48 38 14 88 post@dingruppen.no

3 ting å tenke på før du skal skrive en tekst

Det er ikke bare, bare å skrive en tekst- særlig ikke om du vil skrive en god en. En som blir lest, får respons, og som påvirker. Det handler ikke bare om å sette et ord bak et annet, og håpe at det gir mening. Det handler om å formidle et budskap. 

For å kunne gjøre det best mulig, er det et par ting du bør tenke på før du starter å skrive. 

Du bør ha stilt deg selv spørsmålene:

  • Hva er formålet med teksten?

  • Hva er det jeg ønsker å formidle?

  • Hvem er det jeg skriver til?

Så, la oss se nærmere på hva du bør tenke på før du skal skrive en tekst.

Formålet med teksten

Jeg anbefaler alltid å ha et formål med tekstene du skriver. Uansett om det bare er en Instagram post, eller om det er en viktig salgsmail. Hvorfor? Fordi formålet bak teksten vil påvirke ordlyden i det du skriver.

Du vil ikke skrive på samme måte når målet er å selge, som når målet er å lære vekk. Å ha et formål gjør altså at du vil kunne kommunisere bedre. Du vil også lettere kunne avgjøre om teksten du deler er av verdi, og om du får effekten du ønsker.

Når du skal skrive en tekst bør den falle under en av formålene under:

  • Lære: Her ønsker du å tilføre en eller annen form for kunnskap. Det være alt fra en do-it-yourself guide til en artikkel som denne.

  • Vekke følelser: Her ønsker du å enten inspirere eller engasjere leser. Et eksempel kan være å fortelle en suksesshistorie. 

  • Bygge merkevare: Er formålet å bygge merkevare, vil du bygge kjennskap rundt bedriften din. Kanskje vil du skrive om en ny lansering som kommer?

  • Oppfordre til handling: Å oppfordre til handling er kanskje det mange liker best. Enten det er å selge et produkt eller å få noen til å melde seg på nyhetsbrev. Husk at ikke alle tekster bør ha som formål å selge.

Det er såklart mulig å kombinere formålene, men et tydelig formål vil stort sett også kommuniseres bedre. Faller ikke teksten din under noen av kategoriene, må du vurdere hvorvidt innholdet er relevant og verdifullt for leser. 

Hva vil du formidle? 

Hva du vil formidle er også svært viktig å ha tenkt over før du begynner å skrive. Du kan såklart sette deg ned og bare starte å skrive, men du må likevel ha noe du vil si. 

En gjennomtenkt tekst er tydelig hele veien. Den holder seg til et tema, og fokuserer kun på det. Når du vet hva du vil formidle unngår du forvirring, unødvendige sidestikk og digresjoner. Du øker faktisk sannsynligheten for at leseren blir på siden din lengre, fordi teksten oppfattes som relevant og konkret.

Når jeg planlagte denne teksten for eksempel, hadde jeg en klar formening om hva teksten skulle handle om (temaet). Jeg hadde delt den inn i punkter (struktur) og jobbet ut i fra det. På den måten sørger jeg for at jeg holder meg til temaet.

Hadde jeg for eksempel begynt å snakke om “hvordan du finner inspirasjon til tekstene dine”, ville det ikke stått i stil med resten av teksten. Er det helt urelevant for teksten? Nei, men det svarer heller ikke på temaet “hva du må tenke på før du skal skrive en tekst”. 

Målgruppen du skriver til

Det er veldig viktig å vite hvem du ønsker å kommunisere til. Det handler ikke bare om demografi som alder og kjønn, men om interesser, problemer, spørsmål og mål. Du må forstå hvem du snakker til for at budskapet skal treffe. 

Du kan ha Kari 35 som liker å trene som din hovedkunde – men om du skriver om terrengsykling og Kari helst er interessert i «booty builder band» vil du ikke nå ut til henne. 

Et annet eksempel kan være at du selger biler. Hovedvekten av kundene dine er menn i 40 årene. Du vil nå ut til flere kvinner for å utvide kundegruppen din, men treffer ikke gjennom med budskapet du allerede har.

Sannsynligheten for at budskapet ditt ikke appellerer til kvinner er stor. Uten å generalisere for mye, er kvinner ofte ikke like bilinteressert.

Skriver du at bilen har “Turbo 8-sylindret bensinmotor” eller “4,4-liters motoren med 460 kW (625 hk)” (dette måtte jeg google meg til), ville de fleste kvinner sett på teksten med sammentrykte bryn, løftet på skuldrene og krysset seg vekk fra siden. 

Ser du poenget? 

Det er ikke alle som sitter på den samme kunnskapen som du gjør, og det er fort gjort å glemme. Dette kalles the curse of knowledge, og påvirker oss alle. Det handler rett og slett om at du glemmer at den kunnskapen du har ikke er allmenn kunnskap. Det gjør det derfor enda viktigere for deg å reflektere over hvem målgruppen din er.

Skriver jeg til en nybegynner i markedsføring ville jeg ikke kastet ut begreper som “CRM”, “Inbound” eller “Churn rate”. Da ville forklaringer som “å ta vare på, og følge opp kunder”, “få kundene til å komme til deg” eller “hvor lenge en kunde blir “i bedriften”” vært mer passende. 

Det handler altså ikke alltid om å fremstå “fancy”, men om at leseren av teksten din skal forstå hva du prøver å formidle. 

Før du skriver en tekst – oppsummert

For å oppsummere er det tre spørsmål du må stille deg selv før du begynner å skrive. (1.) Hva er formålet med teksten? (2.) Hva vil jeg formidle? (3.) Hvem er det jeg skriver til?

Har du tenkt gjennom disse tre spørsmålene vil du kunne skrive en tekst som er konkret, lettlest og forståelig! Leserne vil se den røde tråden i teksten, og ikke være i tvil på hva intensjonene er. Husk alltid at det er leseren du skriver til, ikke deg selv. God skriving!

Motta 500 ord gratis!