48 38 14 88 post@dingruppen.no
Forretningsplan kan skrives for hånd med PC som oppslagsverktøy.

Forretningsplan – Slik skriver du den!

En velutformet forretningsplan hjelper deg å komme langt hvis du planlegger å etablere en bedrift. Dette er et dokument som er til god hjelp for nye bedrifter.

Dersom du kan vise til et dokument der dine mål og strategier er nedskrevet, så vil du ha et godt grunnlag om du skal presentere bedriften for potensielle samarbeidspartnere også.

En god forretningsplan bør være utformet slik at den jevnlig kan oppdateres om dette er ønskelig. Det er ikke alltid nødvendig med et slikt dokument om du planlegger å starte en bedrift.

Derimot kan en fremleggelse av en god plan lønne seg dersom du skal benytte deg av viktige investorer.

Dette er for å kunne oppnå gode og fremtidsrettede finansielle avtaler. Det er også viktig å kartlegge både mål og visjon for å gjennomføre bedriftsetableringen på en oversiktlig og strukturert måte.

Fyll ut skjemaet nedenfor og se hva vi kan gjøre for å hjelpe din bedrift med å lykkes og vokse! Vi gir deg 500 ord helt gratis!

Gratis 500 ord forretningsplan!

Kos deg med en kaffekopp og skriv i vei!

Hvorfor trenger du en forretningsplan?

Forretningsplanen er et dokument som skal vise til din bedrifts planer og målsettinger. Dette dokumentet må utformes oversiktlig, slik at det også blir lett forståelig for utenforstående.

Før du begynner med å strukturere innholdet er det viktig at du har en god oversikt over hvilke detaljer som bør tas med.

Dokumentet bør inneholde en ryddig og kortfattet oversikt over forretningside, forretningsmodell, marked, og konkurrenter. Deretter bør det redegjøres for bedriftens økonomi, finansiering, og fremdriftsplan.

Videre bør en opplyse om organiseringsform, eiere, styremedlemmer, og lokalisering.

 

God planlegging tar tid

Du bør bruke god tid på å utføre forretningsplanen din for at den skal beskrive din bedrifts mål og visjon. Her bør du gå i detaljer for hvordan du skal komme i gang med nye prosjekter som kan gi den fortjenesten du ønsker. Dokumentet bør redegjøre for grunnleggende idé, produktutvikling, budsjett, og markedsføringsplaner.

I tillegg til produkt, budsjett, og markedsføring, så er det viktig å fastsette bedriftens målgruppe. En målgruppe kan være både forretningspartnere, investorer, og kunder.

For å oppnå en vellykket drift er det vesentlig at bedriftens strategi følges tilstrekkelig. Derimot er det også viktig at strategien kan endres, for slik å oppnå bedre resultater i forhold til det å oppnå bedriftens grunnleggende mål.

Hvordan ser din firmablogg ut i forhold til andres?

Fra idé til produkt og tjeneste

Den vesentlige delen av bedriftsplanleggingen består av utviklingen fra idé til produkt og tjeneste. Dette er en strategi som medfører en rekke tankeprosesser i forhold til hvordan driften skal føre til at ønskede mål oppnås.

Hvis du tenker å starte opp en bedrift er det ideen som først driver deg fremover. Det hjelper ikke alltid med bare en god idé derimot.

Du bør også ha ressurser til å sette dine planer og drømmer ut i live, slik at ideen kan ferdigstilles til et produkt eller en tjeneste som er salgbar.

For å klare å nå dette målet er det vesentlig at du har en grunnleggende oversikt over hvor du kan hente både økonomiske og menneskelige ressurser. Med et godt nok grunnlag vil du ha større muligheter for å lykkes.

 

En velformulert forretningsplan

Forretningsplanen din bør være velformulert for at eventuelle forretningspartnere skal forstå innholdet med en gang. Et velformulert innhold er også viktig dersom du skal søke om lån eller involvere investorer.

I slike tilfeller er det nødvendig å vise til at bedriften har en plan som er logisk og som vil føre til tilstrekkelig med inntekter.

Dette viktige dokumentet bør også åpne for at det kan endres i forhold til tilbud og etterspørsel over tid. Når du planlegger bedriftens etablering og fremtidige utsikter bør du derfor legge til rette for at dokumentet kan endres og vurderes ut fra nye innfallsvinkler.

