48 38 14 88 post@dingruppen.no
Fagtekst

Fagtekst

En fagtekst kan være både informativ, interessant og oversiktlig dersom du skriver den riktig. Planlegger du å skrive en fagtekst som skal publiseres eller leveres inn? Da er det greit å vite hvordan du skal gå frem, slik at resultatet blir best mulig.

Fagtekster er vanlige innen en rekke ulike fagfelt, enten det er snakk om økonomi, ledelse, psykologi, medisin eller lignende. I denne guiden kan du lære mer om hva en fagtekst er, samt hvordan den skrives.

Hva er en fagtekst?

En fagtekst er en akademisk tekst som tar for seg et spesifikt fagfelt. Sjangeren benyttes hyppig på utdanningsinstitusjoner og skoler, men kan også benyttes i næringslivet.

Fagteksten bør ha en ryddig struktur og skrives fra et objektivt ståsted. Det betyr blant annet at du ikke bør la teksten preges av personlige meninger eller interesser. Her er det harde fakta som gjelder.

En fagtekst kan for eksempel være en artikkel, og kalles da gjerne fagartikkel. Dette er blant de mest brukte sjangrene innen faglige tekster. Artikler oppfattes dessuten som forholdsvis enkle å skrive, siden dette gjerne er den sjangeren man har mest erfaring med fra skoletiden.

Fagtekst eksempel

Det finnes mange gode eksempler på fagtekster på nett. Dersom du skal skrive en fagtekst på høyt akademisk nivå, kan det være greit å la seg inspirere av forskningsartikler i tidsskrifter.

Sjekk også ut faglige forumer, blogger og magasiner. I disse kanalene finner du mange fagtekst eksempler. Det er helt innafor å hente inspirasjon fra andre fagtekster, men unngå å kopiere innholdet.

Fagtekst mal

Fagtekst mal

En fagtekst skrives stort sett i form av en artikkel. De fleste artikler har en nokså lik struktur, og inneholder både en innledning, hoveddel og en avslutning.

I mange tilfeller bør du også presentere en problemstilling i slutten av innledningen. I hoveddelen drøfter du problemstillingen ved å presentere ulike argumenter. Husk at det ikke er dine personlige meninger som skal prege drøftingen, men fakta og forskning.

  • Innledning
  • Eventuell problemstilling
  • Hoveddel (med drøfting og presentasjon av ulike data)
  • Avslutning og konklusjon

I en fagartikkel på høyere nivå, som for eksempel en bacheloroppgave, vil oppsettet se noe annerledes ut.

Her skal du blant annet presentere et sammendrag før innledningen («abstract»), og ha egne avsnitt for teoretisk grunnlag, avgrensninger, resultater, metode, analyse og lignende.

Hvordan skrive en fagtekst?

Når du skal skrive en fagtekst kan det være lurt å først lage en disposisjon. En disposisjon er enkelt forklart en plan som gir deg oversikt over innholdet og dets rekkefølge i teksten.

Finn aktuelle overskrifter og underoverskrifter, og lag en logisk og oversiktlig plan for hva du skal skrive. Legg gjerne inn stikkord etter hvert som du får nye idéer.

Når du setter i gang med skrivingen er det også viktig å være kildekritisk. Velg troverdige kilder som tidsskrifter, leksikon og lignende. 

For at din fagtekst skal bli best mulig, er det også viktig at du holder deg til problemstillingen eller temaet. Unngå avsporinger, og sørg for en rød tråd i teksten. Avslutningen eller konklusjonen bør kunne knyttes opp mot innledningen og problemstillingen.

Virkemidler til fagtekst

De beste virkemidlene

Det finnes mange litterære virkemidler som benyttes når en god tekst skal skrives. Vi kan for eksempel nevne metaforer, kontraster, besjeling, allusjon, sarkasme og rim. Disse virkemidlene egner seg imidlertid i liten grad når det kommer til fagtekst.

Husk at en fagtekst skal være mest mulig objektiv og faktabasert. Det er ikke vanlig å ta i bruk virkemidler som humor, sarkasme eller metaforer i denne sammenheng. Det viktigste du kan gjøre, er å sørge for god språklig flyt, struktur og god kildebruk.

Motta hjelp fra Din Tekstforfatter

Har du planer om å skrive en fagtekst, men er usikker på hvordan du skal sette i gang? Enten du trenger hjelp med selve teksten eller en tekstdisposisjon, finnes det heldigvis hjelp å få.

Din Tekstforfatter har lang erfaring med fagtekst og artikler, og hjelper deg gjerne med å skrive tekster av høy kvalitet. Vi lager en tekst basert på dine instruksjoner og krav, og vektlegger høy språklig kvalitet.

Kontakt oss i dag om du ønsker mer informasjon!