48 38 14 88 post@dingruppen.no
Forsterkende adverb

Forsterkende adverb

Det finnes mange språklige verktøy, forsterkende adverb er et av dem. Dette grammatiske verktøyet kan brukes til mye. De kan brukes av organisasjoner eller enkeltpersoner. Enten som en moral boost eller som virkemiddel i markedsføring.

Mange ordklasser kan bruke forsterkende ord for å gi ordene i dem mer effekt. Adverb har en finurlig og god egenskap med at de kan forsterkes og brukes til mye. Forsterkende adverb blir brukt i alle mulige sammenhenger og du møter dem i ditt daglige liv uten at du tenker over det.

Her skal vi gå over hva adverb er, og hvordan du kan bruke dem og forsterke dem i din organisasjon eller dine tekster i nettverksbygging. Noen eksempler på- og en gjennomgang av hvordan forsterkende ord i seg selv er med på å gi tekster et løft og være med på å skape vekst.

Adverb

Hva er et adverb?

Et adverb er en ordklasse som beskriver et verb, og sier noe om lokasjon og grad. Han hoppet høyt eller han har jakken . Dette kan forsterkes og brukes til å gi mer liv i dine tekster. Adverb kan brukes for å beskrive hvor viktig noe er, eller hvor bra noe er.

De kan beskrive hvor noe er, og om noe er på eller av, eller i hvilken grad noe er. De brukes til alt mulig og blir bøyd og brukt løst i daglig tale. Forferdelig bra jobba, er et eksempel på løs bruk av adverb (forsterkende) i daglig tale.

Adverb eksempler

Man finner eksempler på adverb overalt. I salg og i uttrykkelse av meninger spesielt. Det man blir møtt med er ikke alltid en like åpenbar bruk av adverb, og man tenker ikke over det. Det brukes ofte også mye i dagligtale. Noen eksempler:

  • Megakul
  • Kjempesuksess
  • Fantastisk bra jobbet

Eller det kan handle mer om hvor noe er. Og hvorvidt noe er på eller av. Et definitivt valg mellom av eller på må være til stede i disse tilfellene. Ingen mellomstadier. Eksempler:

  • Skrur TVen
  • Jeg tar jakken av
  • Vil du ha kaffe med eller uten sukker?

Det kan handle om i hvilken grad noe er, og dette utgjør det grammatiske verktøyet. Du kan krydre og heve dine tekster ved å ta dem i bruk. Noen eksempler der kan være:

  • Vi har bygget et kjempestort nettverk
  • Du har skrevet en fantastisk rapport
  • Dere kunne tjent ekstremt mye på å-

I denne sammenhengen bruker du adverb forsterkende for å gi et bedre inntrykk i forskjellige sammenhenger. Enten du vil gi et bedre inntrykk i en artikkel eller annen form for tekst, vil du være tjent med å bruke forsterkende ord.

Forsterkende ord

Hva er forsterkende ord?

Forsterkende ord er det man bruker for å heve seg, og for å gi tekstene man skriver en boost. De vil gi deg muligheten til å uttrykke deg mer positivt. Dette kan for eksempel brukes av firma til å gi økte medieinntrykk som vil føre til økte nettsalg, eller gi bedre mulighet til å skape nettverk.

Ord som kjempe og fantastisk står ut som gode eksempler på forsterkende ord. De gir en god følelse og hjelper å bygge opp om man prøver å si noe bra, men kan også bli brukt, helst i tale, til å uttrykke negativitet, som for eksempel, “Det var kjempekjedelig”.

Dette gjør at forsterkende ord kan brukes for å beskrive både negative og positive sider av ting. Her er det viktig å vite hvilke man bør unngå og hvilke man bør ta i bruk for å støtte opp under de positive ordene du allerede har skrevet, eller skal skrive.

Slik bruker du forsterkende adverb i markedsføring

Har du en butikk med internettsalg vil du være tjent med å bruke forsterkende ord og adverb for å gi et bra førsteinntrykk. I markedsføring ser man ofte slagord og kampanjer som uttrykker seg med forsterkende ord. Kjempesalg, fantastisk lave priser og så videre.

Mens i andre organisasjoner eller selskaper vil man være tjent med det i en mer sosial kapasitet. For å bygge et større nettverk, og også her gi et bra uttrykk utad. Det kan også være med på å skape et bedre miljø blant de ansatte, som igjen gir et bedre ansikt utad.

Bruk de ordene som passer til din tekst og vurder hvordan du i dine markedsføringskanalen kunne vært hjulpet med å bruke dem. Alle bedrifter og enkeltpersoner vil være tjent med god bruk av forsterkende ord, og spesielt adverb i sin markedsføring.