Dersom du lykkes med å skrive ned både strategi og tilgjengelige ressurser vil du få bruke mindre ressurser på dette senere.

 

Endre din forretningsplan i forhold til markedet

Både det internasjonale og det norske markedet er under stadig endring relatert til både tilbud og etterspørsel. Det er derfor viktig at forretningsplanen åpner opp for alternative endringer dersom dette skulle være nødvendig.

Du bør kontinuerlig se til at bedriften din kan fortsette med den opprinnelige strategien for at resultatet skal bli optimalt.

Mange vil derfor betegne en forretningsplan som et levende dokument som konstant skal kunne endres i forhold til hvordan bedriften tilpasser seg markedskreftene for å overleve.

Det kan være irriterende å endre det nedskrevne dokumentet dersom det blir nødvendig. I dette tilfellet gjelder det å være både fleksibel og imøtekommende i henhold til nye ressurser og ideer.

 

Markedstilpasset forretningsplan

Når du skal skrive ned og strukturere en forretningside er det viktig at du tilpasser deg markedskreftene på en redelig måte. Ved å være ærlig mot deg selv vil du raskere se dine konkurrenter, og ikke minst være i stand til å kritisere dine egne forutsetninger for å lykkes.

Enhver bedrift behøver ressurser og økonomi for å lykkes med å nå målene sine. Er disse forutsetningene ikke til stede er det viktig å vurdere om en bedriftsetablering er formålstjenlig.

For å lykkes bør derfor bedriftens målgruppe og konkurrenter defineres nøye allerede når forretningsplanen blir skrevet.

De fleste firmaer har en blogg, men hva har de lastet opp på den?

En funksjonell forretningsmodell

En forretningsmodell er en oversikt som inngår i forretningsplanen. Denne modellen viser hvordan du skal klare å tjene penger på en tilfredsstillende i forhold til gitte forutsetninger.

Først og fremst må du her redegjøre for hvilke produkter og tjenester som du skal tilby. Kunder og målgruppe må oversiktlig bestemmes ut ifra hvilke produkter og tjenester som du skal tilby.

Deretter bør forretningsmodellen redegjøre for dine potensielle konkurrenter og samarbeidspartnere. Du bør videre få strategier for både salg, betaling, og distribusjon.

Dette er viktige faktorer som er nødvendig å fastsette så tidlig som mulig. I verste fall vil dine bedriftsplaner bli stoppet grunnet for dårlig salg som ikke kan danne godt nok grunnlag for bedriftens inntekter.

 

Planlegg etableringen i forretningsplan

Med god planlegging vil du lykkes som bedriftseier og oppnå drømmen om å eie en egen bedrift. Først og fremst er det viktig at du er sikker på at du virkelig ønsker å påta deg det viktige ansvaret det er å etablere en bedrift.

Du kan stille deg selv mange viktige spørsmål som tar for seg dine økonomiske forutsetninger til å drifte bedriften frem mot en levedyktig omsetning.

For å være sikker på at din forretningsmodell er god nok kan du med stor fordel diskutere dine ideer med faglige rådgivere og andre som er i samme situasjon som deg.

Det er vesentlig at du i dette tilfellet tar til deg kritikken for at du skal være helt sikker på at markedet er godt nok for det du klarer å tilby.

 

Organisasjonsform er viktig!

Dersom du fremdeles er sikker på at det å starte en bedrift er den beste løsningen for deg kan du gå videre i prosessen. Du kan selv velge hvilken organisasjonsform som du mener passer best for deg.

Du kan her velge mellom flere passende organisasjonsformer, avhengig av hvor mye ansvar du selv vil påta deg.

I Norge kan du hovedsakelig velge mellom å registrere deg med et enkeltpersonforetak, aksjeselskap, ansvarlig selskap, eller samvirke foretak.

Her er enkeltmannsforetak og aksjeselskap de to mest vanligste organisasjonsformene som innehar hver sine plikter i forhold til økonomi og ansvar.

 

Tillatelser og bevilling

Du må søke om tillatelser og bevilling til ulike formål i god tid før du eventuelt kan åpne et serveringssted eller renholdsbyrå for eksempel. Dette da mange bransjer i Norge kan driftes bare med utgangspunkt i at gitte regler blir fulgt tilstrekkelig.

Det er derfor viktig at du undersøker hvilke tillatelser og bevilgninger du eventuelt må forholde deg til i forbindelse med etableringen av din bedrift.

For å være sikker på at du ikke starter opp før du har fått bevilling eller tillatelse bør du forhøre deg med offentlige rådgivere. Dette gjelder spesielt om du har tenkt å drive med servering, renhold, drosjedrift, bemanning, eller bygg- og anlegg. Du må da fremlegge en søknad til kommunen for å få godkjent driften.

Penn og papir er fint å ha, selv med moderne teknologi.

Valg av bedriftens navn 

For at du skal lykkes med salg av dine tjenester og produkter er det viktig at du velger riktig navn. Dette navnet skal gjenspeile både visjon og mål som er satt.

Et godt navn gjør at bedriften din vil bli lagt merke til av dine kunder, samarbeidspartnere, og konkurrenter. I tillegg skal navnet beskrive bedriften på en positiv måte.

Et godt og funksjonelt navn bør beskrive bedriftens aktivitet. Derimot kan navnet også være utformet abstrakt på lik linje med store bedrifter som blant annet Ikea og Apple.

Et beskrivende navn vi føre til at flere i samme bransje gjerne blander sammen de mange bedriftene som tilbyr samme tjeneste. Det anbefales derfor at du benytter deg av et navn som er unikt.

 

Bedriftens ansatte

Den viktigste ressursen i en bedrift er gjerne bedriftens ansatte og medarbeidere. Dersom du er eier av en bedrift vil ansvaret for ansatte variere ut ifra hvilken organisasjonsform som du har valgt å benytte deg av.

I små aksjeselskap kan du ansette deg selv for at du skal oppnå ønskede fordeler. Bedriftens organisasjonsform er med på å avgjøre hvilke muligheter du har i relasjon med det å ansatte medarbeidere.

Her kan du benytte deg av faste ansatte, midlertidige ansatte, og deltidsansatte. Du kan også benytte deg av frivillige medarbeidere og frilansere for å oppnå et tilfredsstillende resultat.

 

Maler og eksempler på forretningsplan

For at du skal danne deg et godt og oversiktlig bilde av hvordan du skriver en forretningsplan finner du en rekke maler og eksempler på nett. Mange aktører tilbyr deg å laste ned ulike maler som skal gjøre det enklere for deg å skrive forretningsplanen. I mange av de tilgjengelige malene på nett kan du enkelt fylle inn nødvendig informasjon innunder de mange punktene.

I forbindelse med skriving av forretningsplan tilbyr også mange aktører profesjonell rådgivning. En slik rådgivning kan være både gratis og priset, avhengig av hvilke aktører du velger.

For å få et godt resultat i forbindelse med skriveprosessen kan du også benytte deg av en profesjonell tekstforfatter. En tekstforfatter har meget god erfaring med å skrive tekst i ulike formater og med innhold som garantert gir mening.

 

Mål og visjon i forretningsplan

Bedriftens mål og visjon bør kartlegges tilstrekkelig i forhold til det å lykkes. Dersom du ikke klarer å opprettholde driften i forhold til mål og visjoner kan du alltids gå tilbake og oppdatere disse punktene i forretningsplanen.

Det er viktig å alltid være oppmerksom på hvilke mål og strategier bedriften arbeider mot. Med gode strategier og god planlegging vil du gradvis oppnå bedre resultater både i form av bedriftsorganisering, kampanjer, og salg.

Bedriftens mål kan utformes med utgangspunkt i både strategiske og økonomiske forutsetninger. Mål kan lett assosieres med bedriftens visjon som derimot relateres til verdier i forhold til samfunn og medmenneskelige forhold.

Dette er faktorer som er viktig å forholde seg til for at bedriften skal klare å overholde et godt omdømme utad. Et godt omdømme er avgjørende i forhold til å oppnå god kommunikasjon med både samarbeidspartnere, kunder, og klienter.

Hjemmekontoret er det perfekte stedet for å skrive firmablogg.

Målgruppe og idealkunde

Bedriftens målgruppe kan defineres ut fra hvilket marked du skal rette deg mot og hvilke tjenester som du skal tilby. I denne relasjonen kan det være relevant å vurdere hvem som skal kjøpe dine tjenester eller produkter.

Først og fremst er det viktig å satse på en bestemt målgruppe for at du på denne måten kan regulere markedsføringen din. Når du skal kartlegge ønsket målgruppe kan det lønne seg å foreta en markedsundersøkelse.

Du kan også enkelt finne frem til ønsket målgruppe ved å vurdere hvem som vil kjøpe dine produkter eller tjenester ut ifra de du ønsker å tilby. For å nå ut til dine idealkunder er det viktig at du tilpasser dine produkter og tjenester ut fra kundens interesser og kjøpevaner.

Ved å tilrettelegge dine produkter og markedsstrategier i forhold til din målgruppe, vil du stadig være i stand til utføre forbedringer i forhold til endringer i markedet.

Dette er spennende oppgaver som hele tiden må utføres i henhold til de oppdateringer som er nødvendige. Det anbefales også at du definerer en snever målgruppe når det skal gjennomføres kampanjer.

 

Identifiser konkurrenter i din forretningsplan

Før du går i gang med etableringen av bedriften er det viktig at du danner deg et godt bilde av dine konkurrenter. Det er ikke alltid lett å identifisere dine konkurrenter.

Dette kan gjøres ved å blant annet sjekke tilgjengelige bransjeregistre. I bransjeregistrene finner du raskt frem til de bedrifter som utfører de samme tjenestene som samsvarer med det du ønsker å tilby.

Noen nettsider opplyser om økonomiske forhold tilhørende de bedriftene som er registrert i Norge. Ved å gå gjennom dine konkurrenters inntektsår vil du effektivt danne deg en oversikt over om bransjen er lønnsom eller ikke. Du vil også kunne se hvilke konkurrenter som tjener best, for slik å lage din egen markedsføringsstrategi i forhold til forventet inntekt.

 

Hva skal du tilby?

En god og oversiktlig forretningsplan skal opplyse om hva du skal tilby. Dette dokumentet er i utgangspunktet et styringsverktøy som skal rettlede deg gjennom det å drive bedriften mot suksess.

Det er her vesentlig å kartlegge om du skal drive med egenproduksjon eller importere produkter. Det er gjerne dyrt å etablere et stort lager med mange produkter.

Egenproduksjon krever at du tar hensyn til retningslinjer som offentlige instanser stiller i forhold til miljø og menneskelige forhold. I dag er også stadig flere forbrukere oppmerksomme på produksjon av varer og hvilke konsekvenser som dette kan medføre for samfunnet generelt.

Dersom du velger å tilby tjenester som i utgangspunktet er gratis å utføre behøver du i mindre grad å benytte deg av økonomiske ressurser i startfasen.

Dette gjelder tjenester som eksempelvis håndverk, kunst og tekstforfatting. Bedrifter som tilrettelegger for slike tjenester kan i større grad bruke penger på markedsføring.

 

Produktutvikling hjelper deg å forstå behov

Ved utforming av forretningsplanen bør du beskrive hvilke produkter bedriften din skal tilby. Dette bør gjøres på en kortfattet og ryddig måte slik at type produkt kommer godt frem i beskrivelsen.

Du kan også benytte deg av bilder for å illustrere produktene bedre. Dersom du mener at det er nødvendig kan du også legge ved vedlegg som beskriver dine produkter mer detaljert.

Hvis du planlegger å tilby et produkt eller tjeneste som ikke allerede er tilgjengelig i det norske markedet kan det være nødvendig med produktutvikling. Dersom det er nødvendig å produsere dine produkter selv må du beskrive dette når du redegjør for din forretningside.

I forbindelse med produktutvikling er det nødvendig å vurdere alle produksjonsfaser for å forstå hvordan produktet kan pass inn i forhold til budsjett og målgruppe.

Noter ned alle de ideene som dukker opp underveis.

Bruk av SWOT analyser

Før du etablerer en bedrift er det viktig at du har kartlagt hvilke sterke og svake sider bedriften din kan ha i relasjon med både marked og konkurrenter.

Dette betegnes som en SOFT analyse og kan være viktig i forbindelse med å definere din bedrifts mål og visjon. Ved å benytte deg av en strategisk planlegging vil du sikre deg mot at den nyetablerte bedriften må nedlegges.

I tillegg vil en SWOT analyse definere bedriftens sterke og svake sider. Dette er faktorer som gjerne ikke er like lett å innse når du står midt opp i etableringen av din drømmebedrift.

Derimot er det viktig at du innser dine begrensninger før du etablerer bedriften for å unngå store skuffelser. Ved å analysere bedriftens potensielle utvikling vil du få en god oversikt over problemer og risikofaktorer.

 

Markedsaktiviteter i din forretningsplan

Enhver bedrift vil ha behov for markedsaktiviteter i forbindelse med å nå ut til potensielle kunder, klienter og samarbeidspartnere. I forretningsplanen kan du definere hvilke markedsaktiviteter du mener er nødvendig for at din bedrift skal lykkes i det norske markedet.

Det er derfor viktig å strategisk benytte seg av en markedsplan. Dersom du skal markedsføre bedriften din ved bruk av kampanjer kan du effektivt benytte deg av en kampanjeplan.

Du kan på denne måten enkelt kartlegge både kampanjeperioder og hvordan de ulike kampanjene skal utformes. Dette er markedsføringsstrategier som kan spille en viktig rolle i forbindelse med utarbeidelsen av din forretningsplan.

 

Økonomi og finansiering

Når du skal utarbeide din forretningsplan er det viktig å ta hensyn tli et realistisk budsjett. Budsjettet bør stå i forhold til din forretningside og forretningsmodell.

Det koster penger å etablere en bedrift dersom du skal drive med hensiktsmessige aktiviteter som produktutvikling og markedsføring. Det er derfor viktig inkludere et budsjett i forretningsplanen slik at du vet hvilke kostnader som kan påløpe over tid.

Ved å kartlegge din økonomiske situasjon vil du kunne vurdere om du behøver finansiering og investorer. Dersom dine forretningsplan er innovativ og nyskapende vil du kunne søke om offentlige bevilgninger og støtteordninger fra flere profesjonelle aktører.

Hvis du planlegger å etablere en bedrift som i stor grad krever økonomiske midler vil det lønne seg å avtale møter med investorer.

Du kan skrive firmablogg akkurat der du vil!

Detaljert forretningsplan for fremtiden

Det kan være en fordel å lage deg en detaljert fremdriftsplan når du skal skrive forretningsplan. På denne måten vil du med en gang danne deg et overblikk over hvor lang tid du trenger for å nå dine mål.

En fremdriftsplan kan inkludere planlagte hendelser i kalenderen i forhold til både møter og markedsføring. Med en tilfredsstillende strategi allerede i startfasen vil du raskt vite om ønskede mål kan oppnås eller ikke.

En effektiv fremdriftsplan tilsier en oversikt over hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i oppstartsfasen. Det kan med fordel også kartlegges hvem som skal utføre oppgavene og hvorfor dette bør gjennomføres.

Med en kartlegging av arbeidsoppgavene kan du enkelt arbeide ut ifra listen over arbeidsoppgaver som står på dagsorden.

Følg din forretningsplan!

Dersom du følger forretningsplanen som du skrev under bedriftsetableringen vil du i større grad oppleve at du får bedre kontroll over gjøremål og tidsfrister.

Du kan også gå tilbake for å se om du har foretatt store endringer som ikke er i samsvar med det som i utgangspunktet var planlagt. Du kan da enkelt vurdere om der kan være formålstjenlig å gå tilbake til den tidligere planen for å se om den fungerer bedre.

Du kan også notere deg om en endring eller kampanje har vært utslagsgivende for om bedriften har oppnådd gode resultater eller ikke. Du kan slik være sikker på at du har forsøkt alle utveier før du eventuelt foretar en endringer eller nedleggelser av driften.

Hvis du møter på problemer kan du også med stor fordel oppsøke en bedriftsrådgiver om dette er nødvendig.

 

En forretningsplan krever ofte store mengder med penn og papir.

Gratis 500 ord forretningsplan!

Vi tilbyr gratis 500 ord med forretningsplan! På den måten kan du helt risikofritt og uforpliktende få se vår kvalitet. Vi har troen på det vi holder på med, og derfor gleder vi oss stort!

Fyll ut skjemaet nedenfor med din e-post samt behovene for tekstene. Gjør deg klar til å motta innholdsproduksjon av meget høy kvalitet!

Gratis 500 ord forretningsplan!