48 38 14 88 post@dingruppen.no
Intensjonsavtale

Forslag til intensjonsavtale

En intensjonsavtale er en foreløpig avtale. Du har sikkert hørt begrepet “Letter of intent” fra filmer eller serier. Dette går mye på det samme. En avtale som skal betegne at en endelig avtale skal bli gjort.

En intensjonsavtale kan brukes til mange formål, og er vanlige ved eiendoms forhandlinger. Man møter dem også mye i salg av selskaper og andre forretningssituasjoner. Avtalen blir som regel skrevet når to parter ikke har tid eller mulighet til å lage en endelig avtale.

For eksempel om man har taushetsplikt for noe og må undersøke hva man kan oppgi i en endelig avtale, eller om man bare vil tenke litt på detaljene, men er sikre på at man vil inngå avtalen.

Intensjonsavtale

Hva er en intensjonsavtale?

En intensjonsavtale er en kortere avtale mellom 2 eller flere parter. Det ligger litt i navnet hva avtalen går ut på, altså det å ha en intensjon om å nå en endelig avtale. En intensjonsavtale kan være alt fra en enkel enighet til en omfattende og nærmest konkluderende avtale.

Oppbygningen er dermed ikke veldig fast, men det er et par punkter som bør eller kan være med:

  • Hvem/formål – Et par punkter som tilsier hvem som er involvert og hva som er grunnlaget for avtalen
  • Forhandlingsplikt – Hva må man gjøre for at man skal komme til enighet om endelig avtale?
  • Forhandlingsforbud – Skal man ha lov til å gjøre forhandlinger med andre før den endelige avtalen er skrevet?
  • Tidsplan – Når ser man for seg at man er klar til å forhandle videre og hvor lenge er intensjonsavtalen gjeldende?
  • Konfidensialitetsplikt – Hvor mye informasjon har man lov til å dele under avtalen?
  • Konkurranseforbud – I hvilken grad kan man konkurrere med hverandre under avtalen?
  • Mål – Hva må til for at man skal nå en enighet og en eventuell endelig avtale?
  • Brudd – Hva skjer om man bryter avtalen?

En intensjonsavtale er som sagt i all hovedsak veldig løst oppbygd. Man tar med det man føler er viktig. Likevel bør man være forsiktig. Man må passe på at man ikke etterlater smutthull som kan mistolkes og tas nytte av.

Er en intensjonsavtale bindende?

Dette er et veldig omstridt tema. Det vil det være opp til partene og avtalen i seg selv. Ifølge høyesterett har man ikke en forpliktelse til å inngå den endelige avtalen, men klausuler i intensjonsavtalen din kan ha negative medvirkninger ved brudd likevel.

Avtalen i seg selv er bindende, men til hvilken grad vil være opp til partene som skriver avtalen. Dermed er det lurt å gå skikkelig gjennom avtalen og å være sikker på hva man er forpliktet til og hva man ikke kan gjøre.

Ta i bruk rettslig hjelp hvis du er usikker på noe, spesielt om du skal gjøre en avtale hvor en eller flere av partene opererer i utlandet. De kan ha andre regler og forventninger til en slik avtale og man vil jo helst ikke tråkke på tærne til dem man skal gjøre forretninger med.

Intensjonsavtale

Intensjonsavtale ved kjøp og salg

Intensjonsavtaler blir brukt til mye, men kanskje helst ved kjøp og salg av noe av veldig høy verdi. Det kan være snakk om å kjøpe eiendom eller et annet firma. Her er det mye penger og mange detaljer å gå gjennom som kanskje ikke er så lette å få ned på papir ved første stund.

Om man har blitt enige om et salg, men ikke har tid eller mulighet til å gå gjennom og skrive en god avtale, vil en intensjonsavtale gi deg et foreløpig standpunkt og en retningslinje for hvordan resten av forhandlingene og prosessen rundt skal gå.

Vi hjelper deg med forslag til intensjonsavtale

Ettersom det er mye man fort kan overse, kan det være lurt å få skrevet et profesjonelt forslag til intensjonsavtale. Det er mange feller å gå i, og det kan virke uoversiktlig og uoverkommelig. Det vil være viktig å være klar og tydelig på hva du ønsker, og hva du forventer.

Her kommer vi inn. Ved å få skrevet et forslag til intensjonsavtale av våre erfarne og gode skribenter vil du være garantert et godt forslag til din avtale. Det vil da være lettere å få oversikt og man har et utgangspunkt for hvordan man vil jobbe videre.

Vi vil sørge for at du ikke blir lurt, og at alle partenes ønsker og forventninger blir må så langt det lar seg gjøre. Du vil da stå igjen med et forslag til en intensjonsavtale du kan stole på og som vil reflektere den profesjonaliteten og tilliten man gjerne vil ha når man skal inngå forhandlinger.