

Men hva kjennetegner egentlig en fagtekst, og hvordan bruker du denne for bedriften din? Les mer om fagtekster i denne artikkelen, og få innsikt i eksempler på denne teksttypen.

Motta gratis 500 ord!

Hva er en fagtekst?

En fagtekst er helt enkelt en faktabasert tekst om et fagfelt eller tema. Den vil som regel være satt sammen av relevant informasjon av forskjellige slag, satt opp på et godt leselig vis. Den vil holde seg konkret og være godt strukturert.

Selv om den skal være faktabasert, finner man også mye drøfting og refleksjon i slike tekster. Man vil finne alt fra argumenter fra eksperter til reine fakta.

Hvordan skrive fagtekst?

Helt konkret bør en fagtekst bestå av tre deler – en innledning, en hoveddel og en oppsummering/konklusjon. Mesteparten av infoen din bør ligge i hoveddelen. Utover det er det ikke noe fasitsvar. Hold deg konkret og strukturert.

Siden strukturen er såpass viktig, kan det være vanskelig å skrive en fagtekst. Det gjelder spesielt da språket og stoffet kan bli litt tungt. Her er det viktig å holde tunga rett i munnen og å lese over flere ganger. Fakta skal frem, og man vil jo helst bli forstått.

Hold deg innenfor tema, drøft gjerne med kollegaer eller venner for å få et overblikk over hvor interessant og treffsikker teksten din er. Tenk gjennom ytringene dine nøye, og reflekter over hva det egentlig er du sier. Er det relevant? Er det interessant? Trenger det å bli sagt?

Samtidig må man vite hvem man skriver for. Man må ofte tilpasse språk og innhold etter hvem man skriver for. Det kan være vanskelig å vite helt hvem det egentlig gjelder. I disse bør du tenke ut den målgruppen du gjerne vil at skal lese fagteksten din.

Eksempel på fagtekst

Eksempel på fagtekst

Man vil finne fagtekster i lærebøker eller på informasjonsnettsteder. De fleste har nok kommet over og/eller lest en fra før av. Den vil oftest være skrevet av fagfolk med utdanning, men ikke utelukkende.

Alle kan skrive en fagtekst, da de kan omhandle alt mellom himmel og jord. De fleste har nok også skrevet en som en skoleoppgave, enten bevisst eller ubevisst. En fremstilling av en kjent person eller hendelse kan for eksempel ofte være en fagtekst.

Din Tekstforfatter hjelper deg

Trenger du en god fagtekst for å vise frem hva ditt firma kan by på? Eller kanskje du vil informere dine ansatte om en ny satsning? Det kan være vanskelig å fremstille informasjon på saklig og strukturert vis.

Man kan ofte bli sittende i en situasjon hvor man har mengder av informasjon og erfaring, men ikke klarer helt å få det skrevet ned på et ordentlig vis. Da vil en fagtekst være et godt alternativ.

Vi har gode skribenter som kan få frem ditt budskap presist og profesjonelt. Kontakt oss for å få hjelp til din fagtekst!

Motta gratis 500 ord!