48 38 14 88 post@dingruppen.no
Forteller og synsvinkel

Forteller og synsvinkel

Forteller og synsvinkel er to analysebegreper relatert til skjønnlitteratur. Dette er noe av det enhver forfatter må ha i bakhodet når de skriver en historie. En forfatter er avhengig av disse analysebegrepene for å fortelle historien akkurat slik de ønsker å fortelle den.

Det er mange ord og uttrykk du må kunne før du kan skrive en historie. Forfatter og forteller, for eksempel, blandes ofte sammen. Mange tror nemlig at disse to er samme person, men det er feil. Fortelleren er en del av selve historien, mens forfatteren står utenfor.

Historien skrives av forfatteren, men det er fortelleren som formidler til oss hva som skjer. Vi opplever handlingen gjennom fortellerens øyne. Hvordan den blir fortalt, kan dog variere. Fortelleren kan formidle historien på flere måter, og det er det som kalles synsvinkel.

Motta gratis 500 ord!

Er det forskjell på forteller og synsvinkel?

Historien fortelles av fortelleren, men hvilken rolle vedkommende har i historien kan variere. Det er et bevisst valg fra forfatteren sin side. Så synsvinkelen henger altså sammen med hvor involvert fortelleren er i historien.

Fortelleren kan enten være med i selve handlingen, eller så fungerer vedkommende som en slags ‘’flue på veggen’’. Ved bruk av den siste fortellermåten, så er ikke fortelleren med i historien selv. Fortelleren sin synsvinkel vil variere med utgangspunkt i det.

Autoral forteller vs. Personal forteller

En historie kan altså fortelles på mange måter. Det kan gjøres gjennom en autoral forteller, eller gjennom en personal forteller.

En autoral forteller står utenfor selve handlingen, og ser på det som skjer. Dette markerer forfatteren ved å formidle historien gjennom en tredje-personforteller. En tredjeperson-forteller kan være enten refererende eller allvitende. 

I motsetning til en autoral forteller, så er en personal forteller selv med i handlingen. Da formidles historien som regel gjennom en førsteperson-forteller. Det er imidlertid slik at en førsteperson-forteller ofte konsentrerer seg kun om sine egne følelser og opplevelser.

Markedsføring

Hvilken fortellermåte bør du velge?

Det finnes ikke noen fasit på hva som er den riktige fortellermåten. Veien blir til mens du går, så det er noe du må finne ut underveis i skriveprosessen.

Det er imidlertid fordeler og ulemper med enhver fortellermåte. En personal forteller kan by på overraskelser, men kan også fort bli litt ensidig. En autoral forteller, derimot, vet alt, men hvis historien hopper mellom flere hovedpersoner, kan det fort bli litt mye å forholde seg til.

Hvis du er usikker på hvilken fortellermåte du vil bruke, er det bare å prøve seg frem. Skriv gjerne historien din fra begge synsvinklene, hvis det er det du trenger. Du skal tross alt finne ut hvilken fortellermåte som formidler historien din på best mulig måte.

Finn din fortellerstemme i markedsføringen

Hensikten med all markedsføring er å formidle et budskap til en mottaker, og det gjøres ofte ved hjelp av språk. Det vil si at du må finne din fortellerstemme i markedsføringen, noe som også omtales som ‘’tone of voice’’.

Vi alle har et behov for å bli sett, men i markedsføringen er det enda viktigere. Her er det mange om beinet, så det er viktig at det er akkurat du og din bedrift som blir lagt merke til.

For at det skal skje, må du finne ut hva du ønsker å formidle. Vil du provosere eller engasjere? Hvordan det ferdige produktet ditt ser ut, vil være avhengig av det.

Men du må uansett være i stand til å formidle det på en god måte, og til det er språk et ypperlig virkemiddel.

Motta gratis 500 ord!