48 38 14 88 post@dingruppen.no
Forord masteroppgave

Forord masteroppgave

Forord er det første som møter leseren i en masteroppgave. Dette gir deg muligheten til å takke støttespillere og reflektere over studieåret. 

Mange synes det er vanskelig å skrive forord. Det finnes ikke en satt mal eller konkrete retningslinjer på hva som bør inkluderes, men likevel foreligger det forventninger.

De aller fleste universiteter forventer at du takker veileder og andre frivillige som har gitt råd, lest korrektur og vært en positiv påvirker gjennom arbeidet. I tillegg er det mange som reflekter og problemstillingen og inspirasjonen til oppgaven.

Innholdet i en masteroppgave er viktig, men det legges også stor vekt på sammenheng, grammatikk, språklig flyt og formidlingsevne. Dette kan vi i Din Tekstforfatter hjelpe deg med.

Innledning

Forord definisjon

Alle masteroppgaver bør i utgangspunktet ha et forord. Her skal det kommuniseres hvem veilederen er. I tillegg er det vanlig å takke de som har bidratt til gjennomføringen av oppgaven.

Mange velger å takke frivillige venner og familie som har bistått med veiledning, korrektur og gitt generelle råd gjennom arbeidet av oppgave. Noen velger å inkludere inspirasjon til oppgavens problemstilling. 

Forordet er det første som møter leseren av en masteroppgave, og denne setter ofte stemningen og er en viktig del av førsteinntrykket.

Forord og innledning gir førsteinntrykket

Det finnes ikke fasitsvar på oppsettet til en masteroppgave – hvert universitet har egne retningslinjer du må følge. Men vanligvis er forord og innledningen det som skaper førsteinntrykket.

Forordet forteller leseren hvordan du har jobbet med oppgaven, hvem som har bistått deg og din generelle opplevelse av arbeidet og tiden opp mot endt studie. 

Innledningen gir på sin side en konkret oversikt over masteroppgaven. Du kan gjerne inkludere bakgrunn for valg av problemstilling, men det er også viktig å avgrense forskningsspørsmålet.

Et godt tips er å bruke samme skrivestil på innledningen og konklusjon. Dette skaper en helhet. Innledningen stiller spørsmålet, mens konklusjonen skal gi svaret. Derfor lønner det seg å skrive innledningen til slutt for å sikre en konsistent sammenheng.

Masteroppgave

Hvordan skrive forord til masteroppgave?

Med mindre utdanningsinstitusjonen din har klare retningslinjer på forord, foreligger det ingen unike konvensjoner. Det er likevel vanlig å takke informanter, veiledere og andre støttespillere. 

Forordet bør derfor skrives helt til slutt når oppgaven er ferdig. Du kan også inkludere en takk til eventuelle forskningsopphold vise takknemlighet for stipender.

Noen velger å trekke inn tanker de har hatt om oppgaven gjennom studietiden, og reflekterer over tiden som har gått og hvordan arbeidet har utspilt seg. 

Forord eksempel

Mange sliter med å skrive et forord – det finnes som sagt ikke en fast mal å følge her. Etter flere måneder med utmattende arbeid, kan det derfor være lurt å se på eksempler. 

På nett vil du finne mange konkrete eksempler på forord, men et godt tips er å søke opp hele masteroppgaver. Da finner du unike eksempler som ikke blir brukt over alt. 

Eksemplene gir deg en god innsikt i ulike tilnærminger til forord, men husk at dette skal være unikt for hver oppgave. Litt inspirasjon for å få hjulene til å rulle, er likevel oppfordret.

Språkvask og transkribering

Vi hjelper deg med språkvask og transkribering

Det er naturligvis tidkrevende å skrive en masteroppgave, og det ligger mange måneder med arbeid bak. Det er lett å se seg blind på egen skriving, og da kan det være lurt å få noen til å bistå med korrektur og språkvask. 

Innholdet i oppgaven er viktig, men grammatiske feil, skrivefeil og dårlige formuleringer kan trekke ned både karakter og helhetsinntrykket. Får du hjelp med korrektur og språkvask, kan du være trygg på at mastergraden har de beste forutsetningene. 

Vi i Din Tekstforfatter kan bistå og hjelpe til med en god språklig flyt, utmerket grammatikk og sikre at budskapet når frem til leseren. Skal du transkribere intervjuer? Da kan vi lette på arbeidsmengden å hjelpe deg med dette.

Akkurat nå får du første 500 ordene helt gratis, ta kontakt med oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg. Ikke la dårlig språk trekke ned karakteren – la profesjonelle bistå med språkvask og korrektur.