48 38 14 88 post@dingruppen.no
Forkortelser

Forkortelser

Forkortelser har blitt en del av språket vårt. En forkortelse kan defineres som en representasjon av et ord i kortform, med én eller flere av ordets bokstaver. Dette for at ordet skal få en kortere form som gjerne er mer lettvint eller hensiktsmessig å bruke.

Majoriteten av forkortelser består av ordets første bokstav, og denne bokstaven representerer da ordet i sin helhet. Det kan imidlertid også legges flere bokstaver til.

Enkelte forkortelser har blitt så vanlige at det først og fremst er denne som benyttes i det daglige – både skriftlig og muntlig. Eksempler på dette er KrF, SUV og DNA, som står for henholdsvis «Kristelig Folkeparti», «sport utility vehicle» og «deoxyribonucleic acid».

Motta gratis 500 ord!

Norske forkortelser du må kunne

Det finnes mengder av norske forkortelser som brukes hyppig. Noen forkortelser er uformelle, mens andre er offisielle.

Det er Språkrådet som lager de overordnede reglene for hvilke forkortelser som er offisielle. 

Enkelte forkortelser benyttes såpass hyppig at det er greit å lære seg den korrekte skrivemåten.

Her er en oversikt over de viktigste norske forkortelsene, basert på Språkrådets offisielle standarder:

·       Ord: adresse | Forkortelse: adr.

·       Ord: angående | Forkortelse: ang.

·       Ord: blant annet | Forkortelse: bl.a.

·       Ord: cirka | Forkortelse: ca.

·       Ord: centimeter | Forkortelse: cm

·       Ord: desiliter | Forkortelse: dl

·       Ord: det vil si | Forkortelse: dvs.

·       Ord: eller | Forkortelse: el.

·       Ord: eller liknende | Forkortelse: e.l.

·       Ord: eventuell | Forkortelse: ev.

·       Ord: for eksempel | Forkortelse: f.eks.

·       Ord: fra og med | Forkortelse: f.o.m.

·       Ord: henholdsvis | hhv.

·       Ord: i forhold til | Forkortelse: ift.

·       Ord: inklusive | Forkortelse: inkl.

·       Ord: kilogram | Forkortelse: kg

·       Ord: klokka | Forkortelse: kl.

·       Ord: liter | Forkortelse: l

·       Ord: maksimalt | Forkortelse: maks.

·       Ord: med andre ord | Forkortelse: m.a.o.

·       Ord: måned | Forkortelse: md.

·       Ord: med flere | Forkortelse: mfl.

·       Ord: nummer | Forkortelse: nr.

·       Ord: og liknende | Forkortelse: o.l.

·       Ord: og så videre | osv.

·       Ord: på grunn av | Forkortelse: pga.

·       Ord: per | Forkortelse: pr.

·       Ord: stykk | Forkortelse: stk.

·       Ord: vedrørende | Forkortelse: vedr.

Forkortelser på engelsk

Forkortelser på engelsk

Enkelte forkortelser som brukes i Norge har engelsk opphav. Dette gjelder blant annet forkortelser som «RIP» («rest in peace» eller «requiescat in pace»).

Her er en oversikt over noen av de vanligste forkortelsene på engelsk – som også benyttes hyppig på norsk – og hva disse står for:

·       Ord: air conditioning | Forkortelse: a/c

·       Ord: as soon as possible | Forkortelse: ASAP

·       Ord: care of | Forkortelse: c/o

·       Ord: deoxyribonucleic acid | Forkortelse: DNA

·       Ord: GPS | Forkortelse: Global Positioning System

·       Ord: rest in peace | Forkortelse: RIP

·       Ord: sport utility vehicle | Forkortelse: SUV

Ungdomsspråk

Ungdomsspråk og forkortelser

Den yngre delen av befolkningen benytter forkortelser hyppig, både i dagligtale og tekst. Du har sikkert hørt forkortelser som «LOL», «BRB», «FTW» og «YOLO». 

De mange forkortelsene som brukes blant ungdom kalles gjerne for «SMS-språk», siden de benyttes mye når yngre tekster med hverandre.

Mange av forkortelsene brukes i dag av den voksne delen av befolkningen også, som gjerne var unge da SMS-språk først oppstod. 

Her er en oversikt over vanlige forkortelser blant unge (merk at mange av disse har engelskspråklig opphav): 

·       Ord: be right back | Forkortelse: BRB

·       Ord: by the way | Forkortelse: BTW

·       Ord: for the win | Forkortelse: FTW

·       Ord: I don’t know | Forkortelse: idk

·       Ord: in my opinion | Forkortelse: IMO

·       Ord: ikke noe spesielt | Forkortelse: INS

·       Ord: laughing out loud | Forkortelse: LOL

·       Ord: oh my God | Forkortelse: OMG

Liste over forkortelser

Liste over forkortelser

I denne guiden har du tilgang på en rekke lister over forkortelser som brukes hyppig i det norske språket. 

Dersom du har en forkortelse foran deg som du er usikker på, finner du en mer utfyllende liste over forkortelser på Språkrådet sin nettside.

Et språk preget av minimalisme

Forkortelser er der først og fremst for å forenkle språket. Et langt og «tungt» ord som «henholdsvis» kan enkelt forkortes til «hhv.». Vi ser imidlertid også at allerede korte ord – som «cirka», «eller» og «per» forkortes hyppig. Dette skyldes først og fremst at ordene benyttes relativt ofte.

Språket preges av minimalisme, og forkortelser er utvilsomt nyttige å ha. Samtidig kan de være praktiske. Ord som KrF-er eller FrP-er lar seg for eksempel vanskelig uttales i sin fulle form.

Din Tekstforfatter skriver tekst med korrekt bruk av forkortelser. Enten du trenger et blogginnlegg, markedsføringsmateriale eller annet tekstinnhold, kan vi hjelpe deg. 

Kontakt oss i dag dersom du ønsker å motta en gratis og uforpliktende prøvetekst på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!