48 38 14 88 post@dingruppen.no
En fremdriftsplan mal kan hjelpe deg med å unngå hodepiner grunnet uoversiktlig informasjon.

Fremdriftsplan mal

Fremdriftsplan mal er et utmerket verktøy for alle prosjektledere som skal utarbeide en fremdriftsplan.

Ethvert effektivt prosjekt forutsetter en gunstig fremdriftsplan, og det er viktig at denne følges underveis som prosjektet gjennomføres.

En fremdriftsplan bør blant annet si noe om hvor lang tid ulike arbeidsoppgaver tar å utføre.

Det å lage en fremdriftsplan kan virke komplisert om du ikke har erfaring med å lage fremdriftsplaner fra før.

Derfor vil en fremdriftsplan mal være et godt utgangspunkt, da du i denne kan fylle ut nødvendig informasjon uten å måtte tenke på oppsett.

Vi skal her gi deg noen gode tips for hvordan en fremdriftsplan mal fylles ut, og se nærmere på planens innhold!

Motta gratis 500 ord!

Hva skal en fremdriftsplan inneholde?

Som prosjektleder er det viktig å inkludere visse elementer i en fremdriftsplan. Bruker du en fremdriftsplan mal unngår du å glemme viktige elementer, da disse opplyses om i malen.

En fremdriftsplan skal blant annet si noe om følgende:

 

  • Forventet tidsbruk på ulike oppgaver og aktiviteter oppgitt i arbeidstimer
  • Startdato for prosjektet
  • Sluttdato – når forventes det at prosjektet er ferdigstilt?
  • Informasjon om hvordan de ulike aktivitetene og oppgavene skal uføres i forhold til hverandre. Pass på at ulike aktiviteter ikke kolliderer.
Du er nødt til å vurdere en rekke tekniske elementer når du skriver planer.

Formålet med en fremdriftsplan

Enten du skriver en fremdriftsplan fra bunnen eller benytter en fremdriftsplan mal, er formålet med planen det samme:

Å evaluere og kontrollere prosjektets fremdrift underveis ved å sammenligne det med prosjektplanen.

Slik kan du som prosjektleder finne ut hvorvidt dere ligger i rute, eller eventuelt ligger etter eller foran med arbeidet.

Ved å kontrollere fremdriften jevnlig i alle prosjektets faser, vil du kunne få oversikt over tidsbruk og sjekke om dette er i tråd med det antall timer som er budsjettert i fremdriftsplanen.

Dette vil igjen gjøre det mulig å kontrollere kostnader i forbindelse med prosjektet.

Global ekspansjon er en av flere aspekter en god fremdriftsplan kan hjelpe deg med.

Når benyttes en fremdriftsplan mal?

En fremdriftsplan mal er spesielt nyttig om det er mange involverte i prosjektet.

Det samme gjelder dersom flere oppgaver eller aktiviteter skal utføres parallelt, eller om prosjektet er spesielt komplisert eller omfattende.

Enhver prosjektleder som har mange baller i luften vil kunne dra nytte av en god fremdriftsplan mal!

Innovasjon er ofte et resultat av strukturerte planer.

Hvordan ser en fremdriftsplan mal ut?

En fremdriftsplan mal kan lastes ned gratis via en rekke ulike nettsider.

Du trenger bare gjøre et kjapt søk i Google for å finne nettsider som tilbyr praktiske maler.

Disse malene er oversiktlige og inneholder typisk følgende elementer som er klare for utfylling:

 

  • Hva som skal utføres av oppgaver og aktiviteter
  • Status for gjøremål
  • Hvem som skal utføre hvilke oppgaver
  • Tidsfrist for de enkelte oppgavene
  • Eventuelle kommentarer
Det er best å rapportere til sjefen med tydelige planer for fremdrift.

Vi hjelper deg å lage en fremdriftsplan!

Dersom du ikke har erfaring med å lage fremdriftsplaner, kan til og med en fremdriftsplan mal virke noe forvirrende.

Vi i Din Tekstforfatter kan hjelpe deg å lage en oversiktlig og god fremdriftsplan, slik at bedriften din får arbeidsoppgavene gjort.

Vi kan også hjelpe deg med å fylle ut en fremdriftsplan mal, dersom du er usikker på hvordan du skal gå fram.

Vårt team har lang erfaring med å utarbeide tekster i alle slags sjangre, og vet dessuten hvordan et prosjekt skal legges opp mest mulig effektivt.

Ta kontakt med oss i dag dersom du er usikker på hvordan en fremdriftsplan skal se ut!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis og uforpliktende!

Motta gratis 500 ord